కావేరి ఒక అంద మయిన అమ్మాయి Part 1 61

telugu sex stories కావేరి ఒక అంద మయిన అమ్మాయి. 35-30-34 ఆమె అందాల కొలతలు. ఒక సారి చూస్తే ఒక్కసారి అయిన ఎక్కి పిసికి తొక్క లని పించే అందం. ఆమె కోసం ఆ కాలనీ లో చాలా మంది ట్రై చేసారు గానీ ఒక్కరు కూడా ఆ తరువాత ఏమి జరిగిందో చెప్పడం లేదు. అదే కాలనీ కి కొత్తగా వచ్చాడు వరుణ్. వరుణ్ ఒక కాలేజ్ లో లెక్చరర్. మంచి వయసులో వున్నాడు. అయిదున్నర అడుగులు ఉంటాడు.

తీర్చి దిద్దిన ఎక్సెర్సయిజ్ చేసిన బాడి. వరుణ్ కి కావేరి ని చూసిన వెంటనే అందరికి అనిపించిన మాదిరి గానే ఒక్కసారి అయినా ఈ పిల్లని నలిపి వెయ్యాలి అనిపించింది. అందు కని అతనికి తెలిసిన ఆ కాలనీ వారిని ఆమె గురించి అడిగాడు. ఒక్కరూ సరిగ్గా సమాధానం చెప్ప లేదు. వరుణ్ కి ఆశ్చ్చర్యం వేసింది. ఎందుకిలా అందరూ తప్పించు కుంటున్నారు ఆమె గురించి చెప్ప కుండా అని. ఇంక అప్పటి నుంచి ఆమెని గమనించడం ప్రారంభించాడు.

కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి ఆమె ఎక్కడెక్కడికి వెళుతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వస్తుంది చూడ సాగాడు. ఒక రోజు ఆమె మామూలుగానే సాయంత్రం వేళ చేతిలో సంచి తీసుకుని అక్కడికి రెండు సందుల అవతల వుండే సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళింది. ఆమె నే గమనిస్తున్న వరుణ్ ఆమె వెనుకే సూపర్ మార్కెట్ లోకి వెళ్లి ఏదో కొంటున్నట్టు నటిస్తూ ఆమెనే గమనిస్తున్నాడు.

ఆమె ఆ సూపర్ మార్కెట్ అంతా కలియ తిరుగుతూ ఉన్నట్టుండి అతనకి ఎదురు అయ్యింది. ఇల్లు దగ్గరి వాళ్ళే అవ్వడం వాళ్ళ ఒకరికి ఒకరు ఇంతకు ముందు పరిచయం వుంది. అందువల్ల కావేరి అతన్ని చూసి చిన్నగా నవ్వింది. వరుణ్ కూడా ఏమీ ఎరగని వాడి లాగా ఆమెని చూసి నవ్వి ‘ఏమి కొన్నారు?’ అని అడిగాడు.
‘ఆ ఏమున్నాయి ఇంటికి కావలసిన సామాన్లు ఏవో కొన్నాను’ అనింది కావేరి.
‘ఆహా!’

‘మీరు ఏమి కొన్నారు’ అని అడిగింది కావేరి. అప్పుడు వరుణ్ కి వున్నట్టు వుండి ఏమి చెప్పాలో తెలియక చేతిలో వున్నది చూపించాడు. అది ‘కండోం’ అప్పుడు కావేరి మొహం జేవురించి అక్కడి నుంచి వడి వడిగా వెళ్లి పోయింది. వరుణ్ కి వున్నట్టు వుండి ఆమె అలా ఎందుకు వెళ్లి పోయిందో అనుకుని చేతిలో వున్నది చూసుకున్నాక గాని ఆమె అలా ఎందుకు రియాక్షన్ ఇచ్చిందో అర్థం కాలేదు.

అతనికి కొంచెం సిగ్గు భయం వేసింది. ఆమె ఎక్కడ ఇంటిలో చెబుతుందో అనుకుని కంగారుగా వుండి. ఆమె చెపితే ఇంటిలో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? పెళ్లి కాకుండా చెడు తిరుగుళ్ళు తిరుగు తున్నాను అనుకుంటారు అని అతని మనసు కంగారు గా మారింది. ఒక గంట ఆగి ఇంటికి వెళ్ళాడు వరుణ్. ఈ లోపల అతను అనుకున్నది ఏదీ జరగలేదు. అమ్మయ్య కావేరి బ్రతికించింది అనుకున్నాడు. ఎలా గయినా ఆమెని కలిసి అది పొరపాటున జరిగింది అని చెప్పాలి అనుకున్నాడు. మెడ మీదకి ఎక్కి ఆమె ఇంటి వయిపే చూడ సాగాడు.

రాత్రి 8 గం|| అవుతుండగా వాళ్ళ ఇంటిలో నుంచి పెద్దవారు బయటికి వచ్చి ఆటో ఎక్క బయటికి వెళ్ళడం చూసాడు. కావేరి గేటు బయటి దాకా వచ్చి వాళ్ళని సాగనంపి ఒక సారి తల ఎత్తి వరుణ్ వయిపు చూసి నవ్వింది. అప్పుడు వరుణ్ చేతులతో తను వాళ్ళ ఇంటికి రావాలను కుంటున్నట్టు చెప్పాడు. అప్పుడు ఆమె రండి అని చేతుల తోనే ఆహ్వానం పలికింది.

అప్పుడు వరుణ్ పరుగు పరుగున వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఎవరూ చూడకుండా. లోపలి వెళ్ళిన వెంటనే అక్కడి వాతావరణం అతనికి చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది. ఇల్లు చాల చక్కగా అమర్చి ఉంది. అన్ని వస్తువులు ఎక్కడివి అక్కడ అమర్చి వున్నాయి.

కావేరి టీవీ ఎదురుగా వున్న సోఫాలో టీవిగా కూర్చుని వుంది కాలు మీద కాలు వేసుకుని. అప్పుడు ఆమె లంగా వోని వేసుకుని షాంపూ చేసుకున్న జుట్టుని జడ కొంచెం వదులుగా వేసుకుని టీవీ చూస్తుంది. వరుణ్ ని చూసి తన తలుక్కు మనే తన పలువరస కనిపించేటట్టు నవ్వి ‘రండి! కూచోండి!’ అని చెప్పింది. ‘థాంక్స్’ అన్నాడు వరుణ్ కూచుంటూ. అతను ఆమె మొహం వంక డైరెక్ట్గా చూసే ధైర్యం లేక టీవీ వంక చూస్తూ కూచున్నాడు. కాసేపు అయిన తరువాత కావేరి అతని వంక చూసి ‘వూ చెప్పండి! ఏమిటి సంగతులు!’ అని అడిగింది. ‘ఏమీ లేదండి! సాయంత్రం జరిగిన దానికి మీకు సారీ చెబుదామని వచ్చాను’ అన్నాడు వరుణ్.

‘ఎందుకు సారీ!
‘అదే! అ కండోం నేను కావాలని మీకు చూపించ లేదండి. అది అనుకోకుండా జరిగింది’ నసిగాడు.
‘మరేం ఫర్వాలేదు! మీరు కండోమ్ కొంటే నాకేంటి వయాగ్రా కొంటే నాకేంటి?’
‘అది కాదూ…..’
‘ఏది కాదూ ….! మీ ఇష్టం వచ్చింది కొనండి మీ డబ్బులు మీ ఇష్టం.’
‘అలా కాదు లెండి మీరు మర్యాద పూర్వకంగా నన్ను పలకరిస్తే నేను తప్పు చేసాను.’
‘తప్పేముంది లెండి! ఈ కాలం లో ఎవరు ఎలాంటి వారో ఎవరికీ తెలుస్తుంది. మీకు కండోం ఎందుకు అవసరమో? నాకెలా తెలుస్తుంది?’
‘అబ్బే! నేను అలాంటి వాడిని కాదండి. అది పొరపాటున జరిగింది అని చెపుతున్నాను కదా.’
‘సరే లెండి!’

‘ఇంతకీ మీ ఇంటిలో పెద్ద వాళ్ళు బయటికి వెళ్లి నట్టు వున్నారు’
‘అవునండీ అర్జంట్ పని మీద బయటి వూరికి వెళ్లారు. రేపు గాని రారు. ఈ లోపల నేను ఒక్క దాన్నే వుండాలి. ఎవ్వరూ లేకుండా నాకు భయం వేస్తుంది’
‘అయ్యో ఇప్పుడు ఎలా?’

‘ఏమి? మీరు వచ్చి నాకు తోడు పనుకోవచ్చు కదా! అదేదో కండోం కూడా కొన్నారు కదా! ఇక్కదేమయినా పనికి వస్తుంది ఏమో చూడండి.’ అనింది కావేరి వున్నట్టు వుంది.
వరుణ్ కి కాసేపు ఏమీ అర్థం కాలేదు. అప్పటి దాకా టీవీ చూస్తా వున్నవాడు కాస్త ఆమె వయిపు చూసాడు ఆశ్చర్యంగా . అప్పటికే ఆమె పవిట కొంచెం జారి ఆమె సల్లు పయిన భాగం తెల్లగా కను విందు చేస్తుంది. ఆమె పొట్ట పయిన పవిట గాలికి జరిగి బొడ్డు సుడులు తిరిగి నట్టు లోపలి కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె కళ్ళు ఎర్రగా కాంక్షగా అతని వయిపు చూస్తున్నాయి. ఆమె కళ్ళు చూసిన వెంటనే ఏదో ట్రాన్స్లో వున్నట్టు గా పయికి లేచి ఆమెకి దగ్గరిగా వెళ్ళాడు వరుణ్. ఆమె అతన్ని చెయ్యి పట్టుకుని మీదకి లాక్కుంది వేగంగా. ఆ తాకిడికి వరుణ్ నేరుగా వెళ్లి ఆమె మీద పడ్డాడు.

(ఇంకా వుంది)