గోరువెచ్చగానే వున్నాయి కదా.. 91

నేను: మ్…. ఆ…. అంతే డాడీ…

నాన్న: ముందు ఈ నైటి తీసి ఆ అద్దం లో చూడు పో తెలుస్తుంది ఇంకా ఎక్కడున్నాయో…

నేను లేచి నిలబడగానె ఒక్క సారిగా నైటి భూమికి జారిపోయింది, సిగ్గుతో సముద్రం మధ్యలో మునిగినట్టనిపించింది. నైటి కోసం కిందికి నిటారుగా వొంగినప్పుడు, పాంటి చినిగేలా గుద్ద చీలి నాన్నకు కనుల పండుగ చేసింది. సముద్రం లో నడుచుకుంటు పోయినట్టు మెల్లగా వెల్లి అద్దం ముందు నిల్చున్నా, ఇంకా చెయి అడ్డంగానే వుంది.. నెను అద్దం లో వీపు, పిర్రలు చూస్కుంటుంటే, నాన్న..
నాన్న: అక్కడ తొడల మధ్యలో వున్నట్టున్నాయి కదూ…?
నాన్న అలా నా వైపు చూస్తుంటే సిగ్గుతో సచ్చిపోతున్నా,
నాన్న: ఇక రా పడుకుందూ…
అంటు పిలిచేసరికి మల్లి టిక్కు టిక్కు అంటూ బెడ్ దగ్గరికి వెల్లి పడుకున్నాను, పూర్తిగా మునిగి బ్రతుకు మీద ఆశ వదిలేసినట్టు కల్లు మూస్కున్నా. నాన్న నా దగ్గరికి రావడం గమనిస్తున్నా, ఒక కాలు పక్కకు చీల్చాడు. పూకు తడి పాంటి కి తగిలి, పాంటి తడి మల్లి పూకుకు తగలడం వల్ల ముచ్చెమటలు పడుతున్నాయి, ఆ తడిల గురించి నాన్న కు తెలిసిపోయిందేమో అని. నాన్న చెయి పూకుకు తగలకుండా తొడల మధ్యలో తగిలిస్తుంటే పూకులోరగులుతున్న అగ్ని పర్వతం బద్దలైపోతుందేమో అనిపించింది. పూయడం అయిపోయాక..
నాన్న: ఇక పడుకో..
అని నా నుండి దూరం జరిగినట్టు తెలిసింది. ఏంటో ప్రతిసారి నాన్న నన్ను ఇలా మంఠ పెట్టి వదిలేస్తున్నాడు. నా పూకును తన చేత్తో నలిపేస్తాడేమో అని భయపడుతూనే ఆశపడ్డాను. కల్లు తెరవకుండా అట్టే పడుకోడానికి ట్రై చెస్తున్నా కాని నిద్ర రావట్లేదు, కాసేపటికి నాన్న బెడ్ మీది నుండి లేవడం గమనించాను. బాత్రూం డోర్ శబ్దం రావడంతో కల్లుతెరిచాను, బెడ్ మీద నగ్నంగా జీవచ్చవమై పడి వున్న నన్ను చూస్కోని సిగ్గుతో మురిసిపోయాను.

నాన్న వస్తున్నట్టు అనిపించగానె మల్లి కల్లు మూస్కొని పడుకోడానికి ట్రై చేస్తూ వున్నా. బాత్రూం నుండి బయటికి వచ్చిన చాల సేపటికి బెడ్ మీద పడుకున్నాడు. అంత సేపు ఏం చేసుంటాడు? నిన్నటిలా టవల్ మీద పడుకొని వుంటాడా..? మల్లి నా మీద వాలిపోతాడా..? ఈ రోజు నేను కూడా నగ్నంగానే వున్నను, ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందనిపిస్తుంది, కాని ఏం చేస్తాడో అని భయం కూడా వుంది…

నగ్నంగా పడుకుంటే నిద్ర ఎలా వస్తుంది, ఎంతసేపైనా రాలెదు, అదీ కాక లైట్ ఆన్ లోనె వుంది. ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో తెలీదు కానీ, కల లో మా ఇంట్లో నేను నగ్నంగా తిరుగుతున్నట్టు, బయట రోడ్ల మీద దాక్కోవడం లాంటి కలలే వస్తున్నాయి, అన్ని చోట్లా నగ్నంగానె సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ ఎక్కడెక్కడ దాక్కోవాలొ చూడటం తప్పితే కలల్లో ఇంకేమీ లేదు. స్ట్రీట్ లైట్ వెలుగులో ఓ సందు చివర నిల్చొని నన్నెవరైనా చూస్తున్నారేమో నని దొంగలా ఇటు అటూ చూస్తుండగా అకస్మత్తుగా వెనుక నుండి ఎవరో నా నగ్న శరీరం మీద చెయి వేసారు, అంతే ఉలిక్కి పడి కల్లు తెరిచాను.
హమ్మయ్యా! లాడ్జ్ లో కల, కాని చేయి వేసింది నాన్న, ఈ రోజు కూడా నగ్నంగా…, అంటే టవల్ కట్టుకొని వుంటాడు, కాని వూడిపోయి ఎక్కడొ పడి పోయి వుంటుంది. ఈ రోజు గురకలు కూడా పెట్టేట్లేదు, నా ఖర్మ కాకపోతే పాసిటివ్, నెగెటివ్ థింకింగ్ లు ఇలా ఉపయోగపడతాయనుకోలేదు, నిన్నటి నుండి నాన్న చేసినవన్నీ నెగేటివ్ గా ఆలోచిస్తే. నిన్న రాత్రి కూతురు పక్కన నగ్నంగా పడుకోకూడదు అనుకుంటే అండర్ వేర్లు లేకుండా షర్ట్, పాంట్ వేస్కొని పడుకోవచ్చు, సరే టవల్లో పడుకున్నాడు, టవల్ ఊడిపోయినా, నేనుకప్పుకున్న బెడ్షీట్ జారిపోయినా, బెడ్ మీదె ఎక్కడో పడి వుండాలి కాని రెండూ బెడ్ అవతల కావాలని పడేసినట్టు వున్నాయి. సరె అవి కూడా పొరపాటుగానె జారి, ఊడి పోయాయి అనుకుందాం, కనీసం పక్కన కూతురు పడుకుందని తెలిసి కూడా అలవాటులో వేయడం ఏంటి? ప్రొద్దున్నే నగ్నంగా దర్శనం ఇవ్వడం, మధ్యాహ్నం తనివితీరా పిసికి వదిలేయడం…
ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాన్న ఇవన్నీ చేసినా నాకు అవి మామూలు విషయం లాగా, ఏదో ఒక కారణం వల్ల చేసినట్టు మాత్రమే అనిపీయాలి. కాని నా పరిస్థితి ఏంటి?, నేను మనిషినే కదా? నాన్న అలా చేసినప్పుడల్లా నేను ఎంతగా రగిలిపోయాను, స్వర్గం వరుకు పిలుచుకెల్లి ద్వారం దగ్గర వదిలేయడం, నోటి దగ్గరికి వచ్చిన మెద్దను లాక్కోవడం. ఎంత పాపమో ఇది కూడా అంతె, ఇప్పుడు కూడా తన ఆనందం కోసం చెయి నడుము మీద వేసాడు, నా నగ్న శరీరం ఆ చేతి స్పర్శను ఎలా తట్టుకోగలుగుతుంది? దాని వల్ల నాలో మొలిచే కోరికలను ఎవరు తీరుస్తారు? నాన్నకు కూడా ఇలానె చేస్తే తెలుస్తుంది నా బాధ ఏంటో…..

నిటారుగా పడుకొని కుడి చెయి నా నడుము మీద వెసి వున్నాడు, అదే ఎడమ చెయి అయితే నా వైపు త్రిరిగి వేయాలి, అప్పుడు కాలు, నాన్న మొడ్డ కూడా నా మీద పడుతుంది, నిన్నటిలా నా మీద పడకోకున్నా, నేను నగ్నంగా వున్న రూమ్లో నాన్న కూడా వుంటె చాలదా కోరికలు మొలవడానికి? పాస్ కోసం నాన్న చెయి పట్టుకొని ఎత్తి పక్కన ఉంచి లేచి బాత్రూం కి వెల్లాను. పాస్ పొస్తూ వుంటె వచ్చాయి ఆలోచనలు, నిన్న నాన్న పాంటి వేస్కొని చూడ మన్నప్పుడు, సిగ్గు విడిచి వేస్కొని బయటికి వెల్లి వుంటే అప్పుడే ఏదో ఒకటి జరిగి వుండేది. కనీసం ఆ పని ఇప్పుడైనా చేయాలనిపించింది. అనుకుంటేనే గుండెలో ధడ మొదలయింది.
పాస్ పోయడం అయిపోగానె లేచి, కాలిపోతున్న పూకు మీద నీల్లు పోస్కొని, పాంటి విప్పి బక్కెట్ లొ వున్న నీల్లలో ముంచి బయటికి వచ్చాను, నాన్న, ఆయన మొడ్డ రెండూ హాయిగా పడుకుంటున్నాయి. చూస్తూ వెల్లి పాంటి ఆరవేసి, నాన్న కట్టుకొని పడుకున్న టవల్ కోసం చూస్తె ఎక్కడా లేదు, అంటె హంగర్ కే వుంది, అంటే అసలు కట్టుకొని పడుకోలేదన్న మాట, ఇక రెచ్చిపోవాలనిపించింది. ధైర్యంగా వెల్లి పూర్తి నగ్నంగా నాన్న పక్కన పడుకున్నా, దగ్గరికి జరిగాను, ఇంకా దగ్గరికి జరిగాను, నిన్న నాన్న వేసినట్టు కాల్లు చేతులు వేసి నాలోని అగ్ని ని నాన్నకు కుడా అంటించాలనిపించింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *