ప్రమోషన్ కోసం – భాగం 2 264

ఒక రోజు రాత్రి జయాని రమిస్తుండగా నా చెవిలో చెప్పింది,”రమ రేపు మధ్యాన్నము ప్రోగ్రాం పెట్టింది.” నా నడుము స్పీడు పెరిగింది.”ఎన్నింటికి?” అన్నాను ముద్దుపెట్టుకొని. “రెండు తర్వాత అతనెప్పుడొస్తే అప్పుడు” అంది.”రమ కూడా లోపల వుంటానందా?” అన్నాను బలంగా కుమ్ముతూ. “రేపటికి మాత్రము రమ డ్రాయింగ్ రూము లోనే వుంటానంది,అతనితో నాకు మొదటి సారి కదా” అంది సిగ్గుగా.

“నేను హాఫ్ డే సెలవు పెట్టనా?” అన్నాను ఆశగా.”మీ ఇష్టము”అంది ముద్దుగా.విపరీతమైన స్పీడు తో వూగి,జయా లోతుల్లో కరిగిపోయాను. తర్వాతి రోజు ప్రొద్దుట నుంచీ జయా వుద్రేకము గా వుంది.వొళ్ళు వేడిగా,సన్నగా వణుకుతోంది, ఆంటిసిపేషన్ వలన కావచ్చు.నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళి,హాఫ్ డే సెలవు పెట్టి,ఒంటిగంటకి ఇంటికొచ్చేశాను.జయా తలంటు స్నానము చేసి,జుట్టు లూస్ గా ముడి వేసుకోంది పింక్ రిబ్బన్ తో.

తెల్ల చీర తెల్ల బ్లౌస్ వేసుకొంది.చాలా ఫ్రెష్ గా వుంది. దగ్గిరకి తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకొని,”చాలా బాగున్నావు రా “అన్నాను ప్రేమగా. “అంటే రోజు బాగుండనా?”అంది బుంగ మూతి పెట్టి.”నా జయా ఎప్పుడూ సెక్సీ”అన్నాను మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకొని.”ఇవ్వాలెందుకో కంగారుగా వుందండీ”అంది నన్ను కౌగిలించుకొని. “డోంట్ వర్రీ అంతా స్మూత్ గా జరుగుతుంది” అన్నాను వీపు మీద చేతితో రాస్తూ.

“నచ్చకపోతే మధ్యలో బయటికి వచేస్తాను,మీరే అతనితో మాట్లాడి పంపించి వెయ్యాలి మరి” అంది గోముగా. “సరే” అన్నాను ముద్దు పెట్టుకొని. కాలింగ్ బెల్ మోగింది.తీస్తే, రమ.పింక్ చూడిదారు లో అందంగా వుంది.చిన్న సళ్ళు నిలబడి వున్నాయి. జయా ని చూసి “wow” అంది మెచ్చుకోలుగా.”ఎన్నో first night??”అంది అల్లరిగా. జయా నా వంక చూసి,మూడు వేళ్ళు చూపించింది సిగ్గుగా. “ఈ సారి మీ బాస్ ఇండియా వస్తే నేను వదలను”అంది రమ. ముగ్గురము నవ్వుకొంటుండగా బెల్ మోగింది మళ్ళీ.

రమ తీసింది.అతను నీటుగా వున్నాడు నవ్వుతూ.చేతిలో పాకెట్ వుంది–జయాకి గిఫ్ట్ అనుకొంటాను. జయా నవ్వుతూ పలకరించి రిసీవ్ చేసుకొంది.జయాని చూసి”యు ఆర్ లుకింగ్ బ్యూటీఫుల్”అన్నాడు సిన్సియర్ గా.సిగ్గు పడింది అందము గా.”భోంచేసారా?” అన్నాను.ఇద్దరూ తల వూపారు అవునని. జయా లోపలినుంచి స్వీట్స్ తీసుకొచ్చి నలుగురికీ సర్వ్ చేసింది.ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నాము. మెల్లిగా జయా బెడ్రూం లోకి జారుకొంది.తర్వాత రమ లోపలికి వెళ్ళి అతనికి లుంగీ తెచ్చి ఇచ్చింది.

అతను థాంక్స్ చెప్పి,అక్కడే మార్చున్నాడు.తన చొక్కా, ఫాంటు,కట్ డ్రాయరు తీసి రామకి అందించాడు. “ఎంజాయ్ నైస్లీ” అన్నాను నవ్వుతూ “థాంక్ యు సర్”అన్నాడు.రమ అతనిని లోపలికి తీసుకెళ్లి బెడ్ రూమ్ లో వదిలి వచ్చింది.అతను లోపల బోల్ట్ వేసుకొన్నాడు. రమ నా ముందు సోఫా లో కూలబడింది.”అందరూ మొగుళ్లు మీలాగా స్వీటు గా ఎందుకు వుండరు?” అంది నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ.నవ్వి వూరుకొన్నాను.

1 Comment

  1. Any telugu cpl need male send msg

Comments are closed.