గోరువెచ్చగానే వున్నాయి కదా.. 91

నాన్న: నువ్వు స్నానం చేసి, ఆయింట్మెంట్ తగిలించుకొని పడుకో..

నేను: ప్రొద్దున చేస్తాను డాడీ…

నాన్న: డాక్టర్ రాత్రి తగిలించుకొని పడుకోమన్నాడమ్మా., వెల్లు…

ఇక తప్పదన్నట్టు లేచి వెల్లి బాగ్ లోంచి ఒక కొత్త నైటి, కొత్త పాంటి లు, మిగిలిన సామాన్లు తీస్కొని బాత్రూంకి వెల్లాను. ఇంట్లొ రోజుకు రెండు సార్లు స్నానం చేస్తాను కాని ఇలా లాడ్జ్ లలో చేయాలంటేనే ఇబ్బంది గా వుంది. వొంటి మీద వున్న బట్టలు ఒక్కొక్కటిగా తీసేసి వేడి నీల్లతో స్నానం చేస్తూ ఆలోచిస్తున్నా సాయంత్రం ఇక్కడే నాన్నతో ఏదేదొ చెయించుకోవాలని తహతహలాడిన విశయం గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ పైశాచికం లేదు కాని మనసంతా హాయిగా వుంది. ప్రశాంతంగా వుంది.. పాంటి, నైటి తొడుక్కొని బయటికి వెల్లాను. బెడ్ మీద కూర్చున్నాక నా వైపు చూసిన నాన్న..

నాన్న: నైటి చాల బాగుంది, మంచిది తీస్కున్నావ్..

అని పొగిడారు, నేను అలిసిపోయి వుండటంతో బెడ్ మీద పడిపోయా.. కాసేపు టివి చూసాను ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో తెలీదు కాని నాన్న పిలవడం తో కల్లు తెరిచాను. కాని నిద్ర మత్తులో ఎందుకు లేపాడో అర్థం కాలేదు. మల్లి కల్లు మూస్కున్నాను.

నాన్న: సంధ్యా… లేరా…!, ఆయింట్మెంట్ పూస్కుందువు గాని…

మల్లి కల్లు తెరిచాను, ఇందాక నాన్న అన్న మాటలు రెవైండ్ చేస్కుంటే అర్థం అయింది..

నేను: రేపటి నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను లేండి డాడీ… నిద్రొస్తుంది..

నాన్న: రోజు రోజుకూ పెరుగుతూ వుంటాయట, ఎక్కడెక్కడ వున్నాయో చెప్పు నేనే తగిలిస్తా..

సగం నిద్ర పోయింది, కాని మిగిలిన సగం నన్ను లేవనివ్వలేదు. మత్తుగానె మోచేతికి వున్న రాషెస్ చూపించాను. నాన్న అక్కడ పూయడం తెలుస్తుంది, రెండు చేతులకు పూసాక, ఇంకా అన్న ప్రశ్న కు అరికాలు మోకాలు అని బదులిచ్చాను. అరి కాలికి పూసేంత వరుకు ఏం లేదు కాని మోకాలికి పూయడానికి నైటి ని పైకి ఎత్తేసరికి నిద్రంతా మాయమైంది. ఉలిక్కి పడి లేచి నాన్న వైపు చూసాను, అప్పటికే మోకాలి పై వరుకు నైటి ఎత్తేసి వున్నాడు.

నేను: నేను పూస్కుంటాలేండి డాడీ…

నాన్న: ఇదిగో…! జాగ్రత్తగా ఎక్కడెక్కడ వున్నాయో చూసి పూసుకో, లేకుంటే పెరిగిపోతాయట..

నేను: మ్…

మోకాల్లకు పూస్కున్నాను, సంకల్లో పూస్కోడానికి నైటి తీయాలి, కాని నాన్న ముందు తీయలేక బాత్రూం లోకి వెల్లి తీద్దామని లేవబోతుంటే…

నాన్న: ఎమైంది…?

నేను: లోపల సంకల్లో వున్నాయి, బాత్రూం లోకి వెల్లి పూస్కుంటాను డాడీ..

నాన్న: బాత్రూం లో జీరో బల్ప్ వుంది, ఎక్కడ వున్నాయో ఎక్కడ లేవో ఏం కనిపిస్తుందీ..? ఇక్కడె చూసి పూస్కో.,

నాన్న అంత మాట అన్నాక ఏం చేయను, కొద్ది క్షణాలు ఆగి నైటి కి రెండు సన్నుల మధ్యలో వున్న గుండీలు ఒక్కొక్కటిగా తీసాను. మధ్యాహ్నం నాన్న ముందు అర్థనగ్నంగా ఎటూ కూర్చున్నాను కాబట్టి సిగ్గనిపించలేదు.. లాస్ అయిపోయిన నైటిని భుజాల పై నుండి కిందికి లాగాను. ఇప్పుడు నైటి కేవలం నడుము నుండి తొడలు మాత్రమె కప్పి వుంది, అప్పటికే నా పూకులొ అగ్ని శిలలు రగులుతున్నాయి. ఆయింట్మెంట్ పూయడానికి చేయి పైకి ఎత్తి ఇంకోచేత్తో పూస్కుంటుండగా…

నాన్న: నువ్వు చూడలేదేమో వీపు మీద కూడా వున్నాయి, అందుకే నేను తగిలిస్తాననింది.. ఇటీ…

అని ఆయింట్మెంట్ ఇప్పించుకున్నాడు, ఇక నాన్న స్పర్శ ను అనుభవించడం తప్పితే నేను చేసేదేమీ లేదు. కాని ఒక చెయి నా వక్షోజాలను మాత్రం కప్పేసింది. వీపుకు తగిలించడం అయిపోగానె..

నాన్న: చెయి పైకి ఎత్తు..,

ఇంకో సంకలో తగిలిస్తుంటే చెక్కిలి గింతలు మొదలయ్యాయి, అంత పెద్ద వక్షోజాల మీద నా చెయి ఏ మాత్రం అడ్డం అనిపించట్లేదు, కేవలం సన్ను మొనలను దాచుకున్నట్టే వుంది.

నాన్న: కొత్త నైటి, గలీజ్ చేయడానికే వేస్కున్నట్టు వున్నావ్., అది సరేకానీ ఇంకా ఎక్కడున్నాయి?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *