భార్య గుణవతి శత్రు 1162

“ఈ మనిషి ఇంకా రాలేదేమిటి “అనుకుంటోంది సౌందర్య .

“మమ్మి పడుకోవ “అడిగాడు త్రీ ఎల్లా కొడుకు .
===
బార్ లో ఫ్రెండ్స్ తో తాగుతున్నాడు రాజేంద్ర .బోనస్ వచ్చిన ఆనందం లో ఉన్నాడు ..
“అరే నేను వెళ్తాను ” అన్నాడు రంజన్
“అప్పుడేనా ”
” చాల టైం అయ్యింది పెళ్ళాం చూస్తూ ఉంటుంది ”
“నా పెళ్ళాం కూడా ,చూడని ఎక్కడికి పోతారు “అన్నాడు రాజేంద్ర
రంజన్ తల ఊపి బకార్డి ఆర్డర్ ఇచ్చాడు
గంట తర్వాత బార్ నుండి బయలు దేరారు
గేట్ సౌండ్ విని లేచి తలుపు తీసింది సౌందర్య .
రాజేంద్ర అసలు నిలబడ లేక పోతున్నాడు .ఆటో డ్రైవర్ తీసుకు వచ్చాడు
సౌందర్య బాధగా తప్పుకుంటే తూలుతూ వచ్చాడు , పడిపోబోతే సౌందర్య పట్టుకుంది
ఆ టైం లో ఆమె పైట జరిగి జాకెట్ లో నుండి బూబ్స్ బయటకు కనపడుతున్నాయి
వాటిని చుసిన డ్రైవర్ కి గట్టి పడింది
ఆమె గమనించలేదు మొగుడి మీదే చూపు ఉంది
“జాగ్రత్త మేడం నేను వస్తున్న ” అంటూ అతను కూడా పట్టుకుని బెడ్ రూమ్ లోకి తెచ్చి బెడ్ మీద పడుకోబెడుతుంటే తులాడు రాజేంద్ర ,,దానితో సౌందర్య బెడ్ మీదకు ఒరిగింది ఆమెమీద సగం రాజేంద్ర పడ్డాడు
డ్రైవర్ చెయ్యి వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఇరుక్కుంది అతని చేతికి సౌందర్య సళ్ళు నొక్కుకుంటున్నాయి
వాడు తన చేతిని adjust చేస్తూ సౌందర్య కుడి సన్ను పట్టుకుని బలం గ పిసికాడు
సౌందర్య “స్స్ అబ్బహ్ “అంది
ఇద్దరి మధ్య డ్రైవర్ చెయ్యి వచ్చి సళ్ళ కు తగులుతుంటే నే ఆమెకి కంపరం గ ఉంది
ఈలోగా ఆటో డ్రైవర్ తెలివిగా తన సన్ను పిసికే సరికి సిగ్గుతో ఆమె పేస్ ఎర్రబడింది
రాజేంద్ర ని adjust చెయ్యటం ఇబ్బంది గ ఉంది డ్రైవర్ హెల్ప్ చేస్తూనే సౌందర్య సన్ను బలం గ నొక్కుతున్నాడు
రాజేంద్ర ని బెడ్ మీదకి దొర్లించింది సౌందర్య .ఆమె బెడ్ మీద కూర్చుని ఉంది ..ఆటో డ్రైవర్ చెయ్యి ఇంకా కుడి సన్ను నొక్కుతూనే ఉంది , సౌందర్య అప్పటికే సిగ్గుతో అల్లాడుతోంది ,అతని చేతిని తోసేసింది .పైట సర్దుకుంది
లేవబోతుంటే “డబ్బులు ఇవ్వలేదు “అన్నాడు
సౌందర్య పక్కకి జరిగి రాజేంద్ర జేబు నుండి డబ్బు తీసి ఇచ్చింది
‘నా పేరు చలపతి పక్క విధి లో ఉంటాను హెల్ప్ కావాలంటే చెప్పండి “అన్నాడు
ఇద్దరు బయటకు వచ్చాక ఆటో స్టార్ట్ చేస్తూ సౌందర్య ని పైనుండి కిందకు చూసాడు చలపతి
గేట్ వేస్తూ ” నువ్వు కూడా తాగుతావా “అంది సౌందర్య
” నా పెళ్ళాం కొడుకులు , మనవళ్ల దగ్గరకు వెళ్ళినపుడు కొంచెం ” అన్నాడు
“ని వయసు ”
ఉంటాయి యాభై కి అరవైకి మధ్య ” అన్నాడు చలపతి
ఆటో వెళ్లి పోయాక ఇంట్లోకి వచ్చి తలుపు వేసింది రాజేంద్ర ని లేపితే లేవలేదు
బాధ గ వెళ్లి పడుకుంది సౌందర్య

“బుద్ది ఉండాలి రాత్రి ఎలా వచ్చారో తెలుసా ” అంది సౌందర్య

“మందు ఎక్కువ అయ్యిందిలే ‘అన్నాడు
‘ఆటో డ్రైవర్ తెచ్చాడు “అంది రెడీ అవుతూ
“వాడికి థాంక్స్ చెప్పు ‘
“మీరు మీ అలవాట్లు మార్చుకోవాలి ” అంది సౌందర్య
“ఏ మగడు మార్చుకోడు ” అన్నాడు రాజేంద్ర
” నన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నారు ” అంది సౌందర్య
” ప్రేమిస్తే పెళ్లి చేసుకో అనడం మీ ఆడవారి అలవాటు , చేసుకున్నాను ”
“ఇప్పుడు ప్రేమించట్లేదా “అంది
” నీకు ని లాంటి ఆడవారికి అర్థం కావాల్సింది మగవాళ్లే కాదు అడా వాళ్ళు కూడా నిరంతరం ఒకే మూడ్ లో ఉండరు ” అన్నాడు రాజేంద్ర
సౌందర్య కొడుకు తో స్కూల్ కి వెళ్లి వాడిని lkg లో ఉంచి తాను ఎలిమెంటరీ స్కూల్ కి వెళ్ళింది .
వాచ్మాన్ వెకిలి గ నవ్వుతు సలాం చేసాడు
సౌందర్య పిర్రలు అంటే వాడికి చాల ఇష్టం
అక్కడా తాను టీచర్ గ పార్ట్ టైం చేస్తోంది
+=
పెళ్ళాం క్లాస్ పీకిన తర్వాత ఇంకా తగ కూడదు అని అనుకున్నాడు రాజేంద్ర
ఆఫీస్ లో పని లో పడ్డాడు
ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ లంచ్ లో కలిసినపుడు అందరి wives ఒకేలా ఉన్నారు అని ఫీల్ అయ్యి రాత్రికి మల్లి బార్ లో దూరారు
సౌందర్య ఎన్ని సార్లు msg లు పెట్టిన చూడనట్టు వదిలేసి క్యాబరే చూసాడు రాజేంద్ర

“నా పెళ్ళాం పతివ్రతా ” అన్నాడు రాజేంద్ర రం తాగుతూ
“అదేమిటి ” అన్నాడు ఒక ఫ్రెండ్
‘నన్ను ఫాలో చేస్తుంది ”
“నిజం చెప్పాలంటే ని పెళ్ళాన్ని లొంగదీసుకోవచ్చు ” అన్నాడు ఇంకో ఫ్రెండ్
రాజేంద్ర హర్ట్ అయ్యి ” ఆలా మాట్లాడకు ” అన్నాడు
” అదేమీ కాదు ని పెళ్ళాన్ని ఎవరైనా లొంగదీసుకుని సెక్స్ చెయ్యచ్చు ” అన్నాడు
రాజేంద్ర మాట్లాడకుండా డ్రింక్ తాగాడు
తలుపు కొడితే వెళ్లి తీసింది సౌందర్య ,, కొడుకు కి చదువు చెప్తోంది ..
ఎదురుగ చలపతి వాడి మీద రాజేంద్ర “ఇవాళ మరి ఎక్కువగా తాగాడు ” అన్నాడు చలపతి
ఇద్దరు బెడ్ మీద కు చేర్చారు రాజేంద్ర ను . ఆమె బెడ్ సర్దుతుంటే రెండు సార్లు పైట జారింది ,ఆమె సళ్ళు చూసి డ్రైవర్ కి లేచింది