ప్రమోషన్ కోసం – ముగింపు 549

జయ కళ్ళు మూసుకొని ఆయన తలని తన చేతితో తన రొమ్ముకి అదుముకొంది. ఆయన ఆత్రముగా ఇష్టముగా కోరికతో పది నిముషాలు ఆగకుండా చనుబాలు పీల్చుకొన్నారు. ఆయన తలని తన ఎడమ రొమ్ము మీదకి జయ మార్చుకొంది ప్రేమగా. ఆయన రెండు చేతులతో జయ నడుము పట్టుకొన్నారు సప్పోర్టు కోసము.జయ ఆయనకి ఇంకా దగ్గిరగా జరిగింది.ఎడమ చన్నుని పది నిముషాలు బలంగా జుర్రుకొన్నారు. జయ సుఖముతో మూలిగింది.ఆయన ఎడమ చెయ్యి జయ కుడి రొమ్ము మీదకి జరిగింది మెల్లిగా. అరచేతితో రెండు నిముషాలు పామి,మెల్లిగా నొక్కారు.జయ తన చెతితో ఆయన చేతిని తన రొమ్ము మీద నొక్కుకొంది కసిగా.కళ్ళు తెరవకుండా ఆయన ఇచ్చే చీకుడు+నొక్కుడు సుఖాలని ఒకేసారి ఎంజాయ్ చెస్తొంది. పాలు ఆగిపోయినట్లున్నాయి,ఆయన లేచి నిలబడ్డారు. రెండు చేతులతో జయ రెండు రొమ్ములనీ పట్టుకొని పిసికారు.జయ ఇంకా కళ్ళు తెరవలేదు. జయ కాళ్ళు వణకటము చూసాను. ఆయన జయ కుడి చేతిని మెల్లిగా భుజాల పైకి లేపి, ముందుకి వంగి నల్లటి వెంట్రుకలున్న జయ చంకలో ముద్దు పెట్టుకొన్నారు సున్నితముగా.జయ గట్టిగా మూలిగింది సుఖముతో, తమకముతో. జయ రెండో చేతిని కూడా పైకి లేపి, మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకొన్నారు చప్పుడొచ్చేలా. జయ తలని తన రెండు చేతుల మధ్య సున్నితముగా పట్టుకొని వెనక్కి వంచి జయ పెదాల మీద లైతు గా ముద్దు పెత్తుకొన్నారు. “కమ్మని రొమ్ము పాలని రెండు సార్లు తాగించావు,సంతోషముగా వుంది, నీకు యేమి కావాలో కోరుకో కోడలు పిల్లా”అన్నారు ప్రేమగా. జయ కళ్ళు తెరిచి ఆయన కళ్ళల్లోకి చూస్తూ తల అడ్డముగా వూపుతూ నవ్వింది. “పాలు ఆగిపోయేలోపల అప్పుడప్పుడూ హైదరాబాదు రండి” అన్నది ఆయనని కౌగిలించుకొంటూ. అది విని ఆయన మురిసిపోయి జయని బలంగా హత్తుకొని”వస్తాను రా”అని ముద్దులు పెట్టుకొన్నారు. జయలొ వున్న రసికతకి ఆయన లొంగిపోయారు. జయ ఎడమ చెయ్యి ఆయన లుంగీ లోకి మెల్లిగా వెళ్ళతము నెను చూసాను.విపరీతమైన కసి వచ్చింది నాకు. నా నిక్కిన మగతనాన్ని నా లుంగీ బయటికి తీసుకొని ఒపన్ గా వూపుకొంటున్నాను సమ్మగా. “లాభము లేదు పిల్లా, నాకు ఈ మధ్య అస్సలు లేవటము లేదు”అన్నారు నాన్న విచారముగా. జయ చెయ్యి ఆయన లుంగీ లో కదలటము నాకు క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది. మెల్లిగా జయ మంచము అంచున కూర్చొంది. చెయ్యి మాత్రము లోపలే కదులుతోంది. ఆయన జయకి అభిముఖముగా తిరిగి నుంచున్నారు.ఆయన గమనించే లోపల నేను నా దాన్ని చటుక్కున నా లుంగీలొ కవర్ చెసుకొన్నాను. జయ ఆయన లుంగీ ఫ్లాప్స్ ని వొపన్ చెసింది. ఆయనది వాలిపోయి వుంది. పొట్టిగా,లావుగా, నల్లగా వుంది.నాకు జన్మనిచ్చిన ఆయుధము. “మీ అబ్బాయికి మీ పొలికే వచ్చింది”అన్నది జయ నవ్వుతూ. “వాడిది కూడా చిన్నదేనా?”అన్నారు ఆయన. అవునని జయ తల వూపి ముందుకి వంగి షాఫ్ట్ ని ముద్దు పెట్టుకొంది.కదలిక లెదు. “మీ అత్తమ్మ చాలా ప్రయత్నించింది లాభము లేదు, లేవదు”అన్నారు ఆయన డల్ల్ గా. తోలు వెనక్కి లాగి గుండుని నోట్లోకి తీసుకొని ఒకసారి చీకి వదిలేసింది జయ. ఆయన లుంగీ సర్దుకొని, జయ పెదాల మీద ఇంకొక ముద్దిచ్చి, మెల్లిగా బోల్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపొయారు. జయ టవల్ తో భుజాలనీ రొమ్ములనీ కప్పుకొంది.

Responses (3)

Comments are closed.