కామదేవత – Part 23 103

గతభాగం ముగింపు:-

సుశీల ఇంట్లోనించీ పుత్తూరు తైలం తీసుకుని శారద తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయేక, శారద భవానీని సోఫాలో పడుకోమంటుంది. ఐతే భవానీ కొద్దిగా వూబకాయం అవ్వడం వలన సోఫాలో పడుకోవడం ఇబ్బందిగా వున్నదని చెప్పడంతో శారద భవానీని వాళ్ళ పడక గదిలో వాళ్ళు పడుకునే మంచం మీద పడుకోమంటుంది.

తరువాత శారద సుబద్ర పడుకోవడానికని నేలమీద పక్క పరిచి, పుత్తూరు తైలం బట్టలకి అంటుకుంటే బట్టలు పాడైపోతాయని సుబద్రని చీరా, జాకెటూ, విప్పేసి పడుకోమంటుంది. సుబద్రతో పాటూ తానుకూడా తన వొంటిమీది కొత్తచీరా, జాకెటూ విప్పేసి పాత జాకెట్ తొడుకుంటుంది.

శారద చీరా, జాకెట్టూ విప్పేటప్పుడు భవానీ చూస్తుండడంతో శారద స్ట్రిప్ టీజింగ్ చేస్తూ తన సళ్ళ అందాలనీ తన ఆడతనపు హొయలునీ ఒలకపోస్తూ భవానీని కవ్వించి రెచ్చగొడుతుంది.

శారద సుబద్ర వొంటికి తైలం మర్ధనా చేస్తుండగా శారదా వాళ్ళ ఇంట్లో వస్తున్న మత్తైన తియ్యని పూల పరిమళం గురిచి సుబద్ర శారదని అడుగుతూ.. శారదా వాళ్ళ ఇంటికి వొచ్చినది మొదలూ ఆ మత్తైన వాసన తనలో కామకోరికలని ఎలా రేకెత్తిస్తూ తనని ఎలా వెర్రెక్కిస్తున్నాదో శారదకి చెప్పింది.

అలా మాట మాటా కలిసి శారద నిమ్మదిగా తనకుటుంబమూ సుశీల కుటుంబమూ ఎలా అరమరికలు లేకుండా ఎలా తమతమ మొగుళ్ళని మార్చుకుని సుఖపడుతున్నామో చెపుతూ ఈ మొత్తం వ్యవహారమంతా ఆ రెండుకుటుంబాలలో అందరికీ తెలిసే చేస్తున్నామని చెపుతుంది శారద.

శారద చెప్పినది విన్నక “మీరంటే మొగుడూపెళ్ళాలు ఇష్టపడ్డారు సరే.. మీరూమీరూ మొగుళ్ళని మార్చుకుని సుఖపడుతున్నారు. మరి పిల్లలసంగతేమిటే..? ఇవన్నీ చూస్తూ వాళ్ళెలా వూరుకుంటున్నారే..” అని అడిగింది సుబద్ర..

అందుకే మేము పిల్లలకి ఎటువంటి అడ్డాలు పెట్టకుండా వొదిలేసేము.. మా మొగుళ్ళు ఆడపిల్లలతోగూడా చనువుగా వుంటారు. మేము చూసీ చూడనట్లు ఒదిలేసేము.. ఆడపిల్లలంతా వయసులోకి వొస్తున్నారు.. వాళ్ళకిమాత్రం వొంటిలోకోరికలు వుండవా? అందుకే మా మొగుళ్ళు మారెండు కుటుంబాలలో ఏఆడపిల్లలమీద చేతులేసినా మేమేమీ అడ్డుచెప్పము. అందువల్ల మామొగుళ్ళు మాతోపాటుగా కుదిరినప్పుడల్లా ఆడపిల్లలు కావాలన్నప్పుడల్లా వాళ్లని కూడా సుఖపెడుతూవుంటారు.. అని చెప్పింది శారద.

తన తల్లి సుబద్ర, శారదలు మాట్లాడుకుంటున్న మాటలని మంచం మీద పడుకుని నిద్రపోకుండా వీళ్ళమాటలే వింటున్న భవానిలో కామకోర్కెలు రేకెత్తించి వెర్రెక్కించసాగింది..

మరీ అంతలా బరితెగించేస్తే పిల్లల జీవితాలు ఏమైపోతాయే? అని ప్రశ్నించింది సుబద్ర.

సుబద్ర అడిగిన దానికి శారద నీకు పెళ్ళికాకముందు నీలో కోరికలు లేవా? అలాగే పెళ్ళికాకముందు నువ్వు ఎవ్వరితోనూ నలిపించుకోలేదా చెప్పు? అనడిగింది శారద.

శారద అన్నమాటలకి సమాధానం చెపుతూ సుబద్ర నీపెళ్ళికి ముందు నీకు ఎటువంటి అనుభవాలు లేవేమిటి? అని తిరిగి శారదని ప్రశ్నించింది సుభద్ర..

అనుభవాలంటూ ఏమీ లేవు కానీ నేను ** తరగతుల్లో ఉండేటప్పుడు అంటే అప్పుడు సుమారుగా నా వయసు ** ఏళ్ళు ఉంటాయేమో.. ఆ వయసులో ఒక సంఘటన జరిగింది.. అదే నా తోలి సెక్స్ అనుభవం.. ఇప్పటికీ ఆ విషయం తలుచుకుంటే వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి వొంట్లో కోరికలు పురులువిప్పుతాయి.. అంటూ ఆగింది శారద ..

చెప్పు చెప్పు.. అదేమిటో తెలుసుకోవాలనున్నది.. అన్నది సుభద్ర..

చెపుతాను కానీ.. నా తరువాత నీ పెళ్ళికిముందు అనుభవాలు నువ్వు చెప్పాలి మరి అన్నాది శారద..

సరే అని ఒప్పుకున్నాది సుభద్ర..

శారద తన చిన్నతనం నాటి తోలి సెక్స్ అనుభవం సుభద్రకు చెప్పడం మొదలెట్టింది..
===========================================================

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:-

(ఒక అంటీ తన యదార్ధ జీవితంలో జరిగిన సంఘటన నాతో చెప్పింది. నేను ఆసంఘటనని శారద పాత్రకి వాడుకుంటూ ఆసంఘటనని శారద జీవితంలో జరిగినట్లుగా వుదహరిస్తున్నాను – ఈ విషయమై సభ్యులు/పాఠకదేముళ్ళు నామీద దాడి చెయ్యవొద్దని విన్నపము / వేడుకుంటున్నాను)

శారద తన చిన్న నాటి సంఘటనని గుర్తుతెచ్చుకుంటూ.. తన జీవితంలో జరిగిన తొలి సెక్స్ అనుభవాన్ని సుబద్రకి వివరించడం మొదలుపెట్టింది.

(ఇప్పుడు ఈ సంఘటన శారద మాటల్లోనే..)

అప్పుడు నేను ** తరగతో, లేకపోతే ** తరగతో చదువుతున్నాను.. సరిగ్గా గుర్తులేదు. రోజూ స్కూలు ఐపోయేక నేను పుస్తకాలు పట్టుకుని నడిచే ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని. నా పక్క క్లాసులో** తరగతి చదువుతున్న మరో పిల్ల వుండేది – ఆ అమ్మయి పేరుఇప్పుడు నాకు గుర్తులేదు.. అసలు గుర్తులేదు అనేకన్నా కూడా నాకు తెలియదు అని చెప్పడమే సబబేమో.. ఆపిల్లని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళడానికి వాళ్ళ బాబాయి రోజూ సైకిల్ మీద వొచ్చేవాడు.