ఒక భగ్న ప్రేమికుడు 119

తరువాత విసి రుచి కీ తన అక్క వీ పాత బట్టలు ఇచ్చి కాలేజీ కీ రెడీ అవు అని చెప్పి తను రెడీ అయి వచ్చాడు అప్పుడే డ్రస్ మార్చుకొని వచ్చిన రుచి నీ చూసి అలాగే ఆగిపోయాడు తన జీవితంలో ఎంతో మంది అమ్మాయిలను చూసి కూడా ఇంత లా డిస్టర్బ్ కాలేదు కానీ ఈ అమ్మాయి నీ మాత్రం ఎంత చూసినా మళ్లీ మళ్లీ చూడాలి అని అనిపిస్తుంది విసి కీ అలా రుచి నీ కాలేజీ లో జాయిన్ చేయించి తన చదువుకు అని విధాలుగా సహాయం చేశాడు విసి అలా 2 నెలలు గడిచిపొయాయి

విసి కీ మెల్లగ భయం మొదలు అయింది అమ్మ వాళ్లు వస్తే రుచి నీ ఎలా మ్యానెజ్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటే విసి వాళ్ల అమ్మ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది “రేయి వినోద్ మేము మా వీసా ఇంకా 3 నెలలు EXTENT చేయించుకున్నాం మీ అక్క కీ delivery టైమ్ దగ్గరికీ వచ్చింది నీ అల్లుడు నీ తీసుకొని ఒకే సారి Christmas holidays కీ అందరం వస్తాం” అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది విసి కీ చాలా సంతోషం వేసింది అప్పుడే shopping నుంచి వచ్చింది రుచి” ఏంటి అంత హ్యాపీ గా ఉన్నారు “అని అడిగింది” ఎమ్ లేదు అమ్మ ఫోన్ వాళ్లు ఒకేసారి మన అల్లుడి ని తీసుకొని వస్తారు అంటా “అని చెప్పాడు

విసి మాటలో అర్థం తెలిసిన కూడా కావాలి అని “మన అల్లుడు ఏంటి తను మీ అక్క కొడుకు మీకు అల్లుడు అవుతాడు నేను ఏమైనా మీ పెళ్లాన్నా నాతో కలిపి అంటున్నారు “అని లోలోపల నవ్వుకుంటు అనింది రుచి” అయితే నా భార్య వీ అవుతావా “అని అడిగాడు విసి “నేను సరదాగా అన్నాను సార్” అని షాక్
లో చెప్పింది రుచి “నేను మాత్రం నిన్ను serious గా ఇష్టపడుతున్న “అని చెప్పాడు విసి వెంటనే విసి నీ గట్టిగా hug చేసుకోని ముద్దు పెట్టుకుంది రుచి “I love you విసి I love you so much” అని తన తల విసి గుండె మీద పెట్టి కన్నిరు కార్చింది అప్పుడు వినోద్ రుచి ముఖాని తన అరచేతిలో తీసుకొని నుదుటి పైన ముద్ద పెట్టి, కళ్లు పైన ముద్దు పెట్టి మెల్లగ పెద్దాలు పైన ముద్దు పెట్టాడు అలా వాళ్ల పెదవులు ఒకరి పెదవి పై ఒకటి పోట్లాడుకుంటున్నాయి

అలా పెద్దవులు మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంటే తలుపు దెగ్గర నిలబడి ఇది అంత చూస్తూన్నారు జావిద్, ధనుష్, ఫాతిమ

వాళ్ళు అలా ముద్దు తన్మయత్వం లో ఉండటం తో జావిద్ తలుపు కొట్టాడు అప్పుడు ఈ లోకం లోకి వచ్చారు విసి రుచి తరువాత వాళ్లను చూసి కిచెన్ లోకి వెళ్లింది రుచి జావిద్, ఫాతిమ విసి నీ ఆటపటిస్తుంటే ధనుష్ మాత్రం చాలా చిరాకుగా మొక్కం పెట్టాడు అది ఎవరూ గమనించలేదు రుచి కాఫీ తీసుకొని అందరికీ ఇస్తుంది కానీ ధనుష్ మాత్రం తీసుకోలేదు తాగుడు అనుకోని silent గా ఉంది రుచి అప్పుడు జావిద్ ” మొత్తానికి నాకూ మిగిలిన రెండు బాధ్యతలలో ఒకటి తీరిపోతుంది” అంటూ ఒక wedding card తీసి ఇచ్చాడు ఫాతిమ weds ధనుష్ అని ఉన్న ఆ card చూసి చాలా హ్యాపీగా తన ఫ్రెండ్ నీ గట్టిగా hug చేసుకున్నాడు విసి

“congrats రా బావ మొత్తానికి ప్రేమించిన అమ్మాయి నీ పెళ్ళి చేసుకుంటున్నావ్” అని మెచ్చుకొన్నాడు విసి “హ మీ బావ బావమర్ది ప్రేమ అప్పుతారా నువ్వు అంటే నాకూ ఇష్టం కాబట్టి వీళ్ల పెళ్లి గురించి నువ్వు చెప్పగానే ఒప్పుకున్నా” అని చెప్పాడు జాావిద్ దాంతో ధనుష్ మొహం వాడి పోయింది అది గమనించిన విసి ధనుష్ నీ కూల్ చేయడానికి ట్రే చేశాడు కానీ ధనుష్ వెళ్లి వస్తా అని బయటకి వెళ్లాడు, మరుసటి రోజు కాలేజీ canteen లో ధనుష్ కూర్చోన్ని విసి కోసం చూస్తున్నాడు

” ఏంటరా క్లాస్ లో ఉంటే ఫోన్ చేశావ్” అని ధనుష్ ఎదురుగా కూర్చున్నాడు విసి ధనుష్ తన మొబైల్ తీసి విసి కీ ఇచ్చి “ఈ ఫోటో చూడు బావ” అంటూ చూపించాడు అందులో రుచి నీ ఎవరో అబ్బాయి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు రుచి కూడా మళ్లీ వాడికి ముద్దు ఇచ్చింది అది చూసి వినోద్ కీ గుండె పగిలింది అలా రుచి ఆ అబ్బాయి చాలా close గా ఉన్న pics అని చూశాడు విసి వెంటనే చాలా కోపం వచ్చింది, వెంటనే ఇంటికి వెళ్లాడు కానీ రుచి ఇంట్లో లేదు తన కోసం మొత్తం చూశాడు కానీ దొరకలేదు కోపం వచ్చి ఇంట్లో ఉన్న సామానులు పగలగొటాడు.

అప్పుడే రుచి లోపలికి వచ్చింది ఇంట్లో నీ సామానులు పగిలి పోవడం చూసి భయపడింది విసి చేతి కీ రక్తం కారుతుంటే వెళ్లి కట్టు కట్టడానికి ట్రై చేసింది కానీ విసి తన చేయి తోసెసి తన ఫోన్ లో ఉన్న pics చూపించాడు అవి చూసిన రుచి షాక్ అయి అంత లోనే తేరుకొని “వినోద్ let me explain అని ఏదో చెప్పబోయింది కానీ విసి వినిపించుకొలేదు “మా అమ్మ ఎప్పుడూ ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచాలి అనేది అది ఎందుకో ఇప్పుడు అర్థం అయింది అయిన ఎవడు పడితే వాడి ముందు బట్టలు విప్పి బెడ్ ఎక్కి enjoy చేసే నీకు గుండె లో ఇంట్లో స్థానం ఇవ్వాలి అనుకున్నానే అది తప్పు” అని అన్నాడు అలా విసి అన్నాడో లేదో విసి చెంప చెల్లు మనిపించింది రుచి

” వాడు నా తమ్ముడు నా సొంత తమ్ముడు “అంటూ ఏడుస్తూ కింద కూర్చుని ఉండి పోయింది

1 Comment

  1. What is this useless stories are posting and interested stories are being left incomplete.

Comments are closed.