ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 2 117

ఒకడు : మరి మొదలేట్టవే..
అమ్మ : నేను చీర తీస్తుంటే..
ఒకడు : ఇక్కడ కాదే.. బయట తీసీ లోపటికి నగ్నం గా రావే..
అమ్మ : సరే.. అని బయట కి వచ్చి చూసాను.. ఎవరు లేరు.. హమ్మయ్యా! బతికాను అనుకుని.. నా చీర, జాకేట్, లంగా.. తీసి.. ఒకచోట పేట్టి.. నగ్నం గా మేడలో మంగళ సూత్రాలతో వాళ్ళ రూమ్ కి వేళ్ళాను.. అలా నన్ను చూసిన వాళ్ళు, వాళ్ళ మడ్డలని లేపుకున్నారు.. వాళ్ళు.. ఓసే.. లంజా ఎమున్నావే.. రావే.. మా దగ్గర కూర్చో అని వాళ్ళ మధ్య లో కూర్చో పేట్టారు.. అది నాకు కోత్తగా అనిపించింది.. వాళ్ళకి గ్లాస్ లలో మందు పోసి ఇమ్మన్నారు.. అందరికి గ్లాసులలో మందు పోసి ఇచ్చాను.. ఒకడు.. నా సన్నులని పిసుకుతు.. తినడానికి వేపిన జీడి పప్పు ఎది అని అడిగారు.. నేను తేస్తాను.. అని పైకి లేచి.. చీర కట్టుకో బోయాను.. వాళ్ళు.. వద్దు నగ్నంగా వేళ్ళి తీసుకు రా అన్నారు.. ఎలా వేళ్లాని.. అందరు పేళ్ళి పనులలో ఉన్నారుగా నన్ను ఇలా చూస్తే గోడవలు అవుతాయి గా … ఒకడు.. సరే అయితే.. చీర కట్టు కో.. జాకేట్ వేసుకోకుండా వేళ్ళు.. అన్నాడు.. సరే.. నగ్నంగా కంటే కోంచేం చీర నయం కదా అని లంగా.. చీర కట్టుకున్నాను..నా జబ్బలు కనపడకుండా నా చీరని కప్పుకుని వంటల దగ్గరకు వేళ్ళాను.. వంటవాళ్ళు ఎవరి పనులలో వాళ్ళు ఉన్నారు.. ఒకడు సూపర్ వైజ్ చేస్తున్నాడు.. నేను ఒక వంట వాడి దగ్గరకు వేళ్ళి వేపిన జీడి పప్పు ఇమ్మని అడిగాను.. వంట వాడు.. సూపర్ వైజ్ చేసేవాడిని అడగమన్నాడు.. నేను వాడిని అడిగాను.. ఒక రూమ్ చుపించి.. ఆ పై అర లో ఉన్నాయి తీసు కో అన్నాడు.. నేను జీడిపప్పు డబ్బా కోసం.. నా రేండు చేతులు పైకి ఎత్తాను.. జాకేట్ లేకపోవటం తో.. నా ఎడమ సన్ను.. చీర లోనుండి బయటకి వచ్చింది.. బయటకు వచ్చిన సన్ను ని నేను చీరతో సర్దుకునే లోపు.. సూపర్ వైజ్ చేస్తున్న వ్యక్తి చూసేసాడు.. ఇంక ఎంతమంది చూసారో నేను గమనించలేదు కాని.. సూపర్ వైజ్ చేసే వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి.. సూపర్ ఉన్నాయి పండ్లు అన్నాడు.. ఎమిటి అని అడిగాను.. ఎమి లేదు.. నీవు జీడుపప్పు పట్టుకుని వేళ్లాలి అంటే.. నాకు కావలసింది ఇవ్వాలి అని నా చన్నుల మీద వాడి చేయ్యి వేసాడు.. వాడు ఎమి అడుగుతున్నాడో అర్దమై.. నీవు కావాలి అన్నాడు.. సరే కానీ ఇపుడు కాదు.. రేపు ఇదే టైమ్ ఇక్కడకి వస్తాను.. అపుడు.. నీ ఇష్టం.. ఇపుడు నీవు నాకు జీడిపప్పు ఇచ్చి నా కాపురం నీలబేట్టు.. ప్లీజ్ అని బ్రతిమలాడాను.. వాడు.. సరే అని.. జీడిపప్పు ఇచ్చాడు.. నేను.. ఆ ముగ్గురు ఉన్న రూమ్ కి వేళ్ళాను.. బయట ఎవరు లేరు అని నిర్దారించుకుని.. నా చీర లంగా తీసేసి.. నగ్నం గా వాళ్ళ రూమ్ లోకి వేళ్ళాను.. వాళ్ళు.. ఎమిటి ఆంటీ ఇంత లేట్ అని అడిగారు.. జీడిపప్పు వేపడం లేట్ అయిందని వాళ్ళకి.. ప్లేట్స్ లో పేట్టి ఇచ్చాను.. వాళ్ళు రేండు రౌండ్స్ తాగి.. ఒకడు.. నా సన్నులని పిసకటం స్టార్ట్ చేసాడు.. నాకు కోంచేంచేంగా పూకు లో ఊట కారటం స్టార్ట్ అయ్యందీ.. నన్ను.. మంచం మీద పడుకో పేట్టి వాడి మడ్డని నా పూకు లోకి ఫాస్ట్ గా తోసాడు.. నేను అమ్మా… నేమ్మదిగా.. పేట్టరా అన్నాను.. ఇంకోకడు.. వాడి మడ్డని నా నోటిలో పేట్టి దేంగుతున్నాడు.. ఒక మడ్డ పూకు లో ,ఇంకో మడ్డ నోటిలో దేంగుతుంటే.. అహ.. ఆ హయి, సుఖం మాటలలో వర్ణించ లేనిది.. పూకు లో మడ్డ పేట్టి దేంగే వాడు.. వేగం గా దేంగుతుంటే.. హం..హు..హ..హ..హహహహహహహహహ.షషషషషష….షషషషషష… అంటు.. నోటిలో మడ్డని చీకుతున్నాను..15 నిమిషాలు తరువాత.. రేండు మడ్డలు.. ఒక సారే కార్చేసారు.. పూకు దేంగిన వాడు.. వాడి మద రసాన్ని.. పూకులోకి.. నోటిలో దేంగిన వాడు.. వాడి మద రసాన్ని నా నోటిలో పోసేసారు.. నోటిలో పోసిన మద రసాన్ని.. చుక్క కూడా కింద పడకుండా తాగమన్నారు.. మొత్తం తాగేసాను.. తరువాత.. మూడవ వాడు.. దేంగాడు.. వాడు 15 నిషాలు దేంగిన తరువాత.. నోటి లో దేంగిన వాడప.. ఈ సారి పూకు లో.. పూకు దేంగిన వాడు.. నోటిలో.. దేంగారు.. ఈ సారి ఏకం గా 30 నిమిషాలు.. దేంగారు.. అలా మార్చి మార్చి ఒక్కోకరు.. రేండు సార్లు చోప్పున మొత్తం ఆరు సార్లు పూకు దేంగి.. ఆరుసార్లు వాళ్ళ మద రసం తాగించారు.. సాయంత్రం అవడం తో.. నన్ను వీళ్ళకి అప్పగించిన వాడు వచ్చి.. నన్ను ఒక రౌండ్ దేంగాడు.. పేళ్ళి కోడుకు రమ్మంటున్నాడు అని పిలుపు రావడం తో వాళ్ళు వేలి పోయారు.. నేను.. మన రూమ్ కి వచ్చి.. వేడినీళ్ళ తో స్నానం చేసేసరికి మరల ఓపిక వచ్చింది.. కోంచేం భోజనం చేసాను.. అప్పటికి రాత్రి 7 అయ్యింది..

ఇంకా 2 గంటలు టైమ్ ఉన్నది కదా అని పడుకున్నాను.. ఉదయం నుండి.. 7 సార్లు దేంగించుకోవటం వలన.. ఆలసిపోయానేమో.. నిద్ర పటేసింది.. మధ్య లో మేలకువ వచ్చింది.. ఒక్కోక్కరు పడుకుంటన్నారు.. టైమ్ ఎంత అయింద అని చూసాను.. 10.30 అయ్యింది.. అయ్యే.. చాలా టైమ్ అయ్యిందని.. లేచి ముఖం కడుకుని.. నా చీర మరల బాగా సర్దుకుని.. మల్లేపూవ్వులని పేట్టుకున్నాను.. సేంట్ బాటిల్ ఉంటే కోంచేం నా చీరకి కోట్టుకున్నాను.. అది మత్తుగా ఉన్నది.. రమేష్ uncle చేప్పిన ఇంటికి వేళ్ళాను.. తలుపులు వేసి ఉన్నాయి…. సరే అని తలుపు కోట్టాను.. రమేష్ uncle.. తలుపు తీసారు.. ఎవరు చూడలేదుగా అని అడిగారు.. లేదు అన్నాను.. రమేష్ uncle.. నన్ను చూసి..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sailaja, valla amma ni kalipi dengite baguntundi kada

Leave a Reply

Your email address will not be published.