ట్రాన్సఫర్! – 2 103

వినోద్ అలా కొంచెం సేపు సారిక పాలు నిహారిక పూకులో పిండి, మెల్లగా లేచి కల్పన మీద ఎక్కి పడుకొని, తన కుడిచేతితో కల్పన ఎడం సన్నుని పట్టుకొని పిసుకుతూ, కుడి సన్నుని నోట్లో కుక్కుకొని ముచ్చికని కొరుకుతూ చీకసాగాడు. కల్పన తన చేతిని కిందికి పోనిచ్చి, కాళ్ళు రెండూ తెరిచి, వినోద్ సుల్లని పట్టుకొని పై తోలుని వెనక్కి నెట్టి, మొడ్డ బొడిపెను తన పూకు రెమ్మలపైన, గోల్లిమీద కొద్ది సేపు రుద్దుకొని, తన రెండో చేతిని కూడా కిందికి పోనిచ్చి పూకు రెమ్మలని విడదీసి పట్టుకొని మొడ్డ బొడిపెను పూకులో ఇరికించుకొని కింద నుండి ఒక్క జర్క్ తో తన పూకు లోపలి దూర్చేసుకొని ఎదురు దెంగసాగింది.

నిహారిక , సారిక ఇద్దరూ కల్పనకు కుడివైపున సారిక, ఎడంవైపున

నిహారిక , చెరో పక్కన పడుకున్నారు.

వినోద్ కల్పన సన్ను కుడవటం ఆపి, తన ఎడం చేతిని సారిక పూకులో దూర్చి ఆడించసాగాడు, తన కుడిచేత్తో

నిహారిక సన్నుని పట్టుకొని పిసకసాగాడు.

సారిక ఒకచేత్తో వినోద్ వదిలిన కల్పన సన్ను పట్టుకొని పిసుకుతూ రెండో చేత్తో తన ఒక సన్నుని పిసుక్కోసాగింది. కల్పన తన కుడిచేత్తో కుడివైపున ఉన్న సారిక రెండో సన్నుని పిసుకుతూ, తన ఎడంచేతిని నిహారిక పూకులో దూర్చి కెలకసాగింది.

నిహారిక కొంచెం పైకి లేచి తన రెండో సన్నుని కల్పన నోట్లో దూర్చి, ఒక చేత్తో కల్పన సన్ను పట్టుకొని పిసకసాగింది. వినోద్ కల్పన పూకుని వేగంగా దెంగుతుంటే. కల్పన “ఆహ్…! అబ్బ…! అదీ… అలాగే… దెంగండి. ఆ…..ఆ….హ్..! ఉష్…..హ్హా…..! ఓహ్….దెంగండి. మీ బారు మొడ్డ నాపూకు నిండా సరిపోయింది. ఊ….ఊ…హ్…..హ్హా….స్స్స్….ఉమ్మ్… హా….ఆ…హా…ఆ….ఆ….. అంకుల్! దంచండి అది. అబ్బ! ఓ….హ్….అలాగే దెంగండి. మొడ్డ మొత్తం దిగేయండి. గట్టిగా దెంగండి. నా గొల్లి పగిలిపోవాలి. పూకు వాచిపోవాలి. అంటూ కల్పన కిందనుండి ఎదురొత్తులిస్తుంటే వినోద్ తన మొడ్డని కల్పన పూకు చివరికంటా లాగి గట్టిగా దెంగసాగాడు.

కల్పన ఆ సుఖానికి పరవశించి పోతూ తన్మయత్వంతో మూలుగుతూ హా…. అబ్బ…..ష్……హా హమ్మ! మీ మొడ్డతో నాపూకు పొడిచేయండి. అబ్బహ్……..హా….. మీ గునపం పోటు నా పూకులో పడితే గుండెల్లో గుచ్చుకుంటుంది అంకుల్. అంటూ పలవరిస్తూ అధీ పోటంటే. కుళ్ళ పొడిచేయండి నా పూకుని. అబ్బా! అంకుల్ నాకైపోవస్తుంది. హ్హా…..బ్బ….హా….స్స్……స్స్.