సేల్స్ స్టార్ 2 129

ఉదయ్ ని తల్చుకుంటే ప్రియ కి గిల్టీ గా అనిపించింది. తమ ఇద్దరి మధ్య విషయాన్ని వేరే గా అర్థం చేసుకొనేందుకు తావిచ్చేలా తానేమైనా అన్నదా? ఒక సారి కాదు, రెండు సార్లు తనకు “ఐ లవ్ యు” చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఖరీదైన నెక్లస్ కొన్నాడు. తనేమి ఇస్తోంది ఉదయ్ కి ? అవసరానికి వాడుకుని వదిలేసే “ఫక్ టాయ్” లాగా ట్రీట్ చేస్తోంది. ఇది న్యాయం కాదు. ఈ నెక్లస్ తను వుంచుకోలేదు. ఎలాగైనా చెప్పి వాపసు ఇచ్చేయాలిసిందే.

ప్రియ ఇంకా కాసేపు ఆలోచించింది. నెక్లస్ గురించి కాదు. ఈ రెండు రోజులూ పెట్టుకున్నా, బొంబాయి వెడుతూనే తిరిగి ఇచ్చేయ్యచ్చు. పాపం ఈ గిఫ్ట్ ల విషయం లో చాలా ఆలోచించి కష్ట పడి వెతికి మరీ కొన్నట్టున్నాడు. అంత చేసినండుకైనా ఈ రోజు ఆ డ్రెస్ వేసుకుని ఉదయ్ ని సంతోష పెట్టచ్చు. తను ఆ మాత్రం చెయ్య లేదా ? డ్రెస్ పోట్టిదే, వొళ్ళు కొంచం ఎక్కువ కనబడే అవకాసం వుంది. గూట్లే గాడు గుడ్లేసుకుని ఇంకొంచం ఎక్కువ తేరి పార చూస్తాడు. చూస్తె మాత్రం ఎమౌతుందిట ? ఉదయ్ సంతోషమే తనకు ముఖ్యం.

డ్రెస్ నిర్ణయానికి వచ్చాక ప్రియ కి మేకప్ ఎక్కువ సేపు పట్టలేదు. తన శరీర వర్ణానికి సహజం గానే మేకప్ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఐ లైనర్, లిప్ స్టిక్ చాలు తనకు. పోర్టబుల్ ఐరన్ తో తన జుట్టు స్ట్రైట్ చేసుకుంది. పొడవాటి నిగనిగ లాడే తన జుట్టు వేళ్ళ కి సిల్కి గా తగలటం తో సంతృప్తి పడింది.

డ్రెస్ కొంచం స్నగ్ గా వుండేలా వుంది. పాంటీ లైన్ కనిపించకుండా ఉండేలా తాంగ్ వేసుకుంది. తాంగ్ అంటే తనకి పెద్ద గా ఇష్టం లేదు కానీ, ఈ డ్రెస్ కి వేసుకోక తప్పదు. సాధారణం గా ట్యూబ్ డ్రెస్ లకి గుండెలని కవర్ చేస్తూ లైట్ పాడింగ్ వుంటుంది, బ్రా వేసుకోకుండా వేసుకోవచ్చు. ఐతే అది చిన్న సైజు కప్పులున్న వాళ్ళకే. తన లాగా DD సైజు బంతులైతే, వాటి బరువు కి డ్రెస్ మొత్తం కిందకి వచ్చెయ్యగలదు. డ్రెస్ కి షోల్డర్ లేక పోవటం తో బ్రా స్ట్రాప్స్ కనిపిస్తాయి. తన బ్రాల్లోంచి స్ట్రాప్స్ అవసరమైతే తీసేసేందుకు వీలుగా వుండే ఒక హాఫ్ కప్ బ్లాక్ బ్రా సెలెక్ట్ చేసుకుని స్ట్రాప్స్ తీసేసింది. ఆ కప్పుల్లో తన బంతులు మూడొంతులు మాత్రమె కవర్ అవుతున్నాయి. నిపిల్స్ ని అంతంత మాత్రం గానే దాచగాలిగాయి. స్ట్రాప్స్ లేక పోవటం తో కొంచెం ఎక్కువ గట్టి గా బిగించాల్సి వచ్చింది. దానితో బంతులు బ్రా కప్పులని తోసుకొంటూ పైకి ఉబికాయి.

ప్రియ ట్యూబ్ డ్రెస్ పైనించి వేసుకుంది. అది మరీ అంత టైట్ కాక పోయినా, లూస్ లేకుండా డ్రెస్ తన శరీరం వంపులకి చక్క గా అమిరింది. బ్రా కప్పులు కనపడకుండా డ్రెస్ ని కొద్దిగా పైకి లాగి, గుండెల మధ్య లోయ ఒక అంగుళం మాత్రం కనబడేలా సరి చేసుకింది. “అందం గా ఆకర్షణీయం గా కనిపించాలి, బరి తెగించిన లంజ లా కాదు” అనుకుంది. కింద డ్రెస్ తొడల కి బాగా పైకే వుంది గానీ, తన మూవ్ మెంట్స్ కాస్త జాగ్రత్త గా చూసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏమి రాక పోవచ్చు. డైమండ్ నెక్లస్ పెట్టుకుంటే చక్కగా గుండెల మధ్య లోయ కి కొద్ది గా పైకి వచ్చి ఆగింది.