ట్రాన్సఫర్! – 2 155

పర్లోర్

కి వెల్లి వ్యాక్సింగ్, ఎయె బ్రౌ షేప్ చేయించింది… నిహారిక

మరసటి రొజు ఉదయం..నిహారిక మేజర్ సెల్ కి మెసేజ్ పుటింది… రెడి…. మా అయిna ఒప్పుకున్నాడు అని…

మొగుడు ఆఫిస్ కి వెళిపోయాడు…

మధ్యానం 11 అయింది… మేజర్ నుండి కాల్ వచింది…

నిహ … నా ఫ్రెంఢ్ గురించి చెప్పను కదా తను వచ్చాడు…

మా ఫ్లాట్ కి రా అని చెప్పి కాల్ కట్ చేసేసాడు…

నిహారిక: అప్పటికే అందం గా బ్లూ

కలర్ షిఫ్ర్న్ సారీ కట్టుకుని… matching sleeveless జకెట్ తో … పింక్ lipstick ఎసుకొని… అంకుల్ ఇపుడు పిలుస్తాడా అని ఎదురు చూస్తుంది…

వెంటనె… తన ఫ్లాట్ కి లొక్ చూసి… మేజర్ ఇంటి తలపు తాటింది …

మేజర్ : అదిగో రా నిహారిక వాచినట్టు ఉండి అని తలపు తీసి… అల చుస్తూ ఉండి పోయాడు…

రొజు చూస్తున్న అందం అయిన కని ఈరొజు ఇంక మురిసిపోతుంది… నిహారిక…

మెల్లగ నిహారిక నడుచుకుంటూ హల్ లో నికి వచింది …

అప్పటికే ప్రొడ్యూసర్ సొఫా లో కుర్చొని టీవీ చూస్తున్నడు…

నిహారిక రావటం గమనించి… వావ్… she is బ్యూటిఫుల్ అని ప్రైస్ చెసాడు
..