ట్రాన్సఫర్! – 2 103

ఎం అనుకోను అంటే ఒకటి చెపుతా నిహారిక అన్నాడు ప్రొడ్యూసర్…

చెప్పండి సర్ అంది

నీ బుగ్గలు… భలే ఉన్నాయి ఒకసారి పెట్టుకోవచ్చా అన్నాడు

నిహారిక : కోపం తో చుడండి మళ్ళా మీరు అంటూ… కోపం తెచ్చుకుంటుంది…

ప్రొడ్యూసర్: చిన్న పిల్లోడిలా… నీ పర్మిషన్ అడిగాను కదా… నేను చాల మంచి వాడిని అందుకీ పర్మిషన్ అడిగాను అనడు

ఎరా నిజమే కదా మేజర్ అని… మేజర్ ని అడిగాడు…

మేజర్: మందు తాగుతూ /…. అవును అవును…. నిహారిక… చంటి పిల్లోడు అన్నాడు నవ్వుతు….

ముగ్గురు… నవ్వుకున్నారు..

నిహారిక : సరే… కానీ ఒక్కసారే అంది ప్రొడ్యూసర్ తో….

ప్రొడక్ర్ : ( మనసులో అబ్బా గుంత దరి లోకి వస్తుంది…. ఇంకా దేనిని దెంగాలి ఈరోజు అనుకున్నాడు)

మెల్లగా… తన రెండు చేతులతో… బుగ్గలని నిమురుతున్నాడు

నిహారిక కి ఎదో అవుతుంది…..

అబ్బా… అబ్బా…. అంటున్నాడు… ప్రొడ్యూసర్

నిహారిక & మేజర్ : ఎం అయింది రా అన్నారు

ప్రొడ్యూసర్ : ఎం ఉన్నాయో తెలుసా నిహారిక బుగ్గలు చూడు నువ్వు…. చాల సాఫ్ట్ ఉన్నాయి …. చిన్న పాపకి ఉన్నటు