ఇంకోసారి 3 311

“ఏయ్ … మోనా నువ్వు మా బానిసవు … మొత్తం క్లీన్ చెయ్ … నోటితో “అన్నాడు సలీం
“అదే చెయ్యగలిగితే మేము ఎందుకు ఓడిపోతాము “అంది మోనా
“మరి ఇందాక హాల్లో మీ దీది ది పూర్తిగా నాకి క్లీన్ చేసావుగా … ఇప్పుడేం టి ప్రాబ్లం “అంటూ నా మీద నుండి లేచి నాలోంచి బయట పడ్డాడు … బుల్లి సలీం నా పువ్వులోంచి బయటకు రాగానే ఒక పెద్ద మాను నాలోంచి బయటకు పోయిన ఫీలింగ్ … అంత వెడల్పు రంద్రం క్రమంగా మూసుకోవడం తెలుస్తోంది
“పద్మా … .అలానే ఉండు … కొంచెం సేపు అలా ఉంటే కన్సెప్షన్ రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది … మన విత్తనం నాటుకునే ఛాన్స్ ఎక్కువ “అన్నాడు
“ఎంత కార్చాడో ఏమో లోపల చూడు ఎంత వస్తోందో “అంది మోనా తిరిగి వీడియో ఆన్ చేసి నా పువ్వును తీస్తూ
“మోనా …క్లీన్ చేస్తావా ?చెయ్యవా ? చెప్పిన అని చెయ్యక పోతే పనిష్మెంట్ తీవ్రంగా ఉంటుంది తెలుసుగా “”అన్నాడు సలీం
“ఇది అన్యాయం … సలీం మోనా కు ఇష్టంలేకనే కదా ఓడిపోయింది … మళ్ళీ అదే చెయ్య మంటే ఎలా “అన్నాడు ఆయన
“పందె మంటే పందెమే ..మీ జంటలో ఎవరో ఒకరు చెయ్యాల్సిందే … దుప్పటి కరాబు అవుతోంది “అన్నాడు సలీం
“భయ్యా …ప్లీజ్ ఈ నీ భార్యను కదా …నువ్వు హెల్ప్ చెయ్యవా …సలీం చూడు తన భార్యను ఎలా చూసుకుంటున్నాడో …ప్లీజ్ క్లీన్ చెయ్యవా “అంది గోముగా ఆయన మీదకు వాలి
“నో మోనా …ఆయనతో ఈ పని వద్దు ….ఏమండి ప్లీజ్ ఒప్పుకోవద్దు “అన్నాను కాళ్ళు ముడుచుకుంటూ
మోనా టక్కున కెమెరా తీసుకుని మల్లీ రికార్డ్ చేయడం ప్రారంభించింది
ఆయన ఒప్పుకోడనుకున్నాను . … కానీ ఆయన సరే అని నా కాళ్ళ మధ్యకు చేరి ముడుచుకుని ఉన్న కాళ్ళను విడ దియ్య బోయాడు
“ఏమండి … ఛీ వద్దండి … బాగోదు … లేవండి … సలీం…. నేను కడుక్కుంటాను … ఆయన్ని వద్దు అని చెప్పు “అన్నాను
ఈలోగానే ఆయన నా కాళ్ళను బలవంతంగా విడదీసి నోరు పెట్టేసి ఆబ గా నాకసాగాడు ..రెండు నిమిషాల పాటు నా పువ్వు మొత్తం నాకి … మా జంట కార్చిన గంజిని శుభ్రంగా నాకి పైకి లేచాడు … ఆయన మోహంలో ఏమి గిల్టీ ఫీలింగ్ కానీ …సిగ్గు కానీ లేదు … ఎంతో ఇష్టం గా చేసినట్టుంది ….. మా మనస్తత్వాలు మాకే తెలియడం లేదు … ఇంత బరితెగింపు మాలో ఇంత కాలం దాక్కుని ఉందా అని నాకే ఆశ్చర్యమేసింది .

1 Comment

  1. Twaraga next part post cheyandi sir

Comments are closed.