సేల్స్ స్టార్ 1 288

చేతలు మణికట్టు దగ్గర పట్టుకుని ముందుకు లాగాడు. దానితో ప్రియ పిరుదులు ముందుకు వచ్చి అతని దండానికి తగిలాయి. అతని దండం టిప్ పువ్వు పెదాలకు రాసుకుంది. ఫైనల్ గా ఉదయ్ తనని ఇక దెంగ బోతున్నాడు అని ప్రియ కి అర్థం ఆఇంది.

“సారీ, కండోం విషయం మర్చి పోయాను”.. అంటూ ప్యాంటు లో చెయ్యి పెట్టాడు. ప్రియ “ఫర్వాలేదు రా మగడా.. ” అని మనసు లోనే నెత్తి కొట్టుకుంది. అసలు ఉదయ్ తో దెంగించుకునేనే కడుపవ్వటానికి. ఇప్పడు కండో అంటాడేమిటి?

“డూడ్.. పర్వాలేదు.. కండోం అక్కర్లేదు.. నాకు నీ బిడ్డ కావలి.. నీకేమి సుఖ వ్యాధులు లేవని నాకు తెలుసు. వొచ్చి నన్ను బాగా దెంగి నాకు కడుపు చెయ్యి.. ” ఇవి ఏమీ ప్రియ బయటికి అన లేక పోయింది.

పూర్తి మొండి మోల గా తొడలు బారజాపి పువ్వు తెరిచి పెట్టుకుని ఉన్న టైం లో కొత్త ఐడియా లు తోచటం చాలా కష్టం. ఏం చెప్పి కండోం వొద్దని చెప్పగలదు ? బుర్రకి ఏం తోచలేదు.

ఉదయ్ తన దండం మీద కండోం ఎక్కించి తనని దంచటం మొదలెట్టే సరికి ప్రియ చూస్తూ ఉండి పోయింది. తన రెండు చేతులని ప్రియ చంకల కింద ఇరికించి ప్రియ ని గట్టి గట్టి గా దెంగటం మొదలెట్టాడు. శరత్ పెద్ద మొడ్డ తో అలవాటైన ప్రియ కి ఉదయ్ అంత కష్టం అనిపించలా.. ఇదేమిటి ఇలా అవుతోంది ? అంతా అల్లకల్లోలం గా అనిపించింది.

“అబ్బ.. ఎంత టైట్ గా వున్నావే.. ” అంటూ ఉదయ్ దంపుడు సాగించాడు. ప్రియ వెళ్ళని ఉదయ్ చాతీ మీదకి తెచ్చింది. ఉదయ్ కి అది నచ్చినట్టు లేదు. చేతిని వెనక్కి విరిచి పెట్టి ముందుకు వంగి ప్రియ పెదాలు అందుకున్నాడు, కింద దంపుడు ఏ మాత్రం ఆపకుండా..

ప్రియ మూలుగుల మధ్య లో ఉదయ్ పరాకాష్ట అందుకున్నాడు. రెండు చేతులతో ప్రియ బంతుల్ని నలిపేస్తూ గట్టి గా అరుస్తూ ప్రియ పువ్వు లో పిచికారీ చేసేసాడు. కండోం అన్చుల్లోంచి వెచ్చటి వీర్యం ప్రియ పువ్వు గోడలకి తాకినిది. కండోం పగిలితే బావుండు అనుకుంది మనసులో.

“ఓహ్.. ప్రియా.. లవ్ యు..” అంటూ ఉదయ్ ప్రియ ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. మళ్ళీ లవ్వు అంటున్నాడు. ప్రియ కి ఏమనాలో తోచ లేదు.

“ఉదయ్.. యు ఆర్ అమేజింగ్… ” అంటూ ప్రియ అతన్ని హత్తుకుంది.

ప్రియ బంతుల్ని తన చేతిలో ఇముడ్చుకుని ఉదయ్ ఆమె మీద రెండు నిముషాలు వాలి పోయాడు. మొడ్డ మెత్త బడటం మొదలెట్ట గానే, లేచి కండోం జాగ్రత్త గా తొలగించి దూరం గా చెట్లల్లో పారేసి వచ్చాడు.

తనలో నాటుకోవాల్సిన వీర్యం అలా బయట చెత్త లో కలిసి పోతుంటే ప్రియ నిరాస పడింది. ఈ రెండు రోజుల్లో మళ్ళి అవకాసం రాక పోతుందా..”నెక్స్ట్ టైం పిల్ మీద వున్నాను అని చెప్పచ్చు”.

2 Comments

  1. very good

Comments are closed.