సేల్స్ స్టార్ 2 126

“అదే.. ఇప్పుడు చేస్తున్నది” ప్రియ లో గొంతు లో

“ఎందుకు ఆపెయ్యటం ? నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్యటం లేదా? నన్ను అడిగితే, నువ్వు పెద్ద ఎక్సిబిషనిస్ట్ వి, నీకు తెలీదేమో. ఇప్పడి దాకా జనాల మధ్య లో వేళ్ళు దోపించుకుని, ముద్దులు పెట్టించుకుని సూపెర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు.”

“ఓ మై గాడ్!” అంటూ ప్రియ టేబిల్ అంచు గట్టి గా పట్టుకుంది. ఉదయ్ వేళ్ళు ఇప్పుడు ఇంక మరింత వేగం గా లోపల కి బయట కి కదులుతున్నాయి.

“గూట్లే ఇక్కడ లేక పోయినా, ఆ కుర్ర జనాలకి తెలుసు ఇక్కడ ఏమవుతోందో.” కొంచం దూరం గా వున్న టేబుల్ మీద రెండు కాలేజీ జంటలు కూర్చుని ప్రియ వైపే చూస్తున్నారు.

“ఉదయ్ ప్లీజ్!!” అంటూ ప్రియ టేబిల్ వదిలేసి, ఉదయ్ భుజానికి అతుక్కు పోయింది. తనలో అలజడి అలలు ఆలు గా రేగి, భావ ప్రాప్తి కి చాల దగ్గర కి వచ్చింది. కాలేజీ జంటలు ఇప్పుడు ప్రియ వైపే వింత గా చూస్తున్నారు. “ఉదయ్ చెప్పింది నిజమే నేమో. తను ఒక ఎక్సిబిషనిస్ట్ అయి వుండచ్చు”.

“మ్…….ఫ్…..” అంటూ ప్రియ ఉదయ్ భుజం మీద తన నోటిని అదిమి శబ్దం ఎక్కువ రాకుండా వుండటానికి ప్రయత్నించింది. ఎప్పుడూ అవనంతగా భావ ప్రాప్తి అవటం తో ఆమె వొళ్ళంతా అంతా చిగురుటాకు లా కంపించింది.

“ఐ విల్ హావ్ వాట్ షీ ఈజ్ హావింగ్” వైటర్ తొ బిగ్గర గా ఆ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న కుర్రాళ్ళ లో ఒకడు, ప్రియ కి వినబడేలా. మెగ్ రాయన్ జోక్ తెలిసిన వాళ్లకి అందరికీ తెలిసేలా.

అతని మాటల కి అతని టేబుల్ దగ్గర, ఇంకా కొంత మంది మిగిలిన టేబుల్ దగ్గర వున్న వాళ్ళు కూడా బిగ్గర గా నవ్వారు. మొత్తానికి చాలా మందే చూసినట్టున్నారు. ప్రియ సిగ్గు, అవమానం తొ ముడుచుకు పోయింది. డ్రెస్ సర్దుకుని, డ్రింక్ త్వర గా ఫినిష్ చేసింది

“రూమ్ కి పోదాం పద”

“మనం ఇంకా డిన్నర్ ఫినిష్ చెయ్య లేదు”

“రూం సర్వీసు ఆర్డర్ చేద్దాం”

“గూట్లే కూడా వున్నాడు మనతో.”

“నాకు వొంట్లో బాలేదని చెబుదాం”

“ఓకే. వెళ్లి పోదాం. ఒక్క లాస్ట్ డాన్స్.. అంతే” అంటూ ఉదయ్ ప్రియ చెయ్యి పట్టుకు పైకి లేపాడు. ఇంతో లో వైటర్ రెండు టకీల గ్లాసుల తొ వచ్చాడు “కాంప్లిమెంట్స్ ఫ్రం లేడీస్ అండ్ జెంటిల్ మెన్ ఫ్రం దట్ టేబుల్” అంటూ.

ఉదయ్ గ్లాసు చేతులోకి తీసుకుని నవ్వుతూ ఆ టేబుల్ వైపు చూసి చీర్స్ చెబుతున్నట్టు గ్లాస్ పైకెత్తాడు. ఒక్క గుక్క లో తాగేసాడు. “కం ఆన్ ప్రియా, డోంట్ బి రూడ్” అంటూ ఇంకో గ్లాస్ ప్రియ చేతికిచ్చి తాగించాడు.

ఉదయ్ చెయ్యి పట్టుకుని ప్రియ ని డాన్స్ ఫ్లోర్ వైపు తీసుకు పోతుంటే, అందరి కళ్ళూ ఇప్పడు వాళ్ళ మీదే వున్నాయి. అందులో ప్రియ అందాన్ని చూస్తున్న వాళ్ళు కొంత మంది. తాగి వుంది బాగా బలిసిన సల్ల తో, కురచ కురచ బట్టలేసుకుని తాగి వున్న ఇది నెక్స్ట్ ఏమి చేస్తుంది అని కొందరూ ఆసక్తి తొ చూస్తున్నారు.