ఇంకోసారి 3 311

“ఊఊ … పెట్టుకో ఎంత సేపు .. .. బయట….. వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుంటారు “అన్నాడు నా రొమ్ముల్ని పట్టుకుని నిమురుతూ
ఇంతలో తలుపు టక్కున తెరుచుకుని ఆయన … మోనా ఇద్దరూ లోనకు వచ్చారు …ఇద్దరి ఒంటి మీద బట్టలు లేవు …. మోనా వీడియో కెమెరా తో పాటు వచ్చింది ..రాగానె షూట్ చెయ్యడం ప్రారంబించింది
“ఏంటి ..ఇంకా స్టార్ట్ చెయ్యలేదా ? మాది ఒక రౌండ్ కూడా అయిపోయింది “అన్నాడు ఆయన మా దగ్గరకు వస్తూ
“ఏయ్ … మీరు బయటకు పొండి … ఏమండి వాళ్ళను పొమ్మని చెప్పండి “అంటూ సలీం పైన అలానే వాలి పోయి మొహం దాచు కున్నాను
“ఏంటి సలీం …. ఇందాక అబ్బా …. అబ్బా అంటూ సౌండులొస్తున్నాయి …. మీరేమో ఇంకా మొదలెట్టనేలేదు …. ఏం చేసావేంటి ?”అడిగాడు ఆయన ఆరాగా
“పైనుండి చెయ్య మంటే …బెట్టు చేసింది ..చిన్న పనిష్మెంట్ ఇచ్చాను “అంటూ నా పిర్రలపై కొట్టిన దగ్గర చేత్తో రాస్తూ చూపించాడు
“అబ్బా ..ఎర్రగా ఎలా కందిపోయాయో …. గట్టి గా కొట్టావే … చూడు ఎలా అయిపోయాయో “అంటూ ఆయన కూడా కొట్టిన దగ్గర రాస్తూ అన్నాడు
“మరి మాట వినక పోతే …. అంతే “అంటూ మళ్ళీ చల్ మని చరిచాడు
“అబ్బా …. కొట్టకు సలీం నెప్పి గా ఉంది “అన్నాను ఒక్క ఉదుటున లేచి
“అదిగో మళ్ళీ సలీం అన్నావు ….. చూడు వాళ్ళది అయిపోయి …వచ్చేసారు …. నువ్వేమో మాట వినవు ?”అన్నాడు సలీం
చెయ్యి పైకెత్తి
టక్కున సలీం చెయ్యి పట్టుకుని “కొట్టొద్దు సలీం ..ప్లీజ్ …చూడు ఎలా కందిపోయిందో..అయినా పద్దూ … నీ పంతం కాకపోతే సలీం మాట వినొచ్చుగా … అందరూ నాలా ఉండరుగా …ఇప్పటి కైనా పెట్టుకో “అన్నాడు ఆయన
“మీరు బయటకు పొండి … ఇప్పుడే వస్తాము “అన్నాను సలీం మీద అటూ ఇటూకాళ్ళు వేసుకుని కూర్చుని …నా పిర్రలకు తగిలిన సలీం దండాన్ని వెనక్కు తిరగకుండానే పట్టుకుని …నాకు ఆశ్చర్యమేసింది ఇందాకటినుండి సలీం గూటం అలానే నిగిడి ఉంది … ఆయనది మహా అయితే ఐదారు నిమిషాల్లోనే జావగారి పోతుంది
“సారీ ..దీది మేము ఇక్కడే ఉంటాము ……త్వరగా దీది … అసలు సీన్ ఇంత వరకు తియ్యలేదు త్వరగా చేసేయ్ …. ఇప్పటి కైనా పెట్టుకో లేకుంటే నేను దోపు కుంటాను “అంది మోనా సలీం దండాన్ని ఆడిస్తూ ..నా వీపుకు కొడుతూ
“అవును …పద్దూ ..నువ్వు పైనుండి మోనా లాగా చెయ్యడం నేర్చుకో…… మోనా గైడ్ చేస్తుంది “అన్నాడు ఆయన
“ఊ …కానివ్వు “అన్నాడు సలీం
ఇక తప్పదు అని తెలిసిపోయింది …. అదీ గాక మోనా దూరినా దూరుతుంది …లొపల అంతా ఉల ఉల గా ఉంది మూడు రోజుల్నించి అసలు పని లేక …. ఆయన ముందు సలీం తో ఇదవ్వడం మూడో సారి …. ఇంకా సిగ్గెందుకు అనిపించింది …నెమ్మదిగా అలానే వెనక్కు కదిలి సలీం దండాన్ని నా పూరెమ్మలకు తగిలించాను ….సలీం దండం చేతిలో ఇమడటం లేదు … కొద్దిగా పిర్రలను పైకెత్తి సలీం నాబ్ ను నా పూ రంద్రం దగ్గర పెట్టి “ఊ … కానివ్వు “అన్నాను
“అమ్మా … నేనేం చెయ్యను పైనుంది నువ్వు … అంతా నువ్వే చేసుకోవాలి “అన్నాడు సలీం చిలిపిగా
ఆయన వైపు చూసాను ఆయన నా నేను చేస్తున్న పనిని ఆసక్తి గా చూస్తున్నాడు
“మీరు …కొంచెము అటు తిరగండి “అన్నాను ఆయన్ని
“దీది …..ఇంత లేటా “అంది విసుగ్గా మంచం పైకెక్కుతూ
నాబ్ ను నా రంద్రం లోకి నెమ్మది గా జొనిపి గొంతు కుర్చుని మొత్తను కిందకు అదమ సాగాను …. బిర్రు గా బిరడా లా నెమ్మదిగా దిగుతోంది …నాబ్ పూర్తిగా దిగింది ..నెమ్మదిగా లోన ఆయిలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది …నేను చేస్తున్న పని ఆయన చూస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ ….మోనా వీడియో తీస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ చిత్రంగా నాలో ఇంకా కామాన్ని పెంచుతోంది ….. ఇంకా కిందకు అదిమాను దాదాపు సగం దూరింది …. నా పూ రెమ్మలు ఎంత విచ్చుకోవాలో అంత విచ్చుకున్నాయి ….సలీం దండానికి ఆహ్వానం పలుకుతూ …. నాలొ నిండి పోయిన ఫీలింగ్ … మొదటి సారి కంటే సలీం దండం ఇప్పుడు లావు అయిన ఫీలింగ్ ….
“ఊ .. అలానే కూర్చో … దిగుతోంది ….. “అంటూ ఆయన నా పిర్రలను పట్టుకుని కిందకు అదమ సాగాడు
“అబ్బా … మీరు వదలండి ..నాకు తెలుసు ఏం చెయ్యాలో “అన్నాను మరింత ముక్కుతూ … అంతే మిగిలిన భాగం సర్రున కత్తిలా లోనికి దూసుకెళ్ళి నేను సరాసరి సలీం మొల మీద కూర్చుండి పోయాను … సలీం ఇప్పుడు పూర్తిగా నాలో ఉన్నాడు …. దాదాపు పదంగుళాల దండాన్ని విజయ వంతంగా లోన పెట్టేసుకున్నాను …కొంచెం వంగి సలీం భుజాలను మోపు చేసుకుని మోకాళ్లను బిగ బెట్టి పిర్రలను కొంచెం ఎత్తాను …సలీం దండం సగం వరకు వచ్చేవరకు నెమ్మదిగా ఎత్తి మళ్ళీ కిందకు అన్నాను … మళ్ళీ చిన్న సలీం మాయం …. అప్పటికే ఆయిలింగ్ అయినట్టు తెలుస్తోంది …. ఈ సారి సులభంగా లేచాను
“అలా కాదు …లెచే టప్పుడు బిగించు దీది … అప్పుడు ఉంటుంది వాళ్ళకు మజా “అంది
ఈ సరి లేచేటప్పుడు పూ రెమ్మల దగ్గర కండల్ని పట్టి ఉంచి లేచాను …సలీం దండాన్ని నా రెమ్మలు పట్టేసినట్టు ఫీలింగ్
“ఆహా … అదీ … అలా చెయ్ ..ఒక్క సారికే పట్టేసావు …. అలానే పట్టి లేస్తుండు … ఫాస్ట్ గా “అన్నాడు సలీం కళ్ళు అర మూతలతో
నాకు విజయం సాదించిన ఫీలింగ్ … ఆయన కేసి చూసాను … ఆయన తన దాన్ని నలుపుకుంటూ లోనకి బయటకు వస్తున్న బుల్లి సలీం ను చూస్తున్నాడు … ఇంతలో మోనా నా చంకలోంచి దూరి నా కుడి రొమ్ముని నోటితో పట్టేసింది .మోనా నోటి మహత్యం ఏమోకాని … జల జలాఅంటూ నరాల్లో లోపల ఏదో రిమ్మ తెగులు ….. నిజానికి మోనా ముందు నోటి పనిలో మగాళ్ళు పనికి రారు…మోనా నన్ను వదిలి మళ్ళీ వీడియో తియ్య సాగింది

1 Comment

  1. Twaraga next part post cheyandi sir

Comments are closed.