ట్రాన్సఫర్! – 2 103

నిహారిక: వడికి కొపం వస్తుంది ఎమో అని భయం తో సిప్ చెసింది…

ప్రొడ్యుసర్ : ఇలా ఉండే నిహారిక అని… తన చేయిని నిహారిక బుజం మీదకి ఏసాడు

నిహారిక: పచ్చిగా గాటు గా ఉండి అండి…

ప్రొడ్యుసర్ : అలనే ఉంటది అంటు… నిహారిక నీ తన చేతితో…డెగరకి లాకుంటున్నాడు…

నువ్వు చాలా అందం గాఁ ఉన్నవే… నిన్ను తప్పకుండ మంచి… సీరియల్ లో చాన్సు ఎపిస్తా…అన్నడు

నిహారిక,; ఠంక్ యు సర్ అండి… నవ్వుతు వాడి కౌగిలి లో నలుగుతూ…

అంకుల్: చుసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నడు…

ప్రొడ్యుసర్ : తన గ్లాసు లో కి సర్వ్ చేయమన్నాడు…మండు ణి

నిహారిక: లెచి… మండు పొసి… కుర్చుంటుంటే… ధా ఇలా కుర్చొ నిహారిక అని… ఊళ్ళో కుర్చోమన్నాడు

నిహారిక : వాడు వొళ్ళో కూర్చోమని సరికి… ఎం చేయాలో… ఎలా రియాక్ట్ కావాలో తెలియాక… ఆయా మాయం లో మేజర్ వైపు చూస్తూ నిలబడింది

మేజర్ : పర్లేదు నిహారిక… కూర్చుంటే తప్పు ఎం ఉంది… కూర్చో మన.. ప్రొడ్యూసర్ అంకుల్ ఏయ్ కదా అన్నాడు…

నిహారిక .. అయినా కానీ.. ఎదో తప్పు చేస్తున్న అని భయం తో నిలబడి ఉంది…. నో చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ…

ప్రొడ్యూసర్: ఇంతలో చూసావా… మీ లాంటి ఫామిలీ పెళ్లి అయి పోయిన అమ్మాయిలని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇదే ప్రాబ్లెమ్ సిగ్గు పాడుతారు…. రెస్పొంద్ కారు వెంటనే… జస్ట్ టెస్ట్ చేసిన… ఎపుడెయ్ ఎలా చేయని దానివి ఇంకా సీరియల్స్ లో కానీ మూవీ లో కానీ ఎలా చేస్తావ్ అమ్మాయి అన్నాడు బిగ్గరగా..

నిహారిక : మెల్లగా ప్రొడ్యూసర్ అన్న మాటలు తన బుర్ర లోకి ఏకాయి… వేడితో గొడవ పెట్టుకొని వాడికి కోపం తెపిస్తే తనకే నష్టం అని గ్రహించి … సిగ్గు తో వాడి వొళ్ళో వాలిపోయింది…
ప్రొడ్యూసర్: అబ్బా సిగ్గు పడకు నిహారిక…. ట్రీట్ మీ అస్ ఆ ఫ్రెండ్ … ఇదిగో చూడు నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నదా కాలేజీ డేస్ లో అన్నాడు

నిహారిక : సిగ్గు తో లేదు.. అంది