పుష్ప కి కూడా తనని అలాగ వాడేసుకోవడం నచ్చింది 222

బాస్ కి అర్ధమయ్యి బట్టలు విప్పేస్తూ బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్లి చూసే సమయానికి పుష్ప దెగ్గర అద్దం అంత ఆవిరి పట్టి కేవలం తన గుద్ద మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ ఒక్కటి చాలు మన బాస్ రెచ్చిపోవడానికి.

బాస్ బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లి పుష్ప ని వెనకాల నుండి హత్తుకుని భుజం పైన ముద్దు పెడుతూ షవర్ కింద తడుస్తున్నాడు. పుష్ప కి రెండు పిర్రల మధ్యలో బాస్ మొడ్డ తగులుతుంది. తన గుద్ద కి పూకు కి చాలా దెగ్గరలో ఉంది. పుష్ప కొంచెం వెనక్కి జరుగుతూ తన గుద్ద కి ఇంకా ఆనిచ్చుకుంటుంది మొడ్డ ని. బాస్ అది గమనించి పుష్ప ని కాళ్ళు ఎడం చేసి నుంచోమని చెప్పాడు.

పుష్ప అలాగే చేసి షవర్ గోడ పట్టుకుని నుంచుంది. ఇక బాస్ వెనకాల నుండి మొడ్డని పూకు లో పెట్టి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. బాస్ మొదటి నుండి వేగంగా దెంగడం మొదలు పెట్టడం తో పుష్ప “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ లంజ ని దెంగినట్టు దెంగుతున్నారు ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అలాగే దెంగండి ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఫక్ మీ బోస్ ఫక్ మీ హార్డ్” అని అంటుంది.

“షట్ అప్ యూ బిచ్” అంటూ గుద్ద మీద చేతితో ఫట్ మని దెబ్బ కొట్టాడు. అసలుకే ఒళ్ళు అంత తడిసి ఉండడంతో కొట్టిన దెబ్బ ఇంకా గట్టిగా తగిలింది. “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్ ఆఅహ్ షిట్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఆఆ” అని అంటుంది.

వేగంగా అలాగ దెంగుతూ ముందు తన సళ్ళని పట్టుకుని నలిపేస్తున్నాడు. పుష్ప తన కాళ్ళలో బలాన్ని తెచ్చుకుని గోడ మీద చేతులు వణుకుతున్నాయి. కొంసేపటికి బాస్ మొడ్డని బయటకు తీసేసి పక్కన బల్ల మీద కూర్చుని పుష్ప ని వచ్చి కూర్చోమన్నాడు.

పుష్ప వాడి దెగ్గరికి వెళ్లి వాడికి ముద్దు పెడుతూ ఒక కాలు అటు, ఒక కాలు ఇటు వేసి మొడ్డ కి కొంచెం పైన పూకు ని ఉంచి మెల్లగా మొడ్డని పూకులోకి దించుకుంటుంది. దించుకున్నాక బాస్ మొహం దెగ్గర సళ్ళని ఉంచి బాస్ చేతులని నడుము మీద వేసుకుని ఎగరడం మొదలు పెట్టింది. బాస్ తన సళ్ళ మధ్యలో తల పెట్టి మసాజ్ చేయించుకుంటున్నాడు.

మొడ్డ ని పూర్తిగా లోపలకి దింపుకున్నాక బాస్ పుష్ప నడుము మీద పట్టు బిగించి తనకి బలాన్ని ఇస్తూ ఎగిరెలాగా చేస్తున్నాడు. పుష్ప ఎగురుతూ “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్ మా ఆయన కూడా నన్ను ఎప్పుడు ఇలాగ దెంగలేదు ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఐ లవ్ యూర్ డిక్ బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఫక్ ఫక్ ఫక్ ఫక్” అంటూ మూలుగుతుంది. బాస్ రెండు నిమిషాలకి తనని ఆపి మొడ్డని పూకు లో నుండి తీసి గుద్దలో పెదుతున్నాడు. పుష్ప నొప్పిని ఆపుకుంటు “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఉమ్మా ఉమ్మా ఉమ్మా” అంటూ బాస్ కి ముద్దు పెడుతూ వెనక్కి వాల్చి గుద్దలోకి మొడ్డని దించుకుని ఎగరడం మొదలు పెట్టింది.

పుష్ప కి తోడుగా బాస్ చేతులని పుష్ప గుద్ద పైన వేసి వాడు కూడా ఎదురొత్తులు ఇయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. పుష్ప “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ నొప్పి బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాబోయ్ ఆఅహ్ ఆహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్” అంటుంది. బాస్ “కొంసేపు ఓర్చుకో లంజ. ఇంతసేపు బాగానే దెంగించుకున్నావు గా” అంటూ దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు ఎదురు వాడు కూడా. అది కూడా చాలదు అన్నట్టు పుష్ప ని తర్వాత నాలుగు కాళ్ల మీద ఒంగోపెట్టి వెనకాల నుండి గుద్దలో మొడ్డని పెట్టి దెంగుతూ కింద పూకు లో మూడు వేళ్ళు దూర్చి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. పుష్ప “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ బాస్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అమ్మో నా బొక్కలు.

బాస్ ప్లీస్ స్లో గా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్” అంటూ అడుగుతుంది. కానీ బాస్ ఏమి మాట్లాడకుండా దెంగుతున్నాడు. పుష్ప కొంసేపటికి “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఎస్ బాస్ ఫక్ మీ హర్డర్. ఇంకా గట్టిగా దెంగండి ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఫాస్ట్ గా దెంగండి అబ్బా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఏమి దెంగుతున్నారు బాస్ ఆఅహ్ ఆహా ఆహ్ ఆఅహ్ ” అంటూ వెనక్కి జరుగుతూ మొడ్డని లోపలికి తోసుకుంటూ దెంగించుకుంటుంది. చివారికీ బాస్ కి కారుతుంటే పుష్ప ని లేపి మొహం పైన, నోట్లో, సళ్ళ పైన వదిలాడు.

ఇద్దరు ఇక లెగిచి ముద్దు పెట్టుకుంటూ మళ్ళీ షవర్ ఒన్ చేసి స్నానం చేసి బయటకి వచ్చారు. బయటకి వచ్చాక మళ్ళీ మొదలు పెట్టాడు బాస్. ఇంకో రెండు రౌండ్లు వేసుకుని ఇద్దరు ఒకరి కాగిలి లో ఒకరు పొడుకున్నారు.

తర్వాత రోజు పొద్దునే లెగిసి మీటింగ్ కి వెళ్లారు. మీటింగ్ అయ్యాక పార్టీ ఆరెంజ్ చేస్తే అక్కడికి కూడా వెళ్లారు. అక్కడ అందరూ బాస్ ని పుష్ప లాంటి పి. ఏ. దొరకడం అదృష్టం అంటున్నారు. పుష్ప ని క్లైంట్స్ కి పరిచయం చేశాడు బాస్. మాటలు మారాయి.

బాస్ ని క్లైంట్స్ “సర్, మీరేనా ఎంజాయ్ చేసేది మాకు కూడా ఏమన్నా అవకాశం ఇస్తారా తనతో?” అని అడిగారు. బాస్ “అయ్యో మీకు ఇయ్యడానికే తనని ఇక్కడికి తెచ్చాను. రేపు తను మీ దెగ్గరే ఉంటుంది” అని చెప్పాడు. ఆ రాత్రి బాస్ బాగా ఎక్కువగా తాగేసాడు.

ఇక పుష్ప క్యాబ్ బుక్ చేసింది. క్యాబ్ వాడు హోటల్ కి వెళ్తూ ఒక చోట దారి బాలేదు అని చుట్టూ తిప్పుకుంటు వెళ్తూ ఒక బ్రిడ్జి మధ్యలో ఆపేసాడు. పుష్ప ఇంగ్లీష్ లో ఏమైంది అని అడిగింది. వాడు ఇక్కడ నుండి కార్ పోదు మేడం. మీరు దిగి ఈ పాకలు దాటి వెళ్తే మీ హోటల్ వస్తుంది. నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే” అన్నాడు. వాడితో వాదించే ఓపిక కూడా తనకి లేక బాస్ ని తీసుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. బ్రిడ్జి మీద వెళ్తుంటే వెనకాల నుండి ఒకడు బండి పైన వచ్చి బండి ఆపి “ఏం బేబీ. భలే ఉన్నావు. ఒక్కసారి చేద్దామా. ఏమంటావు?” అని అడిగాడు. పుష్ప వాడిని పట్టించుకోలేదు. ఇంతలో బాస్ పూర్తిగా స్పృహ కొలిపోయాడు. పుష్ప కి ఇంకా ఓపిక లేక బాస్ పడిపోతుంటే పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ బాస్ పడిపోయాడు.

4 Comments

    1. ye vurlo bro call boy jobs

  1. ye vurlo bro call boy jobs

  2. Faltu story, labour tho fucking entra

Comments are closed.