ట్రాన్సఫర్! – 2 103

రేయ్ మేజర్ …. ఎలాంటి అందమైన పాపా అనుకోలేదు ర…. నువ్వు చెపితే …ఈమె కి లీడ్ రోల్ ఇచ్చిన తప్పు లేదు ర అన్నాడు…. నిహారిక ని కౌగిలి లో నలిపేస్తూ

మేజర్: అబ్బా అవునా… పాపా ఏంటి ర… ఆంటీ అది అన్నాడు నవ్వుతు

ప్రొడ్యూసర్: అసలు పెళ్లి అయినా దాని ల ఉండ ర… కళ్ళు పోయాయి మేజర్ నీకు…. చూడు ఇంకా ఎంత స్టిఫ్ గా ఉన్నాయో అని … నిహారిక సళ్ళ ని వత్తాడు…

నిహారిక : నిహారిక కి కోపం వచ్చి… లేచి దూరం గా జరిగింది…

ప్రొడ్యూసర్ : హే కూల్… కూల్… సారీ సారీ …. ఎంత అందమైన నిన్ను చూసి టెంప్ట్ అయ్యాను…. నా జీవితం లో నీ అంట అందమైన అమ్మాయిని ఎంత దెగరగా చూడలేదు… ఇం సారీ నిహారిక అన్నాడు

major : రేయ్ తప్పు ఆలా చేస్తే ఎలా తాను చూడు ఎంత బయపడి లేచిందో….

నిహారిక సారీ చెపుతున్నాడు ఈ ఒక్కసారికి వదిలేయి అన్నాడు

నిహారిక : సరే… అంది… ఇంకోసారి ఆలా చేయకండి ప్లీజ్ అంది… సిగ్గు తో నవ్వుతు

ప్రొడ్యూసర్: తప్ప కుండా దేవా కన్య…ర ఎలా క్రుచో అని…. తన తొడలు చూపించాడు…

నిహారిక…: మల్ల అక్కడ కూర్చోవాలా వాడు అంది

ప్రొడ్యూసర్: అబ్బా ప్లీజ్ నిన్ను ఏమి కొరుకు తినేయాను ద… nihaaa .. ప్లీజ్ అన్నాడు..

నిహారిక : తప్పదు గా అనుకుంటూ… వాడి వొళ్ళో వాలిపోయింది….