ఫాంటసీలు 5 254

ప్రసాద్: హారిక ఏముంది నీ గుద్ద..ఉమ్మ్ పిచిక్కొస్తోంది..

హారిక: ఉమ్మ్..మీది మరీ గుచ్చుకుంటోంది..

ప్రసాద్: నువ్వు బైక్ నడుపు హారిక…అంటూ ఒక చెయ్యి తీసి హారిక తొడ మీద వేసి రాస్తున్నాడు..

హరికకి కసెక్కిపోతోంది..

ప్రసాద్ చెయ్యి మీద తన చెయ్యి వేసి రాస్తోంది..

రసాలు ఊరుతున్నాయి హరికకి…దెబ్బ పడి మూడు రోజులైంది..

తొడలు నిమురుతూ…నలుపుతున్నాడు ప్రసాద్..హారిక బండి నడుపుతూనే ఉంది కానీ ధ్యాస అంత వెంక గుచ్చుకుంటున్న ప్రసాద్ మొడ్డ మీదే ఉంది…

ప్రసాద్: హారిక లేచి నిలబడు..

హారిక: డ్రైవింగ్ లోనా

ప్రసాద్: పర్లేదు లే..నిలబడు..

హారిక: వామ్మో నాకు భయం…నో…

సరే బండి ఆపు అన్నాడు ప్రసాద్.. బ్రేక్ వేసింది…

ప్రసాద్ కాళ్ళు కింద పెట్టి…ఇప్పుడు లే అన్నాడు..

ఫుట్ రెస్ట్ మీద కాళ్ళు పెట్టి లేచింది హారిక…ఏంటా అని చూసుకుంటూ వెనక్కి తిరిగి చూసింది..

ప్రసాద్ కళ్ళ ముందు తన గుద్ద..ఓ ఇదా ప్లాన్ అనుకుంటూ గుద్దని అటు ఇటు ఊపింది..

ఆ అలా తిప్పకే అంటూ కసిగా గుద్ద పట్టుకుని నలిపేసాడు ప్రసాద్..

ఉమ్మ్ ప్రసాద్ గారు..ఎం చేస్తున్నారు..ఆహ్ ఆహ్ అంటూ కార్చేసుకుంది హారిక..

గుద్దని తన మొహానికి రుద్దుకుంటూ చెయ్యి ముందుకి పెట్టాడు…

లోపల ఏమి వేసుకోకపోవటం తో హారిక వేసుకున్న పింక్ షార్ట్ తడిసిపోయింది..

ప్రసాద్: ఛీ ఏంటిది..

హారిక చూసుకుని షిట్..అనుకుని..బండి మీద నుంచి దిగేసి…సిగ్గుతో పక్కకి తిరిగి నించుంది..

బండి స్టాండ్ వేసి హరికని పక్కనే గడ్డి వాము దగ్గరకి లాక్కెళ్లాడు ప్రసాద్..

ఏంటి కారిపోయిందా అన్నాడు..

హారిక సిగ్గుపడింది..