నాలో సగం 3 227

నేను పార్వతి వైపు ఓరగా చూస్తున్న, తనుకూడా ఎవరు చూడకుండా నావైపు చూస్తుంది.

కాసేపటికి నేను నిలబడ్డాను, వెళతాను లేట్ అవుతుంది రేపు డ్యూటీకి వెళ్ళాలి అన్నాను

అలాగే అని అందరు నిలబడ్డారు, పల్లవి కిచెన్లో పని చేస్తుంది.

నేను మా ఇంటికి వచ్చి షర్ట్, డ్రాయర్ విప్పి బాత్రూం కు వెళ్లివచ్చాను, డోర్ కొట్టిన సౌండ్ వచ్చింది, నేను డోర్ తీసాను

ఎదురుగా పార్వతి ఉంది తన చేతిలో మజ్జిగ గ్లాస్ ఉంది.

కోడలు మీకు ఇవ్వమని పంపింది అని ఇవ్వబోతుంటే లోపలికి రండి అన్న
లోపలికి వచ్చి టేబుల్ పైన పెట్టింది,

నేను పార్వతితో ఉదయం నా ప్రశ్న కు జవాబు ఇవ్వలేదు అన్న

పార్వతి తల వంచుకొని మీకు ఏలోటు రాకుండ చూసుకుంటాను అంది.

నిజంగా చూసుకుంటారా అని దగ్గరకు వెళ్ళాను

అవును అని తల ఊపింది

నేను ఎలా నమ్మాలి, ఇప్పుడు సంపిల్ చూపిస్తే నమ్ముతాను అన్న

పార్వతి తల ఎత్తి నా వైపు చూసి నన్ను నమ్మండి, మీరు కోరుకున్నది మీకు ఇస్తాను, అక్కడ పిల్లలు,ఆయన చూస్తుంటారు అంది

నేను పక్కకు తప్పుకున్న,

పార్వతి డోర్ వరకు వెళ్లి వెనెక్కి తిరిగింది, నా వైపు చూసి సన్నగా నవ్వుతూ దగ్గరికి వచ్చి నా పెదాలపై లైట్ గా ముద్దుపెట్టి మీకోసం ఎదురు చూస్తుంటాను అని పరిగెత్తింది.

కొడలితో పాటు అత్త కూడా సెట్ అయ్యింది, శుక్రవారం సాయంత్రం వరకు ఓపిక పట్టాలి, అక్కడ పార్వతి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తుందో చూడాలి.

1 Comment

Add a Comment
  1. Super emotional story keep it up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *