కొడుకుతొ 2 354

అంటూ పూనకం వచ్చిన దానిలా ఊగిపోతూ ఒక్కసారిగా బల్ మని కార్చేసుకుంది అయినా నేను నాకుతూనే వున్నా పెద్దమ్మ కొంచెం సిగ్గు పడుతూ నన్ను పైకిలేపి నాకు ముద్దులు పెడుతూ నా మొహానికి అంటుకున్న పూరసాలని తన నాలికతో నాకుతూ తన రెండు కాళ్ళ ని నా నడుం చుట్టూ వేసి నన్ను దగ్గరకు లాగేసుకుంటుంటే నా మొడ్డ మళ్లీ గట్టిపడడం మొదలైంది నాకు పెద్దమ్మ పూకు దెంగాలని పెద్దమ్మ నన్ను లెగరా ఎవరైనా వస్తే బాగోదు అని నన్ను లేపింది పెద్దమ్మా ప్లీజ్ నీ దాంట్లో పెడతాను అన్నా పెద్దమ్మ నా మొడ్డని
చూసి అప్పుడే లేచింది రా ఇప్పుడు వద్దులేరా
రాత్రి ఎదోలా చేసుకుందారా పద లోపలికి అని చీర అదీ సరిచేసుకుంది నేను నిక్కర్ వేసుకుని
ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి మీరిద్దరూ తోటలోకి వెళ్లగానే నా వంక చూసి నవ్వుతూ ఎరా దెంగుతావా అని పచ్చిగా అడిగేసరికి నా మొడ్డ ఎగిరి గంతేస్తుంది నిక్కర్ లో ఊ ఊ. అంటూ దగ్గరకు వెళ్తుంటే నవ్వుతూ గదిలోకి పదా బాత్రూమ్ కి వెళ్లి వస్తా అంది నేను చాలా దూలగా ఎదురుచూస్తున్న ఇంతలో మన పక్కింటి ముసలావిడ వచ్చింది అది వస్తే వదలదు కదా ఇంతలో పెద్దమ్మ లోపలికి వచ్చి
ముసలమ్మ ని చూసి మొహం మాడ్చుకుంది ఇద్దరం ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుని చాలా నిరుత్సహ పడ్డాం ఇక ఎలాగు పని అవ్వదని ఇలా వచ్చాం అనేసరికి కమల పార్వతి ఒకరి మొహాలలో ఒకరు చూసుకుని
నవ్వుతూ ఏమే పరవాలేదంటావా అని అడిగింది కమల పార్వతి ని ,పార్వతి కమల అంత పిరికిది కాదు ఏదైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కో గలదు ఏమీ కాదు లేవే ఇప్పుడు ఇంకా ప్రీగా చేసుకోవచ్చు ఇంటిలో నువ్వేమి బయపడకు,
అసలే దూలముండ పార్వతి తన అమ్మ ఆంనద్ గాడితో పూకుదూల తీర్చుకున్నదే గుర్తు వస్తుంది ఆనంద్ గాడు చెపుతున్నపుడే
పూకంతా జిల జిల గా అయింది సరేలే అమ్మ కి ఎలాగూ తెలిసిపోయింది కదా లేట్ అయినా పరువాలేదు మళ్లీ వెళదామా అనేసరికి బోర్ షెడ్ లోకి అని పార్వతి అడిగేసరికి కమల.కి ఇంకా కంగారు తగ్గలేదు ఆనంద్ గాడు అమ్మె మళ్లీనా రాత్రి రెండు సార్లు ఇప్పుడు రెండు సార్లు కార్చుకున్నా అక్కా నైట్ చేసుకుందాం
అన్నాడు పార్వతి కి మాత్రం వేడి తగ్గండం లేేేేదు వరేయ్ అమ్మ ని చేసినట్టు చేయరా ప్లీజ్
రా ఏదోకటి చేసుకుందా పదరా అనేసరికి అక్క
బాధ అర్థమయింది వాడికి అలా అయితే సరే
పదా అంటూ కమల వంక చూసాడు కమల మాత్రం కంగారు గానే నేను వేళ్తానే అంది పార్వతి వంక చూసి సరేనే నువ్వు వెళ్లపో మేము తరువాత వస్తాం అని ఈ విషయం ఎక్కడ చెప్పకు అంది పార్వతి బలేదానివే నేను ఎందుకు చెపుతా నువ్వు కూడా మీ అమ్మ గారికి నా గురించి ఏమీ చెప్పకు ప్లీజ్
అంటూ వెళ్తూ పది అడుగులు వేసి వెనక్కి చూసేసరికి ఇద్దరూ కనిపిచలేదు ఇంత పాస్ట్ గా దూరేసారు గదిలో అనుకుని వెళ్తుంటే పార్వతి అమ్మ గారిని తలుచుకుని ఎంత పద్దతిగా వుంటారు ఆవిడ పెద్ద బొట్టు పెట్టుకుని లక్ష్మీ దేవిలా చాలా చక్కగా వుంటారు ఇంత దూలగా చెల్లిలి కొడుకుతో చేయించి కోవడానికి రెడీ అయిపోయారు నిజమే ఈ సుఖం లేకపోతే జీవితం వేస్ట్ అనుకుంటూ ఇంటికి వెళ్లిపోయింది ఆ రోజు రాత్రి నిద్ర సరిగ్గా పట్టలేదు తొలిసారి తన పూకులొ ఆనంద్ గాడి లేత సుల్ల దూరడం తన శరీరాన్ని వాడు ఎలా ఆక్రమించుకున్నాడో తలచుకుంటుంటే తెలియకుండానే తన దిమ్మ పై చేయి వేసి వత్తుకుంటుంది అసలు ఇప్పుడు పార్వతి ఇంట్లో ఏమి జరుగుతోంది
ఆనంద్ గాడు ఎవరితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు
ఇంలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతో తెల్లవారుజామున ఏప్పుడో నిద్రలోకి జారుకుంది మరునాడు కమల ఇంటికి చుట్టాలు రావడం వారితో రెండు రోజులు గడిచిపోయింది తరువాత వారం రోజులు కాలేజీ ఇల్లు ఇలా వుండగా ఒకరోజు కాలీగా వుండటంతో పార్వతి ఇంటికి వెళ్ళింది ఇంటికి తాళం వేసి వుందిఎక్కడికి వెళ్ళారు అనుకుని
పక్కింటి ఆంటీ ని అడిగింది ఆవిడ పార్వతి వాళ్ళ చిన్నాన్న చెరువుల దగ్గర కరంట్ షాక్ కొట్టి చనిపోయాడు కదా అప్పుడే నాలుగు రోజులయింది అంది నేను ఏవరు ఆంటీ మొన్న వచ్చాడు ఆనంద్ వాళ్ళ నాన్న చనిపొయింది అన్నా ,అవునమ్మ వాళ్ళ నాన్నే అనేసరికి నేను కూడా బాధ పడుతు ఇంటి కిి వెళ్లి పొయా అలా పదిరోజులు గడిచిన తరువాత ఒకరోజు కాలేజ్ ఇంటికి వచ్చిన తరువాత కమలా నీ ప్రెండ్ పార్వతి వచ్చిందే
మన ఇంటికి అని అమ్మ అనేసరికి చాలా సంతోషంగా అవునా నేను వెళ్ళనా దానింటిికి అన్నా ఎక్కడకి వెళ్తావు వాళ్ళు ఈ ఊరు వదిలేేేసి వెళ్లి పోయారు అంది నా గుండెల్లో రాయి పడినట్టయింది ఏమైంది అమ్మ అన్నా వాళ్ళ చిన్నాన్న పోయరు కదా
అక్కడ చెరువులు చూసుకోవడికి దగ్గర వారైతే
బాగుంటుంది అని చుట్టాలందరూ చెప్పడంతో
ఇక్కడ కూడా ఏమీ మిగలటం లేదంట వ్యవసాయం లో ఇక్కడ వి ఆన్నీ అమ్మేసారంట నిన్ను చూడకుండా వెళ్తున్నందుకు చాలా బాధ పడిందే మళ్లీ వస్తానంది నిన్ను కలవడానికి అంది అమ్మ,
కమలకి కూడా చాలా బాధ వేసింది ఎదో పోగొట్టుకున్నట్టు అలా రోజుల గడిచే కొలది మరిచిపోయింది పార్వతిని
ఇద్దరి కి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోవడం కమలకి అత్త మామ ఇంట్లో వుండడం మొదట్లో కమల మొగుడు కూడా బాగానే దెంగేవాడు రానురాను మెల్లగా తగ్గించేసాడు దెంగడం, అత్తా మావయ్య చనిపోవడంతో ఇంట్లో ఒంటరిగా. వుండడంతో పాత జ్నాపకాలు రావడం పార్వతి కూడా పండగకి ఊరులో కలవడం ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవడం జరిగింది
కానీ అప్పుడు వున్నంత చనువుగా లేరు
పార్వతి ఎప్పుడు గుర్తుకు వచ్చిన ఆరోజు ఆనంద్ గాడితో ఎవరు దెంగించుకున్నారు
ముగ్గురు కలిసి చేసుకున్నారా ఆనంద్ నాన్న
చనిపోయిన తరువాత ఆనంద్ గాడు మావయ్య తో పార్వతి ,పార్వతి అమ్మ ఇద్దరూ దెంగిచుకున్నారా అసలు వీళ్ళు అక్కడకి వేళ్ళడానికి కారణం ఆ తల్లి కూతురే అయివుండాలి ఎలాగైనా తెలుసుకోవాలన్న కోరిక ఇరవై సంవత్సరాల నుండి మనస్సు లో వుండిపోయింది ఒక్కోసారైతే కమలని మొగుడు దెంగుతున్నపుడు పార్వతి ని ఆనంద్ గాడు మావయ్య దెెంగుతున్ననట్టు. పార్వతి అమ్మ ని పిన్ని ని కలిపి దెంగుతున్నట్టు. ఊహించుకునేది కమలకి ఒకటి మాత్రం
అర్థం అవుతుంది ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి
తన శరీరం లొ వస్తున్న మార్పులు పార్వతి తో పాత జ్ఞాపకాలు ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందాం అన్నా తన వల్ల కావటం లేదు
ఎలాగైనా ఇన్నాళ్లు దూరమైన ఆ స్వర్గ సుఖాలను చూడాలన్న కోరికతో పడుకుంది కమల ,

3 Comments

Add a Comment
  1. Why so delay for next part

  2. Wow wow wow balle undi. Pls continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *