ట్రాన్సఫర్! – 2 103

నిహారిక : చంటి పిల్లల వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చుంది …. ప్రొడ్యూసర్ పాకాన ఉన్న దేవా కన్య ని చూసి తతుకోలేక…. ఒక కిస్ పెట్టుకోవాలి అని ఉంది నిహారిక నిన్ను చుస్తే,,, కానీ నీకు పెళ్లి అయిపొయింది.. నువ్వు ఏమో ఒప్పుకోవు అన్నాడు

మేజర్ : అబూ నాకేంటి ప్రతి ఒకడికి అలాగే ఉంటది… మా నిహారిక అలంటి ఫిగర్ మరి అనడు

నిహారిక కి ఎం అనాలో ఎలా రియాక్ట్ అవలో తెలియట్లేదు… ఠంక్ యు సర్ అంది

నిహారిక : ఒక డౌట్ సర్…మీ సీరియల్ లో హీరోయిన్ ని కూడా ఎలా చూసారా…ఫిగర్ చూస్తా అని అడిగింది అమాయకం గ

ప్రొడ్యూసర్ : నవ్వుతు… ఎలా ఏంటి ఇంకా చాల చాల చూసాను… నాకు చాల చాల ఇచ్చింది లే నీకు అర్ధం కాదు అన్నాడు

నిహారిక : ఎం చూసారు…. ఎం ఇచ్చింది అంది…

ప్రొడ్యూసర్ : చెప్పకూడదు లే నీకు కోపం వస్తది అన్నాడు

నిహారిక : అబ్బా చెప్పండి కోపడను అంది

ప్రొడ్యూసర్ : తనని నాగానం గ చాల సార్లు చూసాను…. నువ్వు మాకు డ్రెస్ తో సర్వ్ సహసావ్ కదా అది ఐటీఐ… నగంరం గ సర్వ్ చేస్తది మాకు తెలుసా

నిహారిక : ఏమో చే సిగ్గు లేకుండా ఆలా ఎలా చేస్తారు అంది

ప్రొడ్యూసర్ : తప్పదు మరి హీరోయిన్ అవ్వాలి అంటే అవేం చేయకుండా ఎవరు అవ్వరు అన్నాడు

నిహారిక : అవునా ..ఇంకేం చేసింది ఆమె అంది

ప్రొడ్యూసర్ : నాతో కాపురం కూడా చేసింది… ఎపుడు పిలుస్తే అపుడు అన్నాడు కొంటె గ నవ్వుతూ

నిహారిక : ఏమో ఎం అంటున్నారు…మీరు ఆమె తో అది చేసారా అంది…