ట్రాన్సఫర్! – 2 101

అంకుల్: అవునా అంటూ లేచి… నిహారిక బుగ్గలని…. మొదటి సరి తాకుతున్నటు… అబ్బా ఏమో నలిపేసిడు మేజర్

నిహారిక : అబ్బా … ఆపండి బాబోయి… నలిపేస్తున్నారు అంది

ప్రొడ్యూసర్ & అంకుల్: అబ్బా ప్లీజ్ నిహారిక…. ఎంత బాగున్నాయో తెలుసా అంటూ ఇంకా నలుపుతున్నారు….

నిహారిక లేచి… అమ్మోఓ…నేను వెలుతాను న వాళ్ళ కాదు…. అంది

ప్రొడ్యూసర్ & అంకుల్: అదేంటి ఎందుకు ఎం అయింది అన్నారు…

నిహారిక : చుడండి ఎలా కంది పోయాయో న బుగ్గలు అని…. మిర్రర్ లో చూసుకుంటుంది….

ప్రొడ్యూసర్ & అంకుల్: అయోవో సారీ…. జాగారంటే చూసుకుంటా నా బంగారు బుగ్గలని అన్నాడు…. ప్రొడ్యూసర్…

మేజర్ : బంగారు బుగ్గలు అంట నిహారిక హహ …ఎస్టీ మ్ముకుంటాను అన్నాడు

నిహారిక …. ఆమ్మో …. ఏవను గా అంది కొంటె గా

ముగురు నవ్వుకున్నారు… యిద్దరికీ .. ఇంకో పెగ కలిపింది….

ప్రొడ్యూసర్ : చూడు నిహారిక….నువ్వు చాల బాగున్నావ్… డౌట్ లేదు కానీ….

నిహారిక : కానీ ఏంటి అంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.