హౌస్ కీపింగ్ అమ్మాయి – 3 77

ఉత్సాహంగా ఎదురు దెంగుతున్న సరళని చూసి ధరణి లో రేప్ మూడ్ పోయిందన్న నిరుత్సాహం ఆవహించినాసరే, దానిని కవర్ చేసుకుందుకు ఆమె పిర్రల కింద చేతులు వేసి మరింత వేగంగా సరళని కసిగా బలంగా వేగంగా దెంగసాగింది. సరళ తన పిరుదులను యెత్తుతూ ధరణి ప్రతి దెబ్బకు యెదురు దెంగుతోంది.

సరళని జయించాననే ఫీలింగ్ కోసం ధరణి ఆ అమ్మాయి మీద మీద ఎగిరెగిరి పడసాగింది.వేగంగా ఢీ కొట్టసాగింది.బలంగా సరళలోతుల్లోకి పదేపదే బలంగా ప్రవేశిస్తోంది.

సరళ పూకులో ధరణి తన మొడ్డని అడుక్కంటా దించి గుండ్రం గా తిప్పుతూ పూకునంతా వెడల్పు జేస్తూ, మొడ్డను పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి మరల బలంగా దింపుతూ ఆచి ఆచి దెంగుతుంటే ఆమె శరీరం అలలు అలలు గా సుఖానుభూతికి లోనౌతోంది.

మాధురితో పోలిస్తే ధరణి యవ్వనస్థురాలు. ఇంతకాలం ఇతర బలిష్టురాళ్ళైన ఇతర స్థ్రీల శరీరాల క్రింద నలగడమే తప్పిస్తే , మరో అమ్మాయిని దెంగడంలో తొలి అనుభవం పొందుతున్న యువతి. అందులోనూ, రేప్ గా మొదలయిన సమాగమం ఇప్పుడు సరళ ఇస్తున్న సహకారంతో పరస్పర అంగీకార రతిగా మారింది.

ధరణి తొలిసారిగా తొడుక్కున్న లావైన పొడవాటి లింగం సరళయోని లో పూర్తిగా అడుక్కంటా దిగబడి వెడల్పు చేస్తూ పూకు చినిగేలా దెంగుతుంటే ఇన్నాళ్ళ శృంగార జీవితం లో ఇలాంటి అనుభూతి యెన్నడూ కలగలేదు.

స్త్రీత్వం మూర్తీభవించినట్లుండే ధరణిలో ఇప్పుడు విచ్చుకుంటున్న పురుషత్వం ఛాయలు చూచి మాధురి ఆశ్చర్య పోయింది.

పూకు లోపలంతా నింపి వెడల్పు చేస్తూ పెద్దగా చేయడానికన్నట్లు గుండ్రంగా తిప్పుతూ మరల పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి బలంగా మరలా దించుతోంది.

స్టామినాఉండాలే గానీ దెంగించుకోవడంలో కంటే దెంగడంలోనే ఎక్కువ సుఖం వుంటుoదా అనిపిస్తోంది ధరణికి. మేడం చెప్పినట్లు, ఈసారి ఓ సన్నని సన్నజాజిని ట్రాప్ చేసి, మానభంగం చెయ్యాల్సిందేనని తీర్మానించుకుంది.

కసితీరా మొడ్డని దబ్బనంలా గుచ్చసాగింది. ధరణి కళ్ళలో తారాస్థాయికి చేరిన కామం, సరళ కళ్ళల్లో ఆనందపు వరద.

ధరణి వేగంగా ఆమెలో కదులుతూ ఉంది.

అటు సరళకు నరాలు పురెక్కి వళ్ళంతా హాయిగా తట్టుకోలేనంత సుఖం. అపుకోలేనంత ఆవేశం. ధరణి వేసే ప్రతీ దెబ్బకు పూకంతా విప్పారి, విస్తరించి చినిగి పోయేలా అవుతోంది. పిరుదులు అదిరేలా దెంగుతోంది ధరణి.

బాగా సమ్మగా పడే పోట్లకి ఏ ఆడదైనా వెర్రెత్తి పోతుంది. అందునా ఆ దెంగేది సాటి స్థ్రీ ఐనప్పుడు ఆ అనుభవం లోని అనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అటువంటి అనుభవంలోని మజా అనుభవించే ఆడదానికే తెలుస్తుంది.

“ఎంత బాగా దెంగుతున్నావురా ధరణీ. నీ నడుములో ఇంత ఒడుపు ఉన్నదని తెలిస్తే, ఎప్పుడో నేనే నీతో దెంగించుకునే దానిని. అసలు ఫక్ చేసేటప్పుడు, యువర్ బన్స్ మూవ్ మెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఎరోటిక్. ఈ రాత్రి తొలిసారిగా నువ్వే నన్ను దెంగే చాన్స్ నీకు ఇస్తాను.” అన్నది మాధురి.

మాధురి మెచ్చుకోళ్ళతో ధరణిలో ఏమూలనో నున్న ఇన్ ఫీరియారిటీ పోయి జంకూ గొంకూ లేకుండా తడబడ కుండా రమించసాగింది.

2 Comments

  1. Please write few more episodes like this

Comments are closed.