నేను వదల్లేదు 351

అప్పుడు నా మనసుకి తృప్తి అనిపించింది. నా సుల్లని వెనక్కి లాగి పూకు పెదాల మీద రుద్దసాగాను.
మెల్లిగా తన ఆడతనం చెమ్మగిల్లింది.
నా బొటన వేలితో గొల్లిని రుద్దుతూ నా నాలుకని తన పూకుతో గొక్కోసాగాను.

“పర్వాలేదా? పెట్టనా మెల్లిగా?” అని తన చెవిలో అడిగాను.
“మెల్లిగా పెట్టేలా అయితే నువ్వే ఎందుకు? ఇంత బాడీ పెట్టుకున్నావ్, నీ బలం మొత్తం చూపించు” అని కసిగా నన్ను అల్లుకుపోయింది.
నేను క్షణం ఆలస్యం చెయ్యకుండా తనలో దిగబడిపోయాను.
పూకు కొంచెం టైట్ గా ఉండటం వల్ల మొడ్డ అంత సులువుగా జారడంలేదు.
కానీ ఆ ఒరిపిడి చాలా సుఖంగా అనిపిస్తుంది.

3 Comments

  1. ట్యూషన్ 10th ఆ మద్యలో జరిగింది కదా అదే బాగా రాసారు

  2. ట్యూషన్ 10th ఆ మద్యలో జరిగింది కదా అదే బాగా రాసారు

  3. EE site O Bharya katha, alanti, Teacher Saritha lanti stories rayandi.
    Migitavi anni chettaga unnayie.
    Annie fake ea

Comments are closed.