ట్రాన్సఫర్! – 2 103

ప్రొడ్యూసర్ : నిన్ను సారీ లో చూసా కదా…ఎలా ఒక అంచనా కి రాలేక పోతున్నాను…. నీ ఫిగర్ గురించి తెలియట్లేదు అన్నాడు

నిహారిక : అవునా… మరేం చేయాలి అంది… తెలియనట్టు

ప్రొడ్యూసర్ : ఎం లేదు నిహారిక … నీ దెగర టాప్స్ ఆలా ఉంటె వేసుకొని రా ఐడియా వస్తుంది నాకు… మా డైరెక్టర్ కి నేను చెపుతాను అన్నాడు

నిహారిక : ఉన్నాయి కానీ….అవి చాల ఓల్డ్ వి కొత్త వి లేవు అంది

ప్రొడ్యూసర్ : పర్లేదు పాతవి అయినా ఎం ఉంది డ్రెస్ ఏయ్ కదా అన్నాడు

నిహారిక : అంటే ఎపుడు ఏసుకోలేను… నేను న ఫ్లాట్ కి వెళ్లి ఏసుకొని మేజర్ ఇంటికి వస్తే మళ్ళా… ఎవరు అయినా చుస్తే తప్పు గా అనుకుంటారు అంది… పతివ్రతా ల…

ప్రొడ్యూసర్ : అబ్బా మరి ఎలా… అన్నాడు… సరే ఒక పని చేదాం…. మరి నీకు కోపం వస్తది ఏమో అన్నాడు

నిహారిక : ఏమిటి అంది

ప్రొడ్యూసర్ : కోపం తెచ్చుకోకూడదు మరి

నిహారిక : సరే తెచుకొను చెప్పండి అంది

ప్రొడ్యూసర్ : ఎలాగూ స్లీవ్ల్స్ ఏసుకున్నావ్ కదా

నిహారిక : అవును అయితే

ప్రొడ్యూసర్: నీ పైట తీసేసావ్ అనుకో… కొంచం తెలుస్తుంది అన్నాడు నవ్వుతు

నిహారిక ల మళ్ళా కోపం వస్తుంది

ప్రొడ్యూసర్ : అదిగో నీకు కోపం వస్తది అనే చెప్పాను అన్న అన్నాడు