పక్క శృంగార 5 157

“ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ?” అంది మేనక కోపం గా

“అసలు నువ్వు ఎవరు?” అన్నాడు

“ఎవరు నువ్వా?” అసలు ఎవరు నువ్వు మా వాచ్మాన్ ని ఎందుకు కొడుతున్నారు? ” అంది

“ఈ దొంగ లంజాకొడుకు పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళని దెంగుతున్నాడు, అందుకే వీణ్ణి ఇంక దెంగటానికి పనికిరాకుండా చేస్తున్నాం, ఇదిగో ఈ లంజ నా పెళ్ళాం దీన్ని ఇక్కడ దెంగుతుంటే తెలుసుకుని వీడి పని పట్టటానికి వచ్చాను” అన్నాడు ఖాసీం వట్టల మీద గట్టిగా కొట్టి

మేనక తన లవర్ ని కొడుతుంటే చూసి తట్టుకోలేక పోయింది.

“అయిందేదో అయింది పాపం వదిలేయండి” అంది బ్రతిమాలుతు

“మేడం మీ పని మీరు చూసుకోండి, ఇంత రాత్రి బయటకు రావటం మంచిది కాదు వెళ్లి పడుకోండి” అన్నాడు ఖాసీం వట్టల మీద మళ్ళీ కొడుతూ

“సెక్యూరిటీ అధికారి లని పిలవండి మేడం” అంది విమల ఏడుస్తూ

మేనక వెంటనే ఫోన్ చేయబోతుంటే మున్నా దగ్గర ఉన్న అతను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి మేనక చేయి పట్టుకుని ఫోన్ పక్కకి విసిరి తన నడుము పట్టుకుని ఖాసీం దగ్గర ఉన్న అతని వైపు కి నెట్టాడు.

మేనక అరవబోతుంటే అతను కత్తి తీసి మేనక గొంతు మీద పెట్టాడు. “అరిస్తే చంపేస్తాను” అన్నాడు

“ప్లీజ్ వదిలేయండి” అంది మేనక

మున్నా దగ్గర ఉన్న అతను కూడా మేనక దగ్గరికి వచ్చాడు.

“అసలు ఇది పైకి ఎందుకు వచ్చిందో అడుగు” అన్నాడు మున్నా

“ఏంటి?” అన్నారు ఇద్దరు మున్నా ని చూసి

“ఈ హై క్లాస్ లంజ కూడా నీ పెళ్ళాం లాంటిదే” అన్నాడు మున్నా

“అవునా” అంటూ విమల వాళ్ళ ఆయన వచ్చి మేనక బుగ్గలు గిల్లాడు

“సరిగ్గా చెప్పు మున్నా నిన్ను వదిలేస్తాం” అన్నాడు

“దాని మొగుడు షిప్ లో పనిచేస్తాడు, దాంతో కొన్ని నెలలు ఇంట్లో ఉండడు.. ఆ టైమ్ లో ఇది ఖాసీం గాడి తో దెంగించుకుంటుంది” అన్నాడు మున్నా

విమల వాళ్ళ ఆయన మేనక ని కింద నుండి పై వరకు చూస్తూ

“నిజమా?” అన్నాడు

“లేదు” అంది

“తను అబద్దం చెప్తుంది. కావాలంటే నీ పెళ్ళాన్ని అడుగు వాళ్ళిద్దరినీ కలిపి దెంగాడు” అన్నాడు మున్నా

అది విని విమల వాళ్ళ ఆయన కింద కూర్చుని విమల వైపు చూసాడు. తను అవును అన్నట్టుగా తల ఆడించింది.

“అదంతా అబద్దం.. వీళ్ళు కావాలని నన్ను ఇందులో ఇరికిస్తున్నారు” అంది మేనక

“అంటే వీడికి నీకు సంబంధం లేదు అంటావ్?” అన్నాడు

“లేదు” అంది

“అయితే ఆ ఖాసీం గాడిని ఏం చేసిన నీకు ఇబ్బంది లేదు గా” అన్నాడు

“లేదు” అంది..

“సరే చూడు” అంటూ మేనక ముందే ఖాసీం మొడ్డ చితికిపోయేలా గట్టిగా తన్నాడు. దాంతో ఖాసీం గట్టిగా అరుస్తూ స్పృహ తప్పాడు.

దాంతో మేనక కళ్ల వెంట కన్నీళ్లు వచ్చాయి.

“ఒక వాచ్మాన్ ని కొడితే మేడం గారికి ఎందుకు ఏడుపు వస్తుందో” అన్నాడు విమల వాళ్ళ ఆయన

“నేను ఏడవటం లేదు” అంది మేనక

“అసలు ఇలాంటి హై క్లాస్ ఫిగర్ ని ఎలా పడేసావ్ రా” అంటూ మళ్ళీ వట్టల మీదనే కొట్టాడు