ఇంకోసారి 3 311

ఒక గ్లాస్ సలీం కు ఇచ్చి ..మరో గ్లాస్ ఎత్తిన గ్లాస్ దించకుండా తాగి గ్లాస్ అక్కడ పెట్టి ..వెనక్కి తిరిగి సలీం ను గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుని ..అతని పెదవి పట్టుకుని గట్టిగా పంటితో లాగాను
“అబ్బా ..అంత గట్టిగానా “అన్నాడు సలీం
“ఏమ్మా ..నన్నైతే ఎలా పడితే అలా కొర…కొచ్చు ..నిన్ను మాత్రం కొ ..ర..క.. కూడదా “మాటలు తెలిపోతున్నాయి ఏమిచేస్తున్నానో తెలిసినా ఆగ బుద్ది కావడంలేదు
ఆయన కేసి చూస్తే ..నన్ను తినేట్టు చూస్తున్నాడు ..మోనా ను చూడకుండా నన్ను చూడడం కొంచెం గర్వంగా అనిపించింది ..ఆయన్ని ఉడికించాలని “భయ్యా …నన్ను అలా చూడడం తప్పు ..అదీ మా ఆయన ముందు “అన్నాను ..అంతే సలీం ..ఆయన ఇద్దరి మొహాల్లోకి రక్తం పొంగి కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి ..ఆయనైతే ఆగలేక పోయాడు
“పద్దూ ..”అంటూ లేచి మొనాను లేపి మా వైపు వచ్చి నన్ను లాగి పైకి లేపి వాటేసుకుని పెదాలు చుట్టేసాడు
“భయ్యా ..ఇది అన్యాయం ..పద్మ నా పార్టనర్ …ఈ రోజు నాకే సొంతం “””అంటూ సలీం లేచి నా దగ్గరకు వచ్చాడు
“అవును ..భయ్యా ..మా ఆయన ముందు ఇలా చెయ్యడం బాగా లేదు “అన్నాను ఇంకా ఉడికిస్తూ ..నాకు కూడా కింద తడి తెలుస్తోంది
“నేను ..నీ భయ్యానా …నేను భయ్యా అయితే ఈ తాళి ఎవరు కట్టారు “”అన్నాడు ఆయన
“మా ఆయన కట్టాడు “అన్నాను చిలిపిగా
“నేనేగా ..మీ ఆయన్ని “అన్నాడు ఆయన మరింత ఉడుక్కుంటూ
“ఉహూ ..ఇదిగో మా ఆయన “అంటూ సలీం వైపుకు తిరిగి సలీం ను అల్లుకుని ముద్దాడి ఆయన్ని చూసాను
ఆయన నా వెనుక చేరి నన్ను ఆనుకుని రెండు చేతులు నా రొమ్ముల పైకి తెచ్చి నెమ్మదిగా పిసుకుతూ ..తన దండాన్ని నా పిరుదుల నెర్రె కు రాస్తూ తమకంతో “ఇది నేను కట్టిన తాళి …నాది నాకివ్వు ..దాన్ని నా పెళ్ళాం మోనా కు వేస్తాను “అన్నాడు
“ఇచ్చేయ్ ..పద్మా ..వేసుకోనివ్వు …మోనా నీ నల్ల పూసల దండ ఇవ్వు ..నా భార్యకు వేస్తాను “అన్నాడు సలీం నా మంగళ సూత్రం తీస్తూ
“వద్దు ..సలీం…. సరదాకు అన్నాను “అన్నాను
“అదిగో మళ్ళీ సలీం ..అంటున్నావు ..నీకు నేను అసలు మొగుడ్ని కాదనేగా “అన్నాడు సలీం నిష్టూరంగా
“ఓహ్ ..సారీ .మర్చిపోయానండి ..నువ్వే నా అసలు మొగుడివి ..అతను నాకు భయ్యా మాత్రమే ..కావాలంటే దీన్ని తీసెయ్ “అన్నాను …ఆయన మోనా కు నా తాళి వేస్తాను అన్నాడన్న ఉడుకుతో …. ముందు నేను రెచ్చగొట్టింది మర్చిపోయి .
అంతే ఆయన ఒక్క ఉదుటున తాళి తీసి “మోనా ..ఇటు రా ..నీకు వేస్తాను “అన్నాడు
ఎప్పుడు తెచ్చిందో మోనా కెమెరా ….ఇది కూడా వీడియో తీస్తూ ఉంది
“ముందు ..నా నల్ల పూసలు ఇవ్వనివ్వు భయ్యా ..ముందు దీది కి ..సలీం కు కానివ్వు ..ఎలా అయినాతను పెద్దది కదా “అంటూ తన నల్ల పూసల దండ తీసి సలీం కు ఇచ్చి …”దీది కి వేసేయ్ “అంది
సలీం దాన్ని తీసుకుని నా మెడలో వేశాడు ..మోనా దాన్ని కూడా విడియో తీసి …”ఇదిగో ..సలీం భయ్యా ను ..నన్ను కూడా విడియో తియ్ “అని కెమెరా ఇచ్చింది
ఆయన మోహంలో నెత్తుటి చుక్క లేదు ..నాకేసి ..నా నల్లపూసల దండకేసి చూస్తున్నాడు “నా మెడలో వెయ్యి భయ్యా …మనమేనా తక్కువ తినింది “అంది మోనా
ఆయన యాంత్రికంగా నా తాళి బొట్టు మోనా మేడలో వేశాడు
“దీది ..ఇప్పుడు తను నీకు భయ్యా …నేను నీకు వదినను ..మా కాళ్ళు మొక్కండి …ఆశీర్వదిస్తాము “అంది మా ఆయన పక్కన నిలబడి
“పద ..మొక్కుదాము ..పెద్ద వాళ్ళు కదా “అని సలీం నా రెక్క పట్టుకుని లాగి వంచాడు
ఇద్దరం వంగి కాళ్ళు తాకగానే “సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తు “అంది మోనా

అంత మందులో కూడా మోనా మాటలకు నా ఒళ్ళు జళ్లు మంది …. సలీం తో పొందు వరకు ఆలోచించాను కాని ..సలీం కు బిడ్డను కనే ఆలోచన ఇంత వరకైతే నాకు లేదు …. లేచి ఆయన మొహం లోకి చూశాను ఫీలింగ్స్ తెలియడం లేదు … ఆయన కూడా నా మొహంలోకి పరిశీలనగా చూడడం గమనించాను …బహుశా నా ఫీలింగ్స్ గమనిస్తున్నాడు కాబోలు …చప్పున తల తిప్పి సలీం కేసి చూశాను …సలీం మొహం లోఆనందం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతోంది …. నిశ్శబ్దాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ
“ఏయ్ … మోనా మీరు కూడా మాకు మొక్కండి “అన్నాడు సలీం ….
ఆయన కేసి చూశాను….. ఆయన ఒక్క క్షణం తటపటాయించినా …. మోనా ఆయన రెక్క పట్టుకుని లాగి “దా …… భయ్యా “అని వంచింది
“మీకు కూడా శీఘ్రమేవ సుపుత్రికా ప్రాప్తిరస్తు “అన్నాను
“ఆడవాళ్ళిద్దరూ …. చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు భయ్యా “అన్నాడు సలీం
“అవును … సలీం …. నువ్వు రాక ముందు ..ఇద్దరు మనల్ని మార్చుకుని కాపురం పెట్టేవరకు వెళ్ళారు “అన్నాడు ఆయన
“మరి నాకైతే అభ్యంతరం లేదు …నీ సంగతేంటి భయ్యా “అన్నాడు సలీం
“దేనిగురించి “అన్నాడు ఆయన
“అదే …. వీళ్ళ ఆశేర్వాదం సంగతి “అన్నాడు సలీం
“నాదేముంది ….. వాళ్ళ … ఇష్టం “అన్నాడు ఆయన
“నాకేం అభ్యంతరం లేదు “అంది మోనా ఆయన్ని అల్లుకుంటూ
నేను ఇరుక్కు పోయాను నాకు కంగారు పట్టుకుంది “నాదేం లేదు ఆయన ఇష్టమే… నా ఇష్టం “అన్నాను
“ఇప్పుడు మీ ఆయన సలీమే … అంటే సలీం ఇష్టమే ..నీ ఇష్టమా “అన్నాడు ఆయన … మోనా ఒప్పుకోవడం వల్ల కాబోలు హుషారు తెలుస్తోంది
“నేను … పద్మా…… రాత్రికి మాట్లాడుకుని చెప్తాము ..ఏమంటావు పద్మా “అన్నాడు సలీం నన్ను దగ్గరకు లాక్కుంటూ
ఇక ఆ టాపిక్ ఆపకపోతే చాలా దూరం పోయేట్టుందని “ముందు భోజనాల సంగతి చూద్దాం పదండి “అన్నాను సలీం ను వదిలించుకుంటూ
“అవును ఆ పని అయిపోతే ..ఇక అసలు కార్యక్రమంలోకి దిగొచ్చు “అన్నాడు ఆయన

మీరు ఆ మందు పూర్తి చేసి రండి … మేము లోపల ఈలోగా అన్నీ అరేంజ్ చేస్తాము అని లోనికి కదులుతూ మోనా కు సైగ చేసాను
మోనా కూడా నా వెనుకే వచ్చింది …..సలీం తెచ్చిన పార్సెల్స్ అన్నీ విప్పి బౌల్స్ లోకి సర్ది ….. డైనింగ్ టేబుల్ మీద నీట్ గా అరేంజ్ చేశాము ….. హాల్లోకి తొంగి చూస్తే ఇద్దరూ మిగిలింది దాదాపుగా లాగించేసారు
నేను మోనా వైపు తిరిగి “నువ్వు అలా ఆశీర్వదించి ఉండాల్సింది కాదు “అన్నాను
“ఏదో సరదాకు అన్నాను …మనవాళ్ళు ఒప్పుకుంటారనుకోలేదు “అంది మోనా
“ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారు ..తరువాత ప్రాణం తోడేస్తారు …వేరే వాళ్ళ బిడ్డను ఏ మగాడైనా ఎలా ఒప్పుకుంటారు “అన్నాను
“మరి ఏం చేద్దామంటావు … దీది “అంది మోనా
“ఈ ప్రోపోజల్ వద్దంటే సరి “అన్నాను

1 Comment

  1. Twaraga next part post cheyandi sir

Comments are closed.