పై ప్రాణం పైనే పోయింది 3 133

యాజులు పెళ్ళాం కి దగ్గిరగా వొదుగుతూ మీదికి జరిగితే.. ఆమె అతడి తొడలు రాసుకుంటున్నాయి.
ఆమె ఎప్పటిలా విదిలించుకుంటూ.. దూరంగా జరగలేదు, పైగా ఇంకా దగ్గిరకి జరిగింది.
సందేహిస్తూ ఆమె భుజం మీదుగా తన చేతిని పోనిస్తూ చెయ్యి వేసి, స్తనాన్ని ఒత్తాడు.
సావిత్రి ఏమీ అనలేదు..తను..తదేకం గా, కప్పని మింగుతున్న పాము లాగ, మామ మొడ్డని కబళిస్తున్న అత్త పూకునే చూస్తోంది.
అత్త చిన్న గా మూలుగుతూ పూర్తి గా దూపుకుంది.
దూపుకున్నాక మా కేసి చూసి నవ్వింది.
మామ అత్త సళ్ళు పిసకసాగాడు.
“చూడాల్సింది అంతా ఇందాక కూడా చూసేసారు కదా, మీరు ఎంత సేపట్నుంచీ చూసేరు ఆ మా షో?” అని ఆడిగింది అత్త.
“మీకు ఆయన నూనె పూస్తున్నారు మేం వచ్చేసరికి” అంది సావిత్రి , లుంగీ లోపలికి తన చేయి పోనిచ్చి మగని మొడ్డని నిమురుతూ.
యాజులు పెళ్ళాం రొమ్ములు నిమురుతూ పిసక సాగాడు..తన అద్రుష్టాన్నికి మురిసిపోతూ…
“మధ్యలోనే తిరిగి వెళ్లి పోయారేం..? షో అయ్యేదాకా ఉండలేకపోయారా? మీరు చూస్తూ ఉండగా దెంగించు కోవడం చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపిస్తోంది…మీరెటూ ఎలాగూ చూసేసారు కదా అని ఆయన, ఇక్కడే దేంగే సుకుందాం అన్నారు మేఎ ఆటలను తలుపు సందుల్లోంచి చూసాక.., మీకేం అభ్యంతరం లేదు కదా? “అంది అత్త పైకీ, కిందకీ ఊగుతూ.
“బలేదానివి అత్తా, ఇంత క్లోజప్ లో లైవ్ షో చూసే భాగ్యం ఎంత మందికుంటుంది? ఏమంటావు, సావీ ?” అన్నాడు యాజులు పెళ్ళాం ముచ్చికలను నులుముతూ…
“మీరు ఆయన కి చన్ను నోటి కిస్తే బావుంటుందేమో..తనకి…?” అంది సావిత్రి అర్ధనిమీలిత నేత్రాలతో అత్త మామల దెంగులాట పరవశంగా చూస్తూ..తన చేయి మగని చేతికి జోడించి..బాయిని పిసికించుకుంటూ.. “ఆప్ కీ ఫర్మాయిష్” అంటూ, అత్త ముందుకు వాలుతూ..మామ నోటికి చన్నుని అందించింది…
మొడ్డని పూర్తి గా బయటికి తీసి, మళ్ళీ లోపలికి కుక్కుకుంటూ తన తడి తో పూర్తి గా తడిసిన మొడ్డని లాలిస్తూ, ఆబగా చూస్తున్న ఆ కుర్ర జంట కేసి చూసి కైపు గా నవ్వింది అత్త .

“ఎల్లుండికి గానీ ముహూర్తాలు లేవయ్యా” అంది అత్త మామ కి ఎదురొత్తులిస్తూ, యాజులిని ఉద్దేశించి…
“ఎలాగ మరి?” అంది సావిత్రి దిగులు నిండిన గొంతుతో…
“ఏం, ఇన్నాళ్ళూ మొడ్డ అంటే అసహ్యం, మగ స్పర్శ గొంగళి పురుగు లాగ ఉంటుంది అనుకునే దానివి కదా, ఇప్పుడు అంత తొందరేం దెంగించుకోవడానికి?” అంది అత్త బలంగా తన మొలని మగని మొలకేసి దింపుతూ..లేపుతూ..గుద్దుతూ…రొప్పుతూ…
మామ కూడా కింద నుంచి అంతే ఫోర్స్ తో ఎదురుకొట్టులు కొడుతున్నాడు.
అత్త తన ఒక చన్నుని తీసి, రెండో చన్నుని మగడి నోట్లో కూరింది…
“అది కాదండీ…. అసలు సంగతి….”అంటూ నసిగింది సుధ.
అత్త , మామ వినిపించుకునే స్థితి లో లేరు.
అత్త కళ్ళు మూసుకుని ఎగిరెగిరి పడుతోంది.
“నాకు రేపట్నుంచీ డేట్” అంది సుధ.
మంట మీద నీళ్ళు కుమ్మరించినట్టు ఒక్క సారి ఆగిపోయారు ఇద్దరూ.
ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచారు.
“నిజమా?”అన్నాడు మామ అత్త చన్ను వదిలి.
సుధ బేల గా తల ఊపింది
“అయాం సారీ” అంది నాకేసి తిరిగి, అపాలజెటిక్ గా నవ్వి.
అత్త ఆలోచించింది భ్రుకుటి ముడిచి, కానీ కదలడం ఆపలేదు, ఎందుకంటే మామది చిన్నగా అయిపోతుందే మోనని.
“మెడిసిన్స్ తీసుకోరాదూ, పోస్ట్ పోన్ మెంట్ కి” అంది.
సుధ తల అడ్డం గా ఊపింది.
“ఇప్పటి దాకా పరీక్షలకీ, ఫంక్షన్ లకీ వేటికీ తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు తీసుకోను” అంది నా మొడ్డని లాలి స్తూనే.
“అయితే అయిదు రోజులాగాల్సిందే. డిస్టర్బ్ చెయ్యకండి” అంది అత్త, గబగబా గుద్దుతూ.
మామ కూడా అంతే బలం గా ఎదురొత్తులిస్తున్నాడు.
నాలుగైదు నిముషాలయ్యాక అత్త సడెన్ గా ఆగిపోయింది.
“అన్నట్టు అమ్మాయ్ , ఇందాకా వాడి ది నోట్లో పెట్టుకు చీకావు కదా, నేను గనక ఆపకపోతే ఏమయ్యేదో తెలుసా? ” అంది.
సుధ అమాయకంగా తల అడ్డంగా తిప్పింది.
“ఏమండీ, ఒక్క సారి తియ్యండి.” అని మామ మీద నుంచి లేచింది.
మామని కూర్చొమ్మని, తను మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని చేత్తో వేగం గా ఆడించింది ముందుకి, వెనక్కీ.
కొన్ని క్షణాల్లో మామ మొడ్డ నుంచి తెల్లటి ద్రవం పిచికారీ లాగా అత్త సళ్ళ మీదా, మెడ మీదా గుమ్మరిం చాడు.
అత్త నవ్వింది.
“ఇదీ. వాడిదంతా నీ గొంతు లోకి వెళ్ళేది. ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేదానివి.” అంది లేచి నిలబడి, చేతుల్తో ఆ ద్రవాన్ని సళ్ళ మీద రుద్దుకుంటూ.

“మరిప్పుడేం చేద్దాం?” అన్నాడు మామ అక్కడున్న అత్త లంగా తో తనది తుడుచుకుని.
“చేసేదేం ఉంది? అయిదు రోజులాగాల్సిందే” అంది అత్త నవ్వి.
“అంతేనా, తప్పదా?” అన్నాడు యాజులు బిక్క మొహం వేసి.