నేను నా భార్యతో 2 247

అల పద్మ క్లాసు లో ఎంటర్ అవ్వగానే,,,, నాతో పాటు మరో ఇద్దరి కళ్ళు పద్మని కామం తో చూస్తున్నాయి అని ఆ రోజు తెలిదు ,,, అందులో ఒక్కరు మా తెలుగు మాస్టారు,,,
అవ్వటానికి తెలుగు మాస్టారే అయిన,, పేరు రవీందర్, 30 ఇయర్స్ వయసులో ఉంగరాల జుట్టుతో బజాజ్ చేతక్ మేద వస్తుంటే,,, చూడటానికి సినిమాలో హీరో లా కనిపించేవదు, స్వోబవం మాత్రం సీతమ్మ వాకిట్లో, సిరిమల్లె చెట్టు లో ప్రకాష్ రాజు ల కనిపించేవాడు,,, మొకం లో ఎప్పుడు నవ్వు కనిపిస్తూనే ఉండేది,,, కాని వాడు మేక తోలు కప్పుకున్న గుంట నక్క,,, నా పద్మని ఎన్ని రాకలు గా అనుబవిన్చాలో అన్ని రాకలు గాను వాడుకున్నాడు,,,

ఆ రోజు పద్మ క్లాసు కి వచేసరికి రవీందర్ మాస్టారు క్లాసు లోనే ఉన్నారు,, ప్రకాష్ కూడా నాకు అప్పటికి అంత పరిచయం లేదు,,,

పద్మ వస్తూనే,, నా పక్క బెంచ్ లో అమ్మఎల వరుసలో, వేలాడుతున్న తన జడని ముందుకు వేసుకుని, నావంక వింత గా చూస్తూ కుర్చుని క్లాసులో మాస్టారు చెప్పే లెస్సిఒన్ వింటుంది,,,

నేను మాత్రం పద్మ వంక కను రెప్ప ఆర్పకుండా చూస్తూనే ఉన్న,,, ఒక్క ఉదుటున పద్మ న వంక చూసి,, తన కుడి చేతి రెండు వెళ్ళు చూపించి,,, తన కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని బోర్డు వంక చూపించింది,,, అంటే చూసింది చాలు,,నా కళ్ళు బోర్డు వైపు టిప్పు అని అర్థం వాచేలా అక్క చూపు కోపం గా చూసి మల్లి లెసిఒన్ లో మునిగిపొఇన్ది,,

ఇంతలో న తలకి ఏదో తగిలి నట్టు అనిపిస్తే,, ముందుకు చూసాను,,,, మాస్టారు ఎం చూస్తున్నావ్ రా,, లెస్సొన్ వినిపిస్తుందా,, అప్పుడే మొదలెట్టేసవ,,, లేచి నిలబడు అనే సరికి,, నేను నిలబడటానికి ట్రై చేసే లోపు ప్రకాష్ గడు లేచి తల వంచుకుని నిలబడ్డాడు,,, అప్పుడు తెలిసింది,,, మాస్టారు తిట్టింది,,,, పద్మ సైగ చేసింది,,, నన్ను కాడు ప్రకాష్ ని అని,,,,,

,,ఇంత లో ఆ పెరిపోడ్ అఎపోవటం తో,,, మాస్టారు బయటకి వెళ్ళిపోయారు,,, మాస్టారు వెళ్తూనే,,
నేను: ఓయ్ నే పేరేంటి,,
పద్మ; ఎన్ దు కు,,, అని వయరం గా కొత్త బంగారు లోకం లో శ్వేతా బసు లా అనే సరికి,,
ప్రకష్: కొరుక్కు తినేదామని,,,
పద్మ: ఎన్ దు కు,,,
నేను: అ పాపా పోసు కొట్టకు,,, నేను ఎవరో తెలుసా,,
ప్రకాష్,: అరె బయపెత్తకు ర,, పాపా పయపడుద్ది,, హ హ హ
పద్మ: ఎయ్,,, పెడితే గిడితే నేను బయపెట్టాలి,,, పద్దు ఎక్కడ,!
నేను: ఓయ్ ! నే పేరు పద్దు న!? హ హ ఎం పద్దు,, చిట్టా పద్దా,,, హి హ హ
ప్రకాష్: పద్దు అంటే,, పద్మ… అం ఐ కరెక్ట్,,
పద్మ: హ హ,,, అర్థం ఇయిన్ది గా ఇంకా పని చూసుకోండి,,,
ప్రకాష్: ఎప్పుడే గా పని మొదలెట్టింది,, చూస్తా చూస్తా,,

2 Comments

  1. త్వరగా…నెక్స్ట్…పార్ట్….పెట్టు….అన్నా….

  2. Next part please

Comments are closed.