సేల్స్ స్టార్ 2 154

ఉదయ్ వెంటనే, ఐస్ క్యూబ్ తీసేసి ప్రియ కి కొంత రిలీఫ్ ఇచ్చాడు.

“చల్ల గాలి అనుకుంటా… మీరు కంటిన్యూ చెయ్యండి…” అంది ప్రియ

గూట్లే మళ్ళీ మాట్లాడటం మొదలెట్టాడు కొంచం అనుమానం గా ఉదయ్ వైపు చూస్తూ. ఇంతలో తకీలా షాట్ లు వచ్చాయి. ఐస్, నిమ్మ కాయల తొ. షాట్స్ అందరి గొంతుల్లో దిగాయి.

“రీఫిల్” అన్నాడు ఉదయ్. మళ్ళీ తకీలా షాట్స్ అందరి గొంతుల్లో దిగాయి.

కొద్ది నిమిషాల్లో తకీలా షాట్ లు ప్రియ మీద పని చేయటం మొదలెట్టాయి. మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత ఏమి తినక పోవటం తొ దాని ప్రభావం ఇంకా కనిపిస్తోంది. ఆల్కహాల్ ప్రాభావం తో గూట్లే గొంతు అంత విసుగ్గా అనిపించట్లేదు. వెనక్కి కూర్చుని రిలాక్స్ అయింది.

“ఈ సాంగ్ నాకు ఇష్టం.. డాన్స్ చేద్దాం పద” అంటూ ఉదయ్ బయటి కి జారాడు,. ప్రియ కూడా ఉదయ్ చెయ్యి పట్టుకుని డాన్స్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళింది. ఉదయ్ తొ మాట్లాడుతూ గూట్లే ని తప్పించు కోవచ్చు. ఉదయ్ చేతులు ప్రియ నడుం మీద, ప్రియ చేతులు ఉదయ్ భుజాల మీద, మ్యూజిక్ కి అనుగుణం గా డాన్స్ చెయ్యటం మొదలెట్టారు.

“అందరి కళ్ళూ నీ మీదే ఇవ్వాళ, తెలుసా? ” అన్నాడు ఉదయ్ గుసగుసలాడుతూ.

“ఇంకొంచెం వుంటే, ఐస్ క్యూబ్ తొ నువ్వు చేసిన పనికి నీకు బాగా బుద్ధి చెప్పి వుండేదాన్ని” అంది ప్రియ కోపం తెచ్చి పెట్టుకుంటూ.

“సారీ” అన్నాడు చిలిపి గా నవ్వుతూ…”నీకు దూరం గా చేతులు వుంచటం ఎంత కష్టం గా వుందో తెలుసా?”

“అంతా బానే వుంది కానీ, గూట్లే ముందు అలా చెయ్యకుండా వుంటే సంతోషిస్తా”

“గొట్టం గాడు వాడి తొ మనకేంటి ? నువ్వు మిగిలిన వాళ్ళని అంత పట్టించుకోవటం మానెయ్యాలి”

అంటూనే, ప్రియ ని దగ్గరికి తీసుకుని పెదాల మీద గట్టి గా ముద్దు పెట్టాడు. ఆ ముద్దు తొ ప్రియ అభ్యంతరాలన్నీ మూల పడ్డాయి. గట్టి గా ఉదయ్ ని హత్తుకుంది. డాన్స్ ఫ్లోర్ మీద కొంత మంది వాళ్ళని తేరి పార చూస్తున్నారు. “ఉదయ్ చెప్పింది కరెక్ట్. ఎవరినైనా ఎందుకు పట్టించుకోవాలి?” అనుకుంటూ ప్రియ ఉదయ్ ని ఇంకా గట్టి గా ముద్దు పెట్టుకుంది. సమాధానం గా ఉదయ్ తన చేతులని ప్రియ పిరుదుల మీదకు తెచ్చి మెత్త గా నొక్కి వదిలాడు. అందరి మధ్య లో ఇలా చెయ్యటం ప్రియ కి కూడా ఎక్సైటింగ్ గానే వుంది.

పాట అయ్యే సరికి ఇద్దరూ ముద్దు పెట్టుకోవటం ఆపి మళ్ళి టేబుల్ దగ్గరికి చేరారు. గూట్లే ముఖం మీద ఎప్పడూ లేనంత పెద్ద వెకిలి నవ్వు. వాడు జరిగినదంతా చూసేసాడు. వాళ్ళిద్దరూ జస్ట్ కొలీగ్స్ మాత్రమె కాదని వాడికి ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ గా తెలుసు.

ప్రియ తన సీట్ లో కూలబడి రిలాక్స్ ఆఇంది. ఎదురు గా గ్లాస్ లో ఏదో డ్రింక్…

“అందిరికీ వోడ్కా, స్ప్రైట్ ఆర్డర్ చేశా” గూట్లే చెప్పాడు.