ట్రాన్సఫర్! – 2 103

ప్రొడ్యూసర్ : నేను ఇష్ట అన్న కదా నిన్ను చుస్తే ఎవడు కి అయినా లేచిపోయి …హీరోయిన్ రోల్ స్ట్రదే పిచ్చి దన అన్నాడు

నిహారిక : అబూ చుసాడం.. కానీ నిజం గ వస్తే… మీ ఋణం ఈపాటికి మర్చిపోలేను సర్ అంది

అంకుల్ : ఇంతే నను మర్చిపోయావా అనడు

నిహారిక : మీ యిద్దరి ఋణం అంది బాబు అంది

అంకుల్ & ప్రొడ్యూసర్ : నిఃరిక ఒక్కసారి… ని బ్లౌజ్ తీసి నాకు ఎవవ అన్నారు

నిహారిక : చే చే నో వే అంది

అంకుల్ & ప్రొడ్యూసర్ : అదిగో మారం చేయకూడదు అని… తన వొళ్ళో ఉన్న నిహారిక ని రెండు చేతులతో నలిపేస్తున్నాడు… ప్రొడ్యూసర్…. మీ అంకుల్ ఏయ్ తెస్తాడు లే హుక్స్ నేను ఎం పట్టుకొను అనడు…

నిహారిక : ప్లీజ్ వద్దు వద్దు అంటుంది… వైన్ పరిస్థితి లో ప్రొడ్యూసర్ లేదు…

ఎంత లో అంకుల్ లేచి నిహారిక బ్లౌజ్ హుక్స్ ఒకొకటి గ తీసేసాడు… టెస్టు… సాఫ్ట్ బూబ్స్ ని టచ్ సెహెస్తున్నాడు… నిహారిక కి ఎదో అయిపోతుంది… నిమిషం లో బ్లౌజ్ తీసి పాకాన పడేసాడు….

నిహారిక క్లొపం తో మల్ల లేచి నిలబడింది… ఎం చేయలేని సిట్యుయేషన్ అని అర్ధం అయింది

ప్రొడ్యూసర్ : అబ్బా ఎం ఉన్నవే బాబు అంటూ …. బంగారు వరణం లో దేవా కన్య లో మిల మిల మెరిసిపోతున్నవే న ముద్దుల హీరోయిన్ ఆ అని …లేచి నిహారిక బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు…

నిహారిక : అబ్బా ఎలా చేయవద్దు అన్న కదా అంది…సిగ్గు tho

నిహారిక… సిగ్గూ తో తన పరువాలకి చేతులూ అడ్డు పెట్టుకొని నుంచుండి.

మేజర్ అలా సిగ్గూ పడితే హీరొయిన్ ఎలా అవుతావ్… బుజ్జి దన… చెతులు తీయి… ప్రొడ్యుసర్ చుడాలి కదా అన్నడు..