ట్రాన్సఫర్! – 2 103

సారిక తను కూడా కిందనుండి స్పీడ్ గా ఎదురొత్తులిస్తూ “ఆహ! అంకుల్ పూకు పచ్చడై పోతుంది ఇంకా గట్టిగా దంచండి, ఓహ్! ఎంత బాగుందో, అలాగే, హా…! సళ్ళు ఇంకా గట్టిగా పిసుకుతూ దెంగండి, నా పూకు గులంతా తీరిపోయేలా దెంగండి, ఆ….హా! మీ మొడ్డ నా పూకు లోపలికంతా దూర్చి దెంగండి, అబ్బ, అధి, అలాగే, ఆ…..హ్, పూకు అధిరిపోతుంది, అలాగే దెంగండి, ఓహ్…., ఆ…..బ్బ……హ్. స్స్స్….మ్మ్….. మ్మ, దంచండి, ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగండి, వచ్చేస్తుంది. అలాగే దెంగండి…. ఆపొద్దు, స్స్…….స్స …. మీ మొడ్డ నా దిమ్మ లోపలికంటా దింపేయండి, మ్మ్……మ్మ ….స్స్….. ఆ…..హా….! గట్టిగా దెంగండి, ఇంకా లోపలికి….., హా! నాకైపోవస్తుంది….., మీ మొడ్డ రసాన్ని నా పూకు నిండా నింపేయండి, ఉమ్…..మ్మ, హ్హ…. ఆ…హ్హ…. హ్హ….హ్హా….హ్హా….అంకుల్ ఆపొద్దు.. గట్టిగా దెంగండి, హ్హా…….ఆ………హ్……హ్, ఓహ్! హ్హో… స్స్…స్స ఇంకా గట్టిగా దెంగండి, ఇష్హ……హా! నా….కైపో….తుంది…. హ్హా….. ఉమ్…..మ్మ, హ్హ…. ఆ…హ్హ…. హ్హ….హ్హా….హ్హా…. ఇ..ష్ …హ్హా……హ్హా……ఆ….హ్……స్స్……స్సా….ఆ…హ్ అంటూ వేగంగా కిందనుండి ఎదురు దెంగి, తన రెండు చేతులను వినోద్ వీపు మీద, రెండు కాళ్ళను నడుము మీద వేసి గట్టిగా వాటేసుకొని, కొంచెం సేపటికి వెనక్కి వాలిపోయింది. వినోద్ కూడా మరి కొంచెం సేపు తన సుల్లని సారిక పూకులో ఆడించి, తన మొడ్డ రసాన్ని సారిక పూకునిండా నింపి సారిక సళ్ళ మీద వాలిపోయాడు.

కొంచెం సేపటి తరువాత వినోద్ సారిక మీది నుండి లేచి కిందికి దిగి బాత్రూం కని బయలుదేరాడు. సారిక కూడా వెనుకనే బాత్రూం లో దూరింది. అంకుల్ నా పూకులో ఉచ్చ పోయండి” అంటూ సారిక తన పూకుని బాగా తెరుచుకొని బాత్రూం లో కింద కూర్చుంది. వినోద్ సారిక తెరిచి పట్టుకున్న పూకు వైపు చూస్తూ సరిగ్గా సారిక గొల్లి మీద పడేవిధంగా తన మొడ్డని గురిపెట్టి ఉచ్చ పోయడం మొదలుపెట్టాడు. వినోద్ ఉచ్చ సారిక గొల్లి మీద పడి పూకులో గుండా కిందపడసాగింది. “హా! అంకుల్, ఎంత వేడిగా ఉందో మీ ఉచ్చ, నా గొల్లిని గిలిగింతలు పెడుతూ పూకులో వేడి పుట్టిస్తుంది.” అంటూ తను కూడా ఉచ్చ పోయసాగింది. అలా ఉచ్చ పోయటం పూర్తి చేసి శుభ్రంగా ఒకరిదొకరు కడుక్కొని బయటికి వచ్చి ఇద్దరూ రాదిక ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళారు.

అక్కడ నిహారిక , కల్పన, ఉన్న పరిస్థితిని చూసిన ఇద్దరూ అవాక్కయి ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు.