ట్రాన్సఫర్! – 2 103

ఇంతలొ… ఇలా సిగ్గూ పడితే ఇలా… హీరొయిన్ గారు… మీ అండాలని అల కపేస్తే ఎలా చెతులు టెయిలం అన్నడు… సున్నితంగా…

నిహారిక: కొంచం ధెర్యం తెచ్చుకొని..చెతులు తీసి.. దూరం గా జరిగిండి…

ప్రొడ్యుసర్… వావ్… చల చలా బాగునవీ.. బంగిన పండు మమిది పండులా. అన్నడు…

సిగ్గు తూ నవ్వింది..

ఇలా దెగ్గరకి వచ్చి కుర్చూ.. సిగ్గూ పడకూడదు చిన్న పిల్లల అన్నడు..

అంకుల్ నిహారిక… సారీ మొత్తని విప్పేసాడు… నిహారిక.. ఏమి అనలేక వాళ్లకి సహకరిస్తుంది… ఇక్కడ తన కి రక రక వచ్చిన అవకాశం కొలిపోతాను ఎమో అని..

బ్లూ లంగ…చుక్కల బ్రా తో నిలబడి ఉండి

ప్రొడ్యుసర్.. డెగరకి రామనటం tho… అతని దెగ్గరకి పిర్రలు ఊపుకుంటూ మందికి కదిలింది.

బయమ్ బయం.. గా వెల్లి… ప్రొడ్యుసర్ దెగ్గరకి వెల్లింది… వాడు నిహారికని దెగ్గరకి లాక్కుని ఊళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని… తన చేతిలో ఉన్న మందు గ్లాసు నీ నిహారిక పెదాలకి అందించాడు…

నిహారిక వద్దు అని మూలిగింది… అబ్బ పర్లేదు.. టేస్ట్ చేయవే ణ హీరొయిన్ ఆ అంటు… నిహారిక కి తాగించేసాడు..

నిహారిక కి ప్రొడ్యుసర్ మదన దండం… లెచి తన తన పిర్రలకి తగులుతుంది అని గ్రహించింది… వెల్లి పోవాలి లేకుంటే ఇద్దరు నన్ను నలిపెస్తారు అనుకుంటూ..ఆలోచనలో పండింది…