సేల్స్ స్టార్ 2 126

ప్రియ హార్డ్ లిక్కర్స్ అంత గా ఇష్ట పడదు. కానీ ఇది తన ఫేవరేట్ కాంబినేషన్ ల లో ఒకటి. ఒక్క సిప్ తీసుకుని, “చాలా స్ట్రాంగ్ గా వుంది” అనుకుంది. “డబల్ డ్రింక్, పటియాలా పెగ్ అయి వుండచ్చు. ఇది మూడో డ్రింక్ ఇవ్వాళ, బాగా మత్తెక్కటం ఖాయం. ఐతే ఏమైంది లే. శరత్ ఎప్పుడూ కొంచం మత్తు ఎక్కితే నువ్వు పక్కలో మాంఛి చలాకీ గా వుంటావు అంటూంటాడు. తనక్కూడా కాస్త ఎక్కువ తాగినప్పుడు బుర్ర లో ఉండే భయాలు, సిగ్గు, ఆలోచనలు an పక్కన పెట్టి పక్క లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తునట్టు అనిపించేది.”

ప్రియ గ్లాస్ సగం అయ్యే సరికి మెయిన్ కోర్స్ ఐటం లు వచ్చాయి. ప్రియ కి సామన్, మొగాల్లిద్దరూ లాంబ్ చాప్స్. ఉదయ్ వోడ్కా మార్టీనీ లు ఆర్డర్ చేసాడు అందరికీ. తన ఫేవరేట్ డ్రింక్.

ఇండస్ట్రీ గురించి, ఇండియా ఏకానమీ గురించి, మొగాల్లిద్దరూ మాట్లాడుతున్నారు. వోడ్కా ప్రభావం ప్రియ మీద కొద్దిగా చూపించటం మొదలెట్టింది. ఉదయ్ తనని ఎప్పుడు దెంగుతాడా, ఎలా దెంగుతాడా అని ఆలోచనల్లో పడింది. ప్రియ ఏదో ఊహల్లో, పగటి కలల్లో వుందని ఉదయ్ కి తన మొహం చూస్తుంటే అర్థం అయింది. మాట్లాడుతూనే మళ్ళీ తన చేతికి పని చెప్పాడు. అతని చేతి వేళ్ళు మళ్ళీ అలవాటైన దారి లో ప్రియ తోడ మీద నించి డ్రెస్ కింద చేరాయి.

ఈసారి వేళ్ళు తాంగ్ మీదనించీ కాకుండా, మెల్లి గా తాంగ్ తప్పించి, డ్రెస్ కింద నీరు గా బుడిపె మీద కు చేరాయి. బుడిపె మీద, చుట్టూ నెమ్మది వృత్తాలు చుడుతున్నాయి. ప్రియ లో పానిక్ మొదలైంది. రెండు మూడు సార్లు చెయ్యి తోసేయ్యతానికి ప్రయత్నించింది కానీ, ఉదయ్ ఈ సారి పట్టుదల గా వున్నాడు, చెయ్యి తీసేయ్యతానికి ప్రియ బలం సరి పోలేదు. గూట్లే తో ఏదో వాగుతూనే వున్నాడు. ఉదయ్ నోటికీ, చేయ్యికీ సంబంధం లేనట్టు రెండూ వాటి పనులు అవి చేసుకు పోతున్నాయి.

ఇక తప్పేలా లేదని, ప్రియ మరో రెండు గుక్కల్లో తన డ్రింక్ కంప్లీట్ చేసి వెనక్కి కొంచం జారగిల బడి ఎంజాయ్ చెయ్యటానికి రెడీ అయ్యింది. పెర్ఫెక్ట్ రిధం లో బుడిపె ని కదుపుతూ ఉండటం తో ప్రియ పువ్వు అంతా తడిసి పోయినట్టు అయిపోయింది. మరి కొద్ది నిముషాల్లో ఉదయ్ బొటన వేలు ప్రియ పువ్వు లో జోనిపాడు.

బొటన వేలు పువ్వు లో చొరబడ గానే, ప్రియ గట్టి గా ఊపిరి తీసుకుంది. గూట్లే మళ్ళీ ప్రియ వైపు ఆశ్చర్యం గా చూసాడు. ఇంతలో వోడ్క మార్టిని లు వచ్చాయి. ప్రియ ఒక సిప్ చేసి, కళ్ళు మూసుకుని ఉదయ్ చేతి వెళ్ళని ఎంజాయ్ చేస్తూ, మార్టిని లో ఆలివ్ ని తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకుంది.

“ఆలివ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం” ప్రియ గొంతు ప్రియ కే కొంచెం హస్కీ గా వినిపించింది.

“అలా ఐతే నాది కూడా తీసుకో.” అంటూ ఉదయ్ తన గ్లాస్ లో ఆలివ్ ని ఎడమ చేత్తో ప్రియ నోటికి అందించాడు. మత్తు మత్తు గా ప్రియ దాన్ని అందుకుని, దాని తొ పాటు ఉదయ్ వేలుని ఒక కొద్ది సెకండ్లు ఉదయ్ కళ్ళల్లో కి చూస్తూ అతని వ్రేళ్ళ ని నోట్లో పెట్టుకుంది.

గూట్లే కి ప్రియ ఇలా చెయ్యటం బాగా నచ్చినట్లుంది. హడావిడి గా తన డ్రింక్ లో ఆలివ్ ని కూడా బయటికి తీసి “నాది కూడా తీసుకో” అంటూ ప్రియ పక్కకి జరిగాడు. ప్రియ ఆశ్చర్యం తేరుకునే లోపల ఆలివ్ తో పాటు వాడి సిగరెట్ కంపు కొట్టే వెళ్ళని ప్రియ నోట్లో దూర్చేసాడు.

గూట్లే దగ్గర గా జరగటం తో వాడికి ఉదయ్ చెయ్యి ప్రియ డ్రెస్ కింద ఉండి కనిపించే అవకాసం వుంది. ఉదయ్ వెంటనే తన చెయ్యి వెనక్కి తీసుకున్నాడు. అప్పటికే గూట్లే ఉదయ్ చెయ్యి వెనక్కి వెళ్లటం, తొడల పైకి జరిగిపోయిన ప్రియ డ్రెస్ సరి చేసుకోవటం చూసేసాడు. ప్రియ ఇంక వాడి కళ్ళలోకి చూడ లేక పోయింది.

“నేను బాత్రూం కి వెళ్ళాలి” అని గూట్లే బయటికి వెళ్లాడు.

వాడు కొంచం దూరం అవ్వ గానే ప్రియ ఉదయ్ వైపు తిరిగి “ఇంక ఇది ఆపెసేయ్యి” అంది.

ఉదయ్ వెంటనే, వేళ్ళని మళ్ళీ ప్రియ డ్రెస్ కిందకి తీసుకెళ్ళాడు. ఈ సారి బొటన వేలు బుడిపె ని మర్దనా చేస్తుంటే, రెండు వేళ్ళు పువ్వు లో ప్రవేశించాయి. “ఏమిటి ఆపెయ్యమంటావు ” అన్నాడు ఈ సారి ఇంకా వేగం గా వెళ్ళని ముందుకు, వెనక్కు కదుపుతూ.