ట్రాన్సఫర్! – 2 103

కూర్చోండి అని … నిహారిక నీ కూర్చోమన్నాడు…

వడికి ఈదురు గా కుర్చొని ఉండి…

ప్రొడ్యుసర్ : అబ్బ ఎం ఉండి… వీడు చెపితే ఎదో అనుకున్న నిజం గా బాగుండి అనుకున్నాడు మనసులో..

నిహారిక : వాడి చుపులు అర్థం అయి.. శిగ్గు తో తల దించుకుని ఉండి…

అంకుల్ మేజర్: చెప్పను కదా …నిహారిక నా ఫ్రెంఢ్ …. వీడే మంచి వాడు… నీకు హెల్ఫ్ చేస్తాడు అన్నడు…

ప్రొడ్యుసర్ : మేజర్ నాకూ చాలా సంవత్సరాలూ గ తెలుసు… మొడటి సారి హెల్ఫ్ అడిగాడు… ఇలా కాదు అంటాను నిహారిక…

చెప్పండి… మీకు ఇష్టమేనా సీరియల్స్…

నిహారిక : ఇష్టమే సర్… ఒక్కsaరి అయిన టీవి లో కనపడాలి అని కొరిక సర్ అండి…

ప్రొడ్యుసర్ : నైస్.. మరి మీ ఫామిలీ మరియు మీ శ్రీవారికి ఒక నా అని అడిగాడు..

నిహారిక ; ఇష్టమే అండి… మా వాళ్లకి కుడా…

ప్రొడ్యుసర్ : అవున గ్రేట్ … మీ ఇష్టాలకి మీ ఫామిలీ సపోర్ట్ చేస్తుంది మీరు లక్కీ అన్నడు…

అంకుల్ ; కదూ కదూ… నిహారిక లాంటి అమ్మాయి దొరకటం వల్ల అదృష్టం అన్నడు

ప్రొడ్యుసర్ : నిజమె… అందమైన అమ్మయి కుడా అన్నడు…

అంకుల్; సరే కని మరి… ఇపుడు ఇస్తావ్ మా నిహారిక కి అని అడిగాడు…

ప్రొడ్యూసర్: ఆగు రా తొందర పడకు…

తను నాకు ఓకే కని….