పక్క శృంగార 5 157

“ఇప్పుడు ఇటు తిరుగు నీ లంజ మొహాన్ని చూడాలి” అన్నాడు.

మేనక లేచి తన వైపుకి తిరిగి మళ్ళీ మొడ్డని దోపుకుని ఎగరటం మొదలుపెట్టింది. ఖాసీం తనని ఆపి నైటీ తీసి పక్కన పడేసి ఇప్పుడు దెంగు అన్నాడు. మేనక మళ్ళీ ఎగరటం మొదలుపెట్టింది. ఖాసీం మేనక జుట్టు పట్టుకుని తన మీదకి లాక్కుని పెదాలు చీకి..

“మీకు సిగ్గుగా లేదా మేడం ఒక పని మనిషి ముందు, వాచ్మాన్ మొడ్డ మీద ఎగురుతున్నారు?” అన్నాడు ఖాసీం నవ్వుతు

“మూసుకో” అంటూ ఎగురుతూనే ఉంది.

కొన్ని నిముషాల తరువాత మేనక కి చివరికి వచ్చేసింది. ఇంకా వేగంగా ఎగరటం మొదలుపెట్టింది.

ఇంతలో డోర్ బెల్ మోగింది

“ఎవరో వచ్చారు? ఎవరు?” అంది గట్టిగా

“పోస్టుమాన్” అన్నాడు బయట నుండి

“ఒక్క నిమిషం” అంటూ ఖాసీం మీద నుండి లేచి తన నైటీ వేసుకుని “మీరు బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళండి” అంది

“ఎందుకు? డోర్ కొంచెమే తియ్యి నేను కనపడను లే?” అన్నాడు బద్ధకం గా

మేనక అతనితో గొడవ పడటం ఇష్టం లేక వెళ్లి డోర్ ని కొంచెం తెరిచి తల బయటకు పెట్టింది.

“రిజిస్టర్డ్ లెటర్ మేడం, మీ సంతకం పెట్టాలి” అన్నాడు తనకి, పెన్ పేపర్ ఇస్తూ

“ఇది సరిగ్గా పడట్లేదు” అంటూ పెన్ ఊపింది

దాంతో తను ఇందాక నైటీ వేసుకున్నప్పుడు బటన్స్ పెట్టకపోవటం తో సళ్ళ పాయ క్లియర్ గా పోస్టుమాన్ కి కనపడింది. దాంతో కళ్ళప్పగించి చూసాడు

“సారీ మేడం ఇంకొక పెన్ లేదు” అన్నాడు తన జేబులు తడిమి

“ఇక్కడే ఉండు” అంది

మేనక అలా వెళ్తుంటే పోస్టుమాన్ కసిగా చూసాడు. ఎందుకు అంటే ఇప్పటి వరకు దెంగించుకుని మేనక వొళ్ళంతా చెమటతో తడిసింది. దాని మీద నైటీ వేయటం వలన వెనుక అంతా తడిసి గుద్దకి అతుక్కుని క్లియర్ గా కనపడింది గుద్ద షేప్

మేనక పెన్ తీసుకుని వచ్చి సంతకం పెట్టి లెటర్ తీసుకొని డోర్ క్లోజ్ చేసింది.

“హహహ” అంటూ గట్టిగా నవ్వాడు ఖాసీం

“మూసుకో” అని లెటర్ పక్కన పెట్టి మళ్ళీ ఖాసీం దగ్గరికి వెళ్ళింది

“చాలా కామెడీ గా ఉంది” అన్నాడు మేనక బుగ్గలు పట్టుకొని

“ఏంటి కామెడీ?” అంది మేనక

“అవును కామెడీ కాకపోతే ఏంటి, వాచ్మాన్ తో దెంగించుకుంటుంటే పోస్ట్మాన్ వచ్చాడు. చూడటానికి పోర్న్ మూవీ లా ఉంది” అన్నాడు

“నీకు జీవితం అంటే పోర్న్ మూవీ ఆ… ఇంక నువ్వు వెళ్ళు” అంది కొంచెం కోపం గా

“ఏమైంది? సరదాగానే ఉంది కదా?” అన్నాడు

“ఈ రోజుకి సరదా చాలు వెళ్ళు” అంది కోపం గా

ఖాసీం కి అక్కడ ఉంటే ఇంక గొడవ అవుతుంది అని లేచి తన డ్రెస్ వేసుకున్నాడు.

“మళ్ళీ ఎప్పుడు రమ్మంటావ్?” అన్నాడు

“రావొద్దు ఇంక” అంది

“ఏంటి?” అన్నాడు

“ఇంక ఇంతటితో ఆపేయ్ ఖాసీం, నేను ఒక పెళ్ళైన ఆడదాన్ని. ఇప్పటికే చాలా తప్పు చేసాను అనిపిస్తుంది” అంది ఎమోషనల్ గా, వెంటనే విమల వైపు తిరిగి

“నువ్వు కూడా వెళ్ళు” అంది

“పని అయ్యాక వెళ్తాను” అంది విమల.

“నువ్వు ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కావాలంటే నీ జీతం డబ్బులు నేను ఇస్తాను అంది మేనక

“మీ ఇష్టం” అంది విమల పని చేయకపోయినా డబ్బులు ఇస్తాను అనేసరికి

“అది కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు డబ్బులు ఇస్తుంది పని చేయటానికే కదా” అన్నాడు ఖాసీం

“ప్లీజ్ ఇంక మీరు వెళ్ళండి నాకు మాట్లాడాలని లేదు” అంది