ఇంకోసారి 3 311

“నా కైతే ఇష్టమే దీది …. అదిగో భయ్యా వస్తున్నాడు …నువ్వు మాట్లాడు “అంది మోనా
చూస్తే మందుఎక్కువైనట్టు ఉంది …. తూలుతున్నాడు …. ఆయన లోనికి రాగానే “ఏమండి ఒకసారి ఇలా రండి “అని వంటిట్లోకి కదిలాను
ఆయన రాగానే “మీ కేమైనా మతిపోయిందా ..ఆ ప్రోపోజల్ కు ఒప్పుకున్నారు “అన్నాను కొంచెం సీరియస్ గా మొహం పెట్టి
“మరి నా ఇష్టమే నీ ఇష్టమన్నావు కదా ?”అన్నాడు ఆయన ముద్దగా
“మీరు ఒప్పుకోరేమోనని అలా అన్నాను …. మీరేమో మోనా సరే ననే సరికి …. టక్కున ఒప్పుకున్నారు “అన్నాను
“అయితే ఇప్పుడేమంటావు “అన్నాడు కొంచెం విసుగ్గా
“ఈ ప్రోపోజల్ వద్దు…. “అంటూ ఆగాను సలీం… మోనా … లోపలికి రావడం చూసి
“ఏంటి భయ్యా …. మా ఆవిడతో గుస గుసలు “అంటూ వచ్చి వెనుక నుండి వాటేసుకుని నేరుగా రెండు చేతులతో రెండు రొమ్ముల్ని పట్టేశాడు …. మోనా పోయి ఆయన్ని వాటేసుకుని నిలబడింది
“అదే సలీం … మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా .. పిల్లల్ని కనేది వద్దంటోంది ..పద్దూ “అన్నాడు ఆయన
“ఏం … పద్మా “అంటూ నన్ను తన వైపుకు తిప్పుకుని కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ అడిగాడు ….. సలీం కు ఏమి ఎక్కి నట్టు లేదు .. మాములుగానే ఉన్నాడు
“వద్దు …. సలీం ..ఇప్పటికే మనం చేస్తోంది తప్పు … అదీగాక ఇప్పుడు మీరు ఓకే అంటారు ..తర్వాత జీవితాంతం సాదిస్తారు “అన్నాను
“మీరు…. .అలా సాధిస్తారా భయ్యా “సలీం అడిగాడు ఆయన్ని
” నెవర్ …. నీ మీదొట్టు”అన్నాడు ఆవేశంగా
“ఇప్పుడు … సరే అంటారు …నాకైతే ఇష్టం లేదు “అన్నాను
“నాకు అభ్యంతరం లేదు దీది …సలిమ్ బిడ్డ మీ దగ్గరుంటే …భయ్యా బిడ్డ మా దగ్గరుంటాడు “అంది మోనా ఆయన్ని మరింత అల్లుకుపోతూ
“నేనంటే ఇష్టం లేదు … అందుకే వద్దంటున్నావు “అన్నాడు సలీం నిష్టూరంగా
“అయ్యో సలీం …నాకు మీ ఇద్దరూ ఒకటే … తరువాత ఇబ్బందుల గురించి చెప్తున్నాను “అన్నాను సలీం కు దగ్గరగా ఆనుకుని అల్లుకుంటూ
“అలా అయితే … ఒప్పుకో “అన్నాడు సలీం నన్ను మరింత దగ్గరగా లాక్కుని
బేల గా ఆయన వైపు చూసాను “మీరన్నా ఆలోచించండి “అన్నాను
“ఇక ఆలోచించేది ఏమి లేదు … అదీ గాక ఇప్పుడు సలీం నీ మొగుడు …. మొగుడికి బిడ్డను కనడం తప్పులేదు ..ఈ రోజు నుండి నువ్వు నెల తప్పే వరకు ..నేను నిన్ను తాకను … సలీం నువ్వు కూడా మోనా ను తాకొద్దు “అన్నాడు తాగిన మైకంలో
“భయ్యా …నీ మాటే నా మాట ….. అయితే చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ …. వీళ్ళు నెల తప్పేవరకు మనం కావాలంటే బాక్ సైడ్ వాడుకోవచ్చు …. సరేనా ?”అంటూ ఆయన వైపు చూసాడు
“ఓకే డన్ … నా మీదొట్టు … ఒక వేళ నేను తొందర పడినా నువ్వు గుర్తుచేసి ఆపాలి ..పద్దూ …. నేను మందు మీద చెప్పడం కాదు …పద్దూ నెల తప్పేవరకు నువ్వు ఎప్పుడైనా రావొచ్చు ..నెను మీ ఇంటికి వచ్చినా ఆపకూడదు “అంటూ మోనా ను ఆవేశం లాకుని పెదాలు కలిపాడు ఆయన
“భయ్యా …. నాకు ఒట్ల మీద నమ్మకం లేదు …. మన ఫ్రెండ్ షిప్ మీద నమ్మక ముంది …. ఈ ప్రపోజల్ నాకు 100 %ఇష్టమే “అన్నాడు సలీం
“మీ ఇష్టమేనా …నా ఇష్టం ఏమి లేదా ?”అన్నాను చివరి ప్రయత్నంగా
“నీకు ఇప్పుడే పెళ్లి అయ్యింది ….. పెళ్లి అయ్యాక ..నీ ఇష్టం ఏమి ఉండదు ..సలీం … ఇప్పుడే మన ఫస్ట్ నైట్ …. మీరు మా బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళండి …. మేము హాల్లోకి వెళ్తాము “అంటూ నన్ను …. .సలీం ను నెట్టసాగాడు
“ఏమండి కనీసం …. డిన్నర్ కానివ్వండి “అన్నాను ఆలోగా మత్తు దిగి ఈ లోకంలోకి వస్తాడేమో నని
“ఊహు … ముందు ఒక షాట్ వేసుకున్నాక …. డిన్నర్ …. అవును ఈ రోజు పిల్ వేసుకున్నావా “అడిగాడు
“లేదు …మాములుగా పడుకునేప్పుడు వేసుకుంటాను ..నీకు తెలుసుగా “అన్నాను
“నువ్వు కూడా పిల్స్ వేసుకుంటావా “అడిగాడు మోనాను
“అవును …. భయ్యా ….. అయితే వచ్చేటప్పుడు వేసుకున్నాను “అంది మోనా
“సరే …. రేపటి నుండి వేసుకోవద్దు … పద్దూ నువ్వు మాత్రం ఈ రోజు నుండే వేసుకోవద్దు ”
అని మమ్మల్ని బెడ్ రూం లోపలి కి లాక్కెళ్ళి …….. అక్కడ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ డ్రాయర్ లో ఉన్న పిల్స్ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళాడు

మందు ప్రభావం లైట్ గా ఉంది నాకు …… ఆయన బయటకు పోగానే ఒక విదమైన జలదరింపు కలిగింది …ఆయన తో మొదటిరాత్రి రోజు నాకేమి అనిపించలేదు కాని ఈరోజు నిజమైన మొదటి రాత్రి అనిపిస్తోంది …నిజమైన గర్భాదానం గదిలో ఉన్నట్లు ఫీలింగ్ …సలిమ్ కు బిడ్డను కనక తప్పదని తెలిసి పోయింది ..నాకు ఒట్ల మీద చాల నమ్మకం …ఒట్టేసి నందువల్లె అసలు మొదటిసారి సలీం తోఒప్పుకుంది …ఇప్పుడు …. ఆయనే వేశాడు నన్ను తాకనని ….. నేను ఈ ఆలోచనలో ఉండగానే సలీం నన్నుదగ్గరకు లాక్కుని కళ్ళ లోకి సూటిగా చూస్తూ “ఎందుకు పద్మా అంత వర్రీ అవుతున్నావు …భయ్యా ఒప్పుకున్నాడుగా …. ఇంకా ఎందుకు అంత ఆలోచిస్తున్నావు . ….. నేనంటే ఇష్టం లేకుంటే చెప్పు …. ఈ ప్రోపోజల్ ఆపేస్తాను “అన్నాడు .
సలీం కళ్ళలోకి సూటిగా చూడలేక కళ్ళు దించి “ఇందాకే చెప్పాగా ….. మీ ఇద్దరు నాకు కావాలని ….రేపు నీ బిడ్డను ఆయన సరిగా చూడక పోతే …. “అన్నాను వెంటనే ఒప్పుకుంటే బాగుండదని
“ఓహ్ … అదా నీ ఆలోచన …చూడు పద్మా … నువ్వు లైట్ గా తీసుకుంటున్నావేమో గాని ..నేను మాత్రం ఇందాక మనకు జరిగిన మారేజ్ ….. సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నాను …మనకు పుట్టబోయే బిడ్డ ఎవరి దయ దాక్షిణ్యాల మీద బతకడు …నీకు కాని….. మనకు పట్టబోయే వాడికి కాని నాది భరోసా …నేను చూసుకుంటాను ..నువ్వు ఆ విషయం గురించైతే వర్రీ అవొద్దు “అన్నాడు ఆవేశంగా సలీం నన్ను మరింత గట్టిగా కావలించుకుంటూ
“పుట్టబోయే వాడు అంటున్నావు ఒకవేళ అమ్మాయి పుడితే “అన్నాను ఇంకా ముసుగులో గుద్దులాట ఎందుకు అన్నట్టు కవ్వింపుగా ….. నిజానికి నాలో ఉన్న మందు ఆమాట అనే దైర్యాన్ని ఇచ్చింది
“నాకు అబ్బాయే కావాలి ..ఒక వేళ అమ్మాయి పుడితే ..అబ్బాయి పుట్టేవరకు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను “అన్నాడు సలీం ఆవేశంగా నా పెదాల పై ముద్దు పెడుతూ

1 Comment

  1. Twaraga next part post cheyandi sir

Comments are closed.