ఫాంటసీలు 2 291

అబ్బాయి: లేదు పాపా…అప్పుడేనా..హుప్ హుప్ హుప్..

అమ్మాయి: ఆహ్ ఆహ్ రెండో రౌండ్ మొదలెట్టేశావా ?ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్

అబ్బాయి; అవన్నీ నీకు..నాకు ఇంకా మొదటిదే..ఆహ్..ఏముంది నీ గుద్ద..ఆహ్ ఆహ్…

అమ్మాయి; వొద్దు బాబోయ్..నువ్వు తొందరగా కానీ..నేను వెళ్ళాలి…మాకు పొద్దునే ఫ్లైట్ ఉంది..

అమ్మాయి: అదేంటి గుద్ద దెంగించుకోవా ?

అమ్మాయి: నో నో…నా వల్ల కాదు..నేను వెళ్ళాలి..అని వాడ్ని తోసేసి లేవబోయింది..

అబ్బాయి: కనీసం నాకు కార్పించి వెళ్ళు ..ఇలా వదిలేస్తే పిచ్చి ఎక్కిపోతుంది..

అమ్మాయి సరే అని సిగ్గుపడుతూ వాడిది నోట్లో తీసుకుని బాగా చీకి కార్పించి వెళ్ళిపోయింది…

వాళ్ళ గోల ఆగాక కాసేపు ఏమి చెయ్యాలో తెలీక తను వెళ్లి పడుకుంది హారిక.

రెండు రోజులు ఇదే తంతు…ఎవరో ఒకరిని రూమ్ కి తెచ్చుకోవడం అరుపులు కేకలు…

రెండు రోజులు వరసగా వినే సరికి…హరికకి కూడా నచ్చింది ఈ గోల..

అసలే దెబ్బ పడి మూడు నెలలైంది..

మెల్లగా వాళ్ళ గోల వింటూ కెలుక్కోవటం మొదలెట్టింది హారిక..

మూడు రోజులు ఆఫీస్ పని అయిపోయాక…రూమ్ కి వచ్చేసరికి….అరుపులు వినపడుతున్నాయి..

వెంటనే బాత్రూం కి వెళ్లి తన పని కానిచ్చింది..

మరుసటి రోజు అందరి డీలర్స్ తో మీటింది ఉంది పైగా అక్కడ లోకల్ ఫెస్టివల్ అని ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ లో రమన్నారు అందరిని..

హారిక చక్కగా చీర కట్టుకుని వెళ్ళింది…

ఎంట్రన్స్ లో వెల్కమ్ చెప్తూ ఒక బొకే తీసుకొచ్చాడు పక్క రూమ్ అబ్బాయి..

వీడెంటి ఇక్కడ అనుకుంటూ బొకే తీసుకుని పక్కకి వెళ్తుంటే ఆ అబ్బాయి పిలిచాడు… వీడెంటి నన్ను పిలుస్తున్నాడు అనుకుని ఆగి..

అబ్బాయి: మాడం మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసాను మాడం..

హారిక: లేదే నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూడలేదు..

అబ్బాయి: లేదు మేడం ఎక్కడో చూసాను..

హారిక: ఎవరు మీరు ?

అబ్బాయి: నేను ఈ కంపెనీ హైదరాబాద్ డీలర్ ని..

హారిక: ఓహ్…నేను ఇక్కడ మేనేజర్ ని..సో ఎక్కడన్నా చూసి ఉండవచ్చు..అనేసి వెళ్ళిపోయింది..

అబ్బాయి: అవునా….అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు..

కాసేపు అటు ఇటు తిరిగి అందరు లంచ్ కి చేరారు..

లంచ్ దగ్గర ఒక అమ్మాయి తో మాట్లాడుతున్నాడు మన హీరో …