ట్రాన్సఫర్! – 2 103

అంకుల్: ఎస్తుంది రా

ప్రొడ్యుసర్ ; నువు కదూ ఆమెని చెప్పమని అన్నడు…

నీహారిక : పర్లేదు సర్ వేస్తాను అండి…

ప్రొడ్యుసర్ : గ్రేట్ …

ఇలా చూడూ ఈ సారీ లో చాలా బాగున్నారు

కని ట్రేడిషనల్ గాఁ అన్నారు…

కొంచం ట్రెండే గా ఉంటె ఇంక బాగుంటుంది అన్నడు…

నిహారిక: ఎం చేయమంటారు సర్…

ప్రొడ్యుసర్ : చెప్పేది ఎం ఉండి… నిహారిక…

padded బ్లౌజ్స్ , కిటికీల జకెట్ లు , ట్రాన్స్పరెంట్ సారీ లు చాలా బగుంటాయి…ఇది నా సలహా అన్నడు…

నిహారిక : సరే సర్ …ట్రై చెస్తాను మీరు చెపినటు…

ప్రొడ్యుసర్ : గ్రేట్ నిహారిక…నువు ఒకసారి లెచి క్యాట్ వాక్ చెయ్యి అన్నడు…

నిహారిక… మెల్లగ లెచి… తన గుడ్డలు ఊపుకుంటూ వాక్ చెసింది…

ప్రొడ్యుసర్ : అబ్బ సూపర్ నిహారిక….

నువ్వు కనుక టైట్ మోడరన్ డ్రెస్ లు ఎసి సీరియల్ చూస్తేయ్ trp రేటింగ్ లు అదిరిపోతాయే అన్నడు… బిగ్గరగా

నిహారిక: చీ పొంది సర్ మీరు మరి nuuuu

ప్రొడ్యుసర్ : నిజమె బాబూ … ఇలా రా వచ్చి… నా పక్కన కుర్చొ…