ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 273

ఆకాశ్ ఆ మాట అనే సరికి ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ ఒంటికాలు మీద లెగిసారు. తిట్ల పురాణం మొదలు పెట్టారు. నేను అందరినీ గమనిస్తున్నాను. మార్గరెట్ ను చూస్తుంటే నాకు ఈ ఆటలో తప్పు లేదని పిస్తుంది. తన ఎక్స్ పోస్డ్ టాప్ నుంచి తన సళ్ళు దాదాపు సగం కనిపిస్తున్నాయి. తన రెండు సళ్ళ మద్య సందు, ఆ సళ్ళ షేపు……. ఒక్కసారి ఆ ఆకాశ్ గాడు ఓడిపోతే!! ఆహా కనీసం వాడు చీకుతున్నప్పుడయినా తన సళ్ళు పూర్తిగా చూడవచ్చు అనుకున్నాను. కానీ పేకాట లో షో కొట్టడం ఉంటుంది. మరి ముగ్గురు ఆడితే వాళ్ళలో ఓడిపోయేవారెవరు? అమ్మో!! బహుశా వీళ్ళు ఒక ఆట మొత్తం గురించి మాట్లాడుతున్నారేమో. అదే నిజమయితే ఒక్క ఆటకు రెండుమూడు గంటలు గడుస్తుంది. పొరపాటున నేను ఓడిపోతే……!! అమ్మో!!!

“రేయ్……”

ఆకాశ్ గాడు గట్టిగా నన్ను పిలిచే సరికి ఉలిక్కిపడి ఆలోచనలు వదిలి పెట్టి వాళ్ళ లోకంలోకి తిరిగి వచ్చాను.

“నువ్వు ఏం మాట్లాడవేరా?? ఈ ఆడవాళ్ళు నానా గోల చేస్తున్నారు. ఇతకీ నువ్వు ఆటలో ఉన్నట్టా లేనట్టా??”

“ఇంతకీ ఈ ఆటలో ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు అవుతారు??”

అన్ని ఆలోచనల మద్య వాడు సడన్ గా ఆ ప్రశ్న వేసేసరికి నా మెదడు లో ఉన్న అనుమానం పెదాలనుండి టక్కున వచ్చింది.

“అంటే నీకు ఇష్టమే నన్న మాట!! హా.. హా.. హా….”

వాడు గట్టిగా నవ్వేసాడు. ఇక ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ యుద్దం నామీద మొదలు పెట్టారు. నేను కేవలం డవుట్ అడిగానని సర్దిచెప్పినా వాళ్ళు వినలేదు. బావకూడా పక పకా నవ్వుతున్నాడు.

“నేను మాత్రం ఆటకు రెడీ. ఇప్పుడే చబుతున్నా…. ఒకవేళ నేను గనక ఓడిపోతే నా భార్య ఒప్పుకోకపోయినా బలవంతంగా నయినా ముద్దుపెడతాను.”

బావ ఆ మాట అనగానే ఆకాశ్ గాడు తన మాటను సరి చేస్తున్నాడు.

“బేర్ బూబ్స్ మీద బావా!!”

“ఆ…… అక్కడే పెడతా!! అంత దమ్ము ఉన్నవాడు ఎవడయినా ఆటలో ఉండవచ్చు.”

“ఐ యామ్ ఆల్ రెడీ ఇన్ బావా!!”

అంటూ వాడు నా వైపు చూసాడు.

నేను ఏంచేయాలో పాలుపోక అయోమయంగా చూస్తున్నాను. బావతో సహా ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ నన్ను తదేకంగా చూస్తున్నారు. వెంటనే నా డవుట్ క్లియర్ చేయడానికి అన్నట్టు వాడు చెప్పాడు.

“షో కొట్టిన వాడు గెలిచినట్టయితే, ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చినవాడు ఓడిపోయినట్టు. ప్రతి రౌండ్ లోనూ ఓడిపోయినవాడు తన భార్యను ముద్దు పెట్టుకోవాలి.”

“బేర్ బూబ్స్ మీద!!”

ఈ సారి బావ సరిచేసాడు ఆకాశ్ గాడి మాటలని. ఆకాశ్ గాడు పక పకా నవ్వేసాడు. అప్పుడు నాకనిపించింది. కనీసం పది పదిహేను రౌడ్స్ అయినా ఆడతాం కదా ఈ రోజు. ఒక్క సారయినా వాడికి ఎక్కువ కవుంట్ రాక పోతుందా, ఒక్కసారయినా మార్గరెట్ బూబ్స్ చూడక పోతానా అనిపించింది. అయితే నా భార్యను కూడా చూసుకోవాలికదా! ఈ ఆటలో లూప్ హోల్ ని కనిపెట్టాను. నేను వీలయినంత తక్కువ కవుంట్ వచ్చేట్టు చూసుకుంటాను. అప్పుడు నేను షో కొట్టక పోయినా నా భార్యకి వచ్చిన నష్టం ఏం ఉండదు. ఇలా ఆలోచిస్తూ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నట్టు నటిస్తూ సరే అన్నట్టు మెల్లిగా తల ఊపాను. వెంటనే శ్వేత నా మీద పడిపోయింది.

“ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరసలు??…. మీకు మతి ఏమయినా పోయిందా??….”

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.