ఫాంటసీలు 3 204

హనీ: మీ తమ్ముడు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు బావ

వెంకీ: మీ చెల్లిని చూడటానికేమో..

హనీ: మా అక్క చెల్లెలిని చూస్తున్నావుగా మళ్ళి నా చెల్లి ఎందుకు..

వెంకీ: ఎన్ని చుసిన చెల్లి చెల్లె కదా..

హనీ: అబ్బో బావకి రొమాంటిక్ గా మాట్లాడం కూడా వచ్చే..

వెంకీ: ఎప్పుడైనా మాట్లాడితేగా తెలిసేది..అంటూ హనీ సళ్ళు చూస్తున్నాడు..

హనీ చేతిని వెంకీ మొడ్డ దాకా తీసుకెళ్లి గుండ్రంగా తిప్పుతోంది..

వెంకీ: ఆహ్ హనీ వద్దే..ఆహ్ ఉమ్మ్

హనీ మొడ్డ పట్టేసుకుని: నిజంగా వొద్దా బావ ?

వెంకీ: ఆహ్ ఉమ్మ్ కానీ పట్టేసుకున్నావుగా

హనీ: చిన్న పిల్లని చేసి ఇంత మొడ్డ నా చేతిలో పెడతావా బావ ?

వెంకీ: చిన్న పిల్ల నువ్వా ? వదిలేస్తే నన్నే పడుకోబెట్టి దెంగేలా ఉన్నావే..

హనీ: దెంగనా బావా?

వెంకీ: దెంగుతావా ?

హనీ: దెంగనా ?

వెంకీ: దెంగేయి…నీ ఇష్టం…దెంగేయి..

హనీ: మా మంచి బావ అంటూ హనీ ఐస్ ది బెస్ట్ అనుకుంటూ లుంగీలో దూరిపోయింది …. బ్యాక్ టు ముంబై..

ఈవెనింగ్ పార్టీ అయిపోయాక రూమ్ కి వచ్చిన హారిక ఆలోచిస్తోంది..వస్తాను రూమ్ కి అన్న వాడు వస్తాడా రాడా ?

వస్తే టైం పాస్ కి వస్తాడా లేక నన్ను వేసుకోడానికి వస్తాడా ?

అయినా రోజు ఎవరో ఒకరిని వేసుకునే వాడు..ఇవ్వాళ ఊరుకుంటాడా ఏంటి..