మిత్రుల కోసం! 6 100

బుజ్జి చెల్లెలు – 2
వెల్లి మూడు నెలలు కాలేదు అప్పుడే అంతగా యెలా మారిపోయిందో, వాడు కచ్చితంగా పూజ లవరే, కాని అఫ్జాన ను ఎందుకు ముద్దు పెట్టాడు?, అసలు వాడు అమ్మయిలు వున్న రూం లోకి వచ్చాడు అంటే రూం అఫ్జాన బంధువులు వున్న ఇంటి పైన కాబట్టి, వాడు అఫ్జాన బంధువుల అబ్బాయి వుండచ్చు, అంటే ” అన్న మాట. అందుకే అఫ్జాన తో కూడా అంత క్లోస్ గా వున్నాడు, మరి రూం కి వచ్చి నెలే అయింది కాబట్టి, నెలలో అంత క్లోజ్ కాలేడు, అంటె ముందే పరిచయం వుంటుంది, వాడి కోసమే హాస్టల్ నుండి ఆ రూం కీ వచ్చి వుంటుంది. ఆ ఫోటో లు అన్నీ తీసింది అఫ్జాన నే కాబట్టి, అఫ్జాన వీరి ప్రేమ కు మధ్యవర్తి. ముద్దుల వరకేనా ఇంకేమైనా చేస్కున్నారా? రూమ్లోకి వచ్చాడంటే మొత్తం అయిపోయివుంటుంది.
లేదు లేదు అంత పని పూజ చేయదు. చేసి వుండదు, మానసికంగా ఇంకా మెచుర్ కాలేదు కాబట్టి వాడి మాటలకు మోసపోయింది. ఆ ఫోటో లు చూసినప్పటి నుండి నాలో గుబులు మొదలయ్యింది, ఇప్పటి వరుకు ఇలాంటి ఏం జరిగినా మాతో చెప్పేది. అలాంటిది ఇంతపని చేసింది, రేపు పైకి పిలిచి అంతా అడిగి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి. ఈ విషయం అమ్మ, నాన్నలకు తెలియకూడదు. అసలు ఆమెతో ఇలాంటి మాటలు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. కాని తప్పదు, నాన్నను, నాన్న పరువును కాపాడాల్సింది నేనే. ఎలాగైనా ఆమెను పశ్చాత్తాప్పడేటట్టు చేసి. వినకపోతే నాన్నకు చెప్పేస్తానని భయపెట్టించాలి. రాత్రంతా నిద్రపట్టలేదు.
ప్రొద్దున మొహం కడుక్కొని వెల్లి పూజ ఒంటరిగా వున్నప్పుడు పైకి రమ్మని చెప్పి, పైకి వచ్చేసాను, కాసేపటికి నైటి లోనే పైకి వచ్చింది. నేను లాప్టాప్ లో వాడు అఫ్జానను ముద్దుపెడుతున్న ఫోటో తీసి పెట్టాను.
పూజ: ఏంటన్నయ్యా…?
నేను: వీడెవడూ…?
పూజ: అవెందుకు ఓపెన్ చేసావ్?, అవి నా పెర్సొనల్…
నేను: ఎప్పటినుండి స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇలాంటి పెర్సొనల్స్?
పూజ: అఫ్జల్, అఫ్జాన వాల్ల అన్నయ్య..?
నేను: అన్నయ్యా…?, అన్నయ్య ఇలా ముద్దు పెడతాడ?
పూజ: వాల్లు మన లాగ కాదు, ఫ్రెండ్స్ లా చాలా క్లోజ్ గా వుంటారు.
నేను: మరి నీకేం అవుతాడని ఇంత క్లోజ్ గా వున్నాడు?
పూజ: మేమిద్దరం లవ్ చేసుకుంటున్నాం. నాన్నతో మాట్లాడి పెల్లి కూడా చేస్కుంటానన్నాడు.
నేను: ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా?
పూజ: అవన్నీ చెప్పుకునేంత క్లోస్ గా నువ్వు లేవు, కాని వాల్లిద్దరూ ఏమీ దాచుకోరు, ప్రతీది షేర్ చేస్కుంటారు తెలుసా..?
నేను: అంటే స్కూల్లో వున్నప్పుడే పరిచయమా?
పూజ: అవును, వాల్ల ఇంటికి వెల్లేదాన్ని, అప్పటి నుండి.
నేను: ఒక్కసారి కూడా చెప్పాలనిపించలేదా?,
పూజ: చెప్పాను కదా, మనం అంత క్లోజ్ గా వుండము.
నేను: నాన్న ఒక ” కి ఇచ్చి చేస్తాడని ఎలా అనుకున్నావ్?, నాన్న పరువేం కావాలి?
పూజ: నాన్న కన్నా ఎక్కువగా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావ్, నాన్న కచ్చితంగా వొప్పుకుంటాడు,
నేను: ఇన్నిరోజులూ ఏం చెప్పినా ఒప్పుకున్నారని ఇది కూడా ఒప్పుకుంటారులే అనుకున్నావ?
పూజ: దీని గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడను, మా ఇద్దరి చదువులు అయిపోయాక, జాబ్స్ వచ్చాక అప్పుడు ఫామిలిస్ ని ఒప్పిస్తాం. నువ్వు అనవసరంగా టెంషన్ పడుతున్నావ్.
అని చెప్పి లేచి వెల్లిపోయింది. ఆమె 22 యేల్ల మెచుర్ అమ్మాయి లా తెలివిగా మాట్లాడుతుంటే నా నోట మాటలు రాలేదు. అమె మీద విపరీతమైన కోపం వచ్చింది, అయినా చెల్లెలితో అంత క్లోజ్ గా ఎలా వుంటారు?, చెల్లెలి ముందు లవర్ ని ముద్దులు పెట్టడం ఏంటి?, పూజ బాగా మోసపోయింది. ఆమె అమాయకత్వాన్ని బాగా సొమ్ము చేసుకున్నాడు. అయినా స్కూల్లో వున్నప్పటి నుండి చేసుకుంటున్నా, ఇంట్లో ఎవరికీ తెలియక పోవడం ఏంటి. అన్నింటికీ ఆమె మీద మేము వుంచిన నమ్మకం అలాంటిది. ఆమె ఇంట్లో వున్న రెండు రోజులు ఆమెతో సరిగ్గా మాట్లాడలేదు. కోపంతో నా లాప్టాప్ తీసుకెల్లలేదు. ఆమె వెల్లిపోయాక వాడి గురించి ఇంఫర్మేషన్ లగాను, ఫేస్బుక్ నుండి వాడి ఫోన్ నం. తీస్కొని ఫోన్ చేస్తె, ఎంత చులకనగా మాట్లాడాడు అంటే “మా మధ్య అంతా అయిపోయింది, ఇప్పుడు నువ్వు అడ్డం పడితే నష్టపోయేది నువ్వే..”. అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసాడు. వాడు కట్ చేసిన 10 నిముషాల్లోనే పూజ ఫోన్ చేసి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. “ఈ విషయం లో ఇంవాల్వ్ అవ్వద్దు, లేకుంటే నేను సచ్చిపోతా..”, అంటూ ఎమోషనల్ బ్లాక్మైల్ చేసింది.
పూజ మాట్కాడిన తీరు ఆమె మీద కోపం, అసహ్యం, ద్వేషం పెంచాయి, ఇప్పుడు వాల్లిద్దరూ హైదరాబాద్ లోనే వున్నారు, ఏమైనా ఎంజాయి చేస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చేంత వరుకు వాల్లిద్దరినీ గెలక్కూడదనిపించింది. ఒక వారం వరుకూ రెలాక్స్ గా వున్నాను, ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించడం తగ్గించాను. మెల్లగా చెల్లెలి మీద ప్రేమ పోయింది, కోపంతో మనసునిండి పోయింది. ఇన్ని రోజులూ ఆ ఫోటోల జోలికి పోలేదు. అఫ్జాన కోసం మల్లీ ఓపెన్ చేసాను. అప్పుడు గుర్తుకువచ్చింది అఫ్జల్ అన్న మాటలు, వాల్ల మధ్య అంతా అయిపోయింది అని. ఇన్ని రోజులూ ఆ విషయం ఆలోచిస్తే ఛీదరించుకునేవాడిని, కామం తో వున్నప్పుడు ఆ విశయం ఆలోచిస్తే గుండెల్లో ధడ మొదలయ్యింది, పూజ అతని ముందు నగ్నంగా పడుకుంది, సెక్స్ కూడా చేసింది అని ఆలోచించుకుంటుండగానే నాకు తెలియకుండా నా మొడ్డ లేచింది.
ఆ ఫోటోలు మల్లి చూడటం మొదలెట్టాను, మొడ్డను బయటికి తీసి ఆడిస్తూ ఫోటోలు చూస్తున్నాను, కాని మునుపటిలా చెల్లెలిని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా నార్మల్ గా చూస్తున్నా, కామం తో కాదు, అలాగని పూర్తిగా చూడకుండా కూడా కాదు. ఎక్కువగా అఫ్జానను చూస్తూనె మొత్తం కక్కాను. అప్పుడు చూడని ఫోటో లు చూడక ముందే కారిపోయింది. మల్లీ చాలా రోజులు వాటి జోలికి పోలేదు. మామూలు బియఫ్ లు చూసేవాడిని. అలా ఇంకో రెండు నెలలు గడిచిపోయాయి. వాళ్ళు అక్కడ ఎంజాయి చేస్తుంటే, నేను ఇక్కడ కుమిలి పోయాను. మళ్ళీ హాలిడేస్ కి ఇంటికి వచ్చింది. ఆపుడు కూడా ఆమెతో సరిగ్గా మాట్లాడలేదు. మధ్యమధ్యలో నన్న, అమ్మా వెల్లోచ్చారు. నన్ను పిలిస్తె ఏదో సొడ్డు చెప్పి తప్పించునేవాడిని. అలా ఒక సారి వాల్లంతా హైదరబాద్ వెళ్ళినప్పుడు. ఇంట్లో వొంటరిగా వున్నాను.