కొడుకుతొ 2 354

ఏమేయ్. కమలా నేను. మీ ఇంటికి రాక ముందు ఏమి జరిగిందో చెపుతా విను మా ఇంటికి మా పిన్ని కొడుకు వచ్చి రెండు రోజులు
అయింది. వాడు. చిన్నప్పటి నుంచి అక్కా అక్కా అంటూ నన్ను వదిలేవాడు కాదు నీకు తెలుసు కదా కానీ ఈసారి వచ్చినపుడు నన్ను తినేేేసి లా. చూడడం వాడి చూపులు నా సళ్ళ మీదకి పోవడం కావాలనే నన్ను తాకడం చేస్తుంటే నేేేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు నిన్న ఉదయం మా అమ్మ అనంద్ గాడివి బట్టలు ఏమైనా వున్నాయేమా చూడు వుతుకుతాను
అనే సరికి గది లొ కనిపించ లేదు వాడి విడిచిన బట్టలు వాడి బేేగ్ లో కానీవున్నాయా
అని జిప్ తీసి చూసా పాతవి లేవు సరే అని జిప్ పెడుతుంటే బట్టలు మద్య లోంచి ఒక పుస్తకం కొంచెె కనిపించే సరికి ఏమైనా స్వాతి పుస్తకం లాంటిదేమె చదువుదా అని తీసి చూసె సరికి పుస్తకం మీద సీతాకోకచిలుకలు
అని రాసుంది ఏమి పుస్తకం ఇది ఎప్పుడూ చూడలేదు అనుకుంటూ ఒక పేజీ తీసే సరికి
అందులో కామదాహం అని ఎడ్డింగ్ తొవుంది
నాకు మామూలు గానె ఇంట్రస్ట్ ఎక్కువ ఊరి లోని రంకు విషయాలు గురించి పక్క ఇంటి సుజాత అక్క చెపుతాదని కావాలని ఆఇంటికి వెళ్ళెెె దానిని స్వాతి లొ సుఖసంసారం చదవడం నా పూకు దూలేక్కడం వంకాయ తొ దెంగుకోవడం ఈ మద్య నైైైతే ఎవడైైైనా దొరికితే నా పూకు దెంగించుకోవాలన్న కోరిక
పెరిగిపోయింది ఇదే సమయంలో నాకు ఈ పుస్తకం దొరకడంతో కధ చదివే సరికి అందులో
సవతి తల్లిని ముసలి మొగుడు సరిగ్గా దెంగకపొవడం పాలేరు తో దెెంగించుకోవడం
అది చూసి ముందరి భార్య కొడుకు తన సవతి తల్లి అందాలను చూసి పిచ్చెక్కిపోవడం అనుకోకుండా వాడి మొడ్డని తల్లి చూడడం
మొత్తం మీద వాడితో మంచి కసిగా బూతులు మాట్లాడుతూ దెంగించుకోవడం.
చదువుతున్న నేను నాకు తెలియకుండానే నా పూకిని టేబుల్ మూల న అంచుకి పొడుచుకుంటున్నా ఇంతలో అమ్మ పిలిచేసరికి పుస్తకం మళ్లీ బేగ్ లొ పెట్టేసి వాడి బట్టలు బయట వరండాలో దొరికాయి అవి అమ్మ కి ఇచ్చేసి మళ్లీ వాడి బేగ్ లొ పుస్తకం తీసుకుని ఇంకా ఏమైనా వున్న్నాయేమె అని చూసే సరికి అడుగున ఇంకొ రెెండు పుస్తకాలు
వున్నాయి అవి తీసుకుని నా గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకుని అవి చూసాను ఒక పుస్తకం
దెంగుడు బొమ్మలు ఇంకో పుస్తకం కథలు పుస్తకాలు అవి రెండు నువ్వు చూసావు కదా
అవి చూస్తుంటే నాకు మూడ్ వచ్చేసింది ఇంతలో నాన్న ఆనంద్ బయటికి వెళ్లి వచ్చేేసారు నేేనెమె దూలెక్కిపోయివున్నాను
ఎదొఒకటి చేయకపోతే ఎలా అనుకుంటే నువ్వు గుర్తుకు వచ్చావు మీ వాళ్ళు కూడా
ఊరు కి వెళ్లారని తెలుసు అందుకే కధలు పుస్తకాలు పరుపు కింద పెట్టి బొమ్మల పుస్తకం మీ ఇంటికిి తీసుకుని వచ్చాను నువ్వుకూడా నాకు సహకరిించడం నా దూల ఇంకా రెట్టింపు
అయింది అసలే పూకు తిమ్మిరి తిమ్మిరి గా వుంటే నువ్వు మద్యలో వదిలేసావు నాకింకా పిచ్చిఎక్కినట్టయింది మీ ఇంటి నుంచి బయటికి వచ్చి మా ఇంటికి వెళుతుంటే నాకు
ఒకటి మాత్రం క్లియర్ గా తెలుస్తుంది నా వల్లంత వేడేక్కిపోతుంది ఈ వేడి తగ్గాలంటే నాపూకు లొ వంకాయె మరేదొ పెట్టుకుంటే లాభంలేేదు ఎలాగైనా మగాడి దెబ్బ తగలాసిందె అనుకోగానె నాకు గుర్తుకు వచ్చింది ఆనంద్ గాడే నేను చదివిన కధల పుస్తకాల లోని కధల ప్రభావం అనుకుంటా తమ్ముడు తో దెంగిచుకోవడం తప్పు అని కూడ అనిపించలేదు నాకు పైగా వాడు కూడా
పుస్తకాలు చదివాడు కాబట్టి వాడి చూపులు
కూడా నన్ను దెంగాలని కోరికతో వున్నాడు అనిపించేసరికి నా పూకులొ ఒకటే తీట ఎలాగైనా వాడితో దెంగించు కోవాలని డిసైడ్ అయి ఇంటికి వెళ్ళెసరికి వాడు గదిలో ఏదో వెతుకుతూ కనిపించాడు అప్పుడు నాకు గుర్తు వచ్చింది వాడి పుస్తకాలు నా గదిలో
వున్నాయి అని ఇదే టైైమ్ అనుకున్నా ఏమి కావాలి రా వెతుకుతున్నావు అడిగేసరికిి వాడు కంగారు గా నన్ను చూసి ఏమీ లేదక్కా
అంటూ మాటలు తడబడుతున్నాడు నాకు జాలేసింది వాడి బేగ్ వంక చూసా బట్టలన్నీ బయటికి తీసేసాడు పాపం అనుకున్న వాడి మొఖంలో చాలా టెన్షన్ కనిపిస్తుంది నేను వెళ్ళి నా పరుపు కింద వున్న పుస్తకాలు నేను పేపర్ చుట్టి ఇప్పుడు తెెచ్చిన పుస్తకం కలిపి వాడి గదిిిలో వెళ్ళి వీటికోసమేనా వెెతుకుతున్ననావు అనే సరికి వాటిని చూసి వాడు కొయ్యబారిపోయాడు తల దించుకుని
ఏమీ మాట్లాడలేదు నేను వాటిని బేగ్ లోని అడుగున పెట్టి బట్టలు అన్ని సద్దేసి ఏమీ భయపడకు ఇలా కూర్చొ అనేసరికి కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది వాడికి మెల్లగా వచ్చి మంచంమీద కూర్చున్నాడు నేను కిటికీ లోంచి అమ్మ ని చూసాను పెరట్లో పని చేసుకుంటుంది
నేను వాడి పక్కన కూర్చుని వాడి తొడ మీద చేయ వేసి నీకు ఎక్కడివిరా ఆ పుస్తతకాలు అని అడిగాను వాడు ఏమీ మాట్లాడ లేేదు కిందకు చూస్తు కుర్చున్నాడు ముందర వీడి
భయం పోగొట్టాలని వాడి తొడమీద వేసిన నా చేతిని కొంచెం నొక్కుతు చాలా బాగున్నాయి రా కధలు వాటిని నేను తీసుకోనా అనేసరికి వాడు వెంటనే. తల ఎత్తి నా వంక చూసి చిన్నగా నవ్వి తీసుకో అక్క అన్నాడు కొంచం ధైైర్యం వచ్చింది వాడికి టాంక్స్ రా అంటూ వాడికిి దగ్గరగా జరిగి నా సళ్ళని వాడికి వత్తుతు బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకుని ఇప్పుడు రచెప్పు అవి ఎక్కడవి అనేేే సరికి వాడు మెల్లగా నేను ఇక్కడ కిి వచ్చేటపుడు
బస్టాండ్ లొ కొన్నా అన్నాడు నువ్వు చదివావా మొత్తం అని అడిగాను వాడు ఊ. అన్నాడు సిగ్గు పడుతూ ఒకపక్క నా సళ్ళ తాకిడిని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నటున్నాడు వాడు మోచేేతి తొ నా నడుం ని టచ్ చేేస్తున్నాడు
వాడు ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది
వాడి నిక్కర్ వైపు చూసా అక్కడ ఉబ్బెత్తుగా కనిపిస్తుంది నా పూకులొ ఎప్పుడు దూరతావే
అనుకుంటూ ఏరా ఎప్పుడైనా చూసావా అడిగాను వాడిని వాడు నావంక చూసి ఏమిటి అక్కా అని అడిగాడు అదేరా ఏవరైనా చేసుకుంటే చూసావా అని అడిగా ఒకసారి చూసా అన్నాడు ఎవరిని చూసావు అడిగేసరికి వద్దులేే బాగోదు అనేసరికి నాకు ఇంకా తెెలుసుకోవాలన ఆత్రుత బాగా పెరిగిపోయింది చెప్పరా ప్లీజ్ ఎవరికి చెప్పను అని నా రెండు సళ్ళను వాడి వీపుకి బలంగా వత్తాను వాడి పెదాలు వణుకుతున్నాయి
మెల్లగా మా అమ్మ మా చిన్న అత్త మొగుడు అనేసరికి నేను షాక్ ఎంతో సాంప్రదాయంగా
వుండే పిన్ని పైగా తన ఆడపడుచు మొగుడుతో దెంగుచుకుంటుందా నమ్మలేకపొయానే అని కమల వంక చూసింది
పార్వతి కమల మాత్రం ఒక చేతిని పూకు పై వేసుకుని రుద్దుకుంటుంది అది చూసిన పార్వతి చుట్టూ ఒకసారి చూసింది ఎవరూ లేరు అమ్మయ్య అనుకుని ఏమే షెడ్ లోకి వెలదా పదా అని లోపలికి తీసుకుని పోయింది లోపల అంతా చెత్త చెత్త గా వుంది మూలన ఒక గోనేసంచి వుంటే అది వేసుకుని
ఇద్దరూ కూర్చున్నారు చేప్పవే పారూ మీపిన్ని
బలేగా వుంటారు అచ్చం హీరోయిన్ మీనా లా వుంటారు ఆనంద్ ఇంకేమి చేప్పాడు వాళ్ళమ్మ
గురించి అంటూ పార్వతి కి అతుక్కుని కూర్చుంది కమల ,నీకు ఇప్పుడు వున్న ఆత్రం కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ తొ ఏరా నిజంగా చెపుతున్నావా మీ అమ్మ మీ మావయ్య తోనా

3 Comments

Add a Comment
  1. Why so delay for next part

  2. Wow wow wow balle undi. Pls continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *