సేల్స్ స్టార్ 2 126

ఇంత లో ఫోన్ రింగ్ అయింది. అవతల ఉదయ్ గొంతు

“ప్రియా, ఎక్కడ వున్నావు? ”

“నా రూం లో”

“ఒకే, రెండు నిముషాల్లో అక్కడ వుంటాను. ”

అద్దం లో తన వైపు చూసుకుంటూ, ప్రియ నిశ్శబ్దం గా వుంది పోయింది. ఉదయ్ రూం లోకి వచ్చాడు.

“మనం బయల్దేరాలి” తన చేతి లో బాగ్.

“ఎక్స్క్యుస్ మీ..”

“నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక అతనికి బొంబాయి లో ఆక్సిడెంట్ అయింది. నేను త్వర గా వెళ్ళాలి”

“జినో కార్ప్ మీటింగ్ సంగతి ఏమిటి ? కాన్ఫరెన్స్? ”

“నువ్వు నిద్ర లో వున్నప్పుడు నేను మీటింగ్స్ అన్నీ అటెండ్ అయ్యాను. బాగా అయ్యాయి, ఆర్డర్ మనదే. మీటింగ్స్ మిస్ అయినందుకు ఫీల్ అవకు. నీ సహాయం లేకుండా నేను డీల్ క్లోస్ చెయ్య గలిగే వాడిని కాదు.”

“అది మాత్రం నిజం” గొంతు లో కోపం వినిపించకుండా వుండటానికి ప్రయత్నించింది.

జరిగింది ఏదో జరిగింది. ఇక ఈ విషయం మర్చి పోవాలి. ముందు జరిగేది ఏదో చూడాలి. అనుకుంది ప్రియ, బాగ్స్ ప్యాక్ చేసుకుంటూ.

రెండు వారాల తర్వాత. శుక్ర వారం సాయంత్రం. బాంద్రా లో బీచ్ సైడ్ రెస్టారంట్. సేల్స్ వి.పి. రాజీవ్, మేనేజర్ సతీష్, ఉదయ్ ల తో డిన్నర్ టేబుల్ దగ్గర ప్రియ. అందరి ముఖాల్లో సంతోషం, చుట్టూ జోకులు పేలుతూ, లైవ్ళీ గా ఉంది వాతావరణం. షాంపేన్ లు అందరి చేతుల్లో..

“టు ది డ్రీం టీం.. ఉదయ్ అండ్ ప్రియా.. ” రాజీవ్ విష్ చేసాడు.

“చీర్స్!!” అంటూ అందరూ సిప్ చేసారు.

“ప్రియా, మోర్ గుడ్ న్యూస్..” అంటూ సతీష్ వైపు తిరిగాడు రాజీవ్.

“సతీష్ ని నేషనల్ డైరెక్టర్ అఫ్ సేల్స్ గా ప్రొమోట్ చేస్తున్నాం. జినో కార్ప్ ఎకౌంటు మనకి తెచ్చినందుకు.”

“కంగ్రాట్స్! సతీష్!” ప్రియ మనస్పూర్తి గా అభినందించింది.

“ప్రియా, నువ్వు సతీష్ ని రిప్లేస్ చేస్తూ వెస్ట్రన్ రీజియన్ కి మేనేజర్ గా ప్రోమోట్ అవుతున్నావు.”

ఊహించని ఈ గుడ్ న్యూస్ కి ప్రియ మొహం వెలిగి పోయింది. ఉదయ్ ఆమె వైపు చూసి నవ్వాడు. ప్రియ కూడా ఉదయ్ వైపు చూస్తూ నవ్వింది.

“ఉదయ్ కి పెద్ద సాలరీ రైజ్ ఇస్తున్నాం.”

మళ్ళీ చీర్స్ చెప్పారు. డ్రింక్స్ చేతులు మారాయి. ట్రిప్ నించీ వచ్చిన తర్వాతా రోజే, మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ పిల్ తీసుకుని ప్రియ ప్రేగ్నంట్ గాకుండా జాగ్రత్త పడింది. తను అనుకున్న రేట్ కంటే ఎక్కువ కోట్ చేసినా, ఎకౌంటు తమ చేతికే వచ్చింది.

ఉదయ్ తొ తను ఆ రాత్రి ఏమేం చెయ్యాలో తలుచుకోకుండా ఉండలేక పోయింది ప్రియ.

డిన్నర్ అయ్యాక ఉదయ్ తో తన కార్ లో బయల్దేరింది ప్రియ. ఎవరూ చుట్టూ లేకుండా చూసి ఉదయ్ ప్రియ ని గట్టి గా ముద్దు పెట్టుకునాడు. ప్రియ కూడా వాడిని ముద్దు పెట్టుకుంది.

“కంగ్రాట్స్, స్వీట్ హార్ట్, యు దిసర్వ్ ఇట్” అన్నాడు ఉదయ్.

“థాంక్స్. నీ సహాయం లేకుండా ఇది నేను సాధించలేక పోయే దాన్ని”

“హా.. హా.. నువ్వు అంటున్నది ఎంత నిజమో, నీకే పూర్తి గా తెలీదు” నవ్వుతూ అంటూ ఉదయ్ ప్రియ ని మళ్ళీ ముద్దాడాడు.

“నాకు తెలుసు. అందుకే, నేను నీకో సర్ప్రైస్ ప్లాన్ చేసాను” ప్రియ వాడి వైపు డ్రీమీ గా చూస్తూ..

“సర్ప్రైస్?”

“పెద్ద సర్ప్రైస్”..

సర్ప్రైస్ ఏంటో చెప్పమంటూ ఉదయ్ ప్రియ ని ప్రెస్ చేస్తూనే వున్నాడు. బాంద్రా ట్రాఫిక్ లో లాఘవం గా తప్పించుకుంటూ ప్రియ కార్ ని గోరా బీచ్ లో ఒక రిసార్ట్ లోకి పోనిచ్చింది.

“ఇవ్వాళ రాత్రంతా మనిద్దరం జాగారం.., అదేనా?”

“ఈవెన్ బెటర్”

బీచ్ హౌస్ లోకి వెళ్లారు ఇద్దరూ. ప్రియ డోర్ మీద నాక్ చేసింది. తలుపు తెరుచుకుని ఎదురు గా నీలూ ప్రత్యక్షం!!

“నీలూ!!” ఎదురుగా సెక్సీ నెట్ డ్రెస్ లో నీలు ని చూసి ఉదయ్ నోరు తెరుచుకుని.

“హాయ్ ఉదయ్!” అంటూ నీలు ఉదయ్ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది. ఒక చేతిని ప్యాంటు మీద తీసుకెళ్ళి మొడ్డ పట్టుకుని వొత్తి వదిలింది.

“ఏమవుతోంది ఇక్కడ”? ఉదయ్ మొహం లో ఆనందం తొ కూడిన ఆశ్చర్యం.

“నీ బెడ్ రూం స్కిల్స్ గురించి చెప్పినప్పటి నించీ నీలూ ఒకటే గొడవ.. సో .. మా ఇద్దరి తో వుండటం నీకు అభ్యంతరం లేదు అనుకుంటా? నీలూ నేనూ, ఫ్రెండ్స్ కంటే ఎక్కువేలే..” అంది ప్రియ కన్ను గీటుతూ..

“ఓహ్ వావ్” అన్నాడు ఉదయ్ నీలు ప్రియ ని రఫ్ గా ముద్దు పెట్టుకోవటం చూస్తూ.