కొడుకుతొ 2 354

ఆనంద్ అమ్మ తన ఆడపడుచు మొగుడతొ
ఎంత కసితో దెంగుచుకున్నది పార్వతి చెపుతుంటే వింటున్న. కమల దూలెక్కిపోతూంది సళ్ళ ను కసిగా నలిపేసుకుంటుంది ఇంకా చెప్పవే చాలా దూలగా వుంది అంటూ పార్వతి ని దగ్గరగా
తీసుకుని అత్తుకుంటుంది పార్వతి కూడా కమల కి అతుక్కుని పోతూ నీకు ఇప్పుడు
వున్న దూల కంటే పదిరెట్లు ఎక్కువగా పూకు
జిల పెరిగింది ఎప్పుడు పెట్టాడొ చూడ లేదు
నా లంగా లొంచి చేయి పెట్టి వేళ్ళు తో నా పూకు గుచ్చుతున్నాడు మా పిన్ని ని కాకుండా
నన్ను దెంగుతున్నాడు ఆనంద్ మావయ్య అన్న ఊహల్లో వుండగా ఎప్పుడైతే కధ చెప్పడం ఆపాసాడొ చూసా సరికి ఒక చేత్తో నిక్కర్ మీద నుంచే వాడి దడ్డు ని నలుపుకుంటూ ఒక చేత్తొ నా పూకు ని గెలుకుతున్నాడు నాకైతే అప్పడే వాడితొ
దెంగిచుకోవాలన్న కసి విపరీతంగా వుంది ఇంతలో అమ్మ నన్ను పిలుస్తుంది గట్టిగా
అమ్మ అరుపుకి ఆనంద్ గాడు ఇప్పుడే
ఈ లోకం లోకి వచ్చినట్టు ఒక్కసారిగా
నన్ను చూసి కంగారుగా నా లంగాలోంచి
తన చేతిని తీసేసి స్వారీ అక్కా ఏదో
మూడ్ లో పెట్టెసాను అన్నాడు కొంచెం
బెదురుతూ నా వల్లంతా వేడితొ జ్వలించుకు పోతుంది వీడిని వదలకూడదు అని మనసులో అనుకుంటున్నా ఇంతలో వాడు
నా లంగాలోంచి తీసిన చేయిని చూస్తూ గుటకలు మింగుతున్నాడు ఇదేమిటి అని
వాడి చేతి ని చూసేసరికి వాడి చేయంతా నా పూకు రసాలతో నిండిపోయింది నాకే మతి పోయింది నా పూకు ఇంత ఆకలి మీదుందా అని ఏమి చేస్తాడా అనుకుండగానే నన్ను చూస్తూ చేతి ని నాకుతూ ఒకో వేళుని నోట్లో పెట్టుకుని తీస్తుంటే నాకు పిచ్చేక్కు పోతుంది
నేను వాడిని ఇలా రా అన్నాను వాడు మెల్లగా
నా దగ్గర కు వచ్చాడు నేను నుంచుని వాడిని అమాంత నా గుండెలకి హత్తుకుని వాడి పెదాలని ముద్దాడే సరికి వాడు ఆనందంగా
నన్ను గట్టిగా నలిపేస్తూ నా పిర్రలపై చేతులు వేసి పిసుకుతుంటేే నేను నా సళ్ళని వాడి
చాతీ కి బాగా వత్తుతూ నా నాలుక ను వాడి నోట్లోకి పొడుస్తూ దూలేక్కి పొతుంటే బయట
అమ్మ ఇంకా గట్టిగా అరుస్తుంది ఏమై పొయావే
పారూ ఒకసారి ఇలా రావే అని అది విన్న ఇద్దరం దూరంగా జరిగాము వాడు మాత్రం
లాలీపాప్ ఇచ్చి తింటూటే లాగేసుకుంటేే చిన్న
పిల్లాడు మొఖం ఎలా పెడతాడో అలా పెట్టాడు
మళ్లీ వాడి దగ్గరగా వెళ్లి వాడి చేయ పట్టుకుని
ఏరా మనం చేసుకుందామా అని వాడి కళ్ళ లోకి చూసాను వాడు ఆనందంతో ప్లీజ్ అక్క
ఎప్పుడు చెప్పు అని వాడి చేయి నా రొమ్ము పై వేసాడు అసలే వేడి మీద వున్న నేను అక్కడే
ఎక్కించేసుకుందామనుకున్నాను అమ్మ మళ్లీ
నన్ను పిలుస్తుంది దీనమ్మా అనుకుంటూ సరేరా రాత్రి అమ్మ నాన్న పడుకున్న తరువాత
చేసుకుందాం అని వాడికి ఒక ముద్దు పెట్టి బయటకు వెళ్లి పోయాను అమ్మ ఏవో పనులు
చెపితే అవి చేస్తున్న కానీ నా మనసంతా రాత్రి
నా పూకు దూల వాడు ఎలా తీర్చుతాడు అనే ఆలోచనలతో నా మెదడు కామంతో మద్దు మారిపోయింది పనులు అయిపోయిన తరువాత స్నానం చేసి నీట్ గా తయారయి
వచ్చేసరికి అనంద్ నన్నే చూస్తున్నాడు పైకి
కిందకి ఏరా స్నానం చేసేకపోయావా అనగానే
చేస్తాను అక్కా అంటూ పోయాడు వాడి మొహం లొ మాత్రం విపరీతమైన కామం
తీరపోతుందన్న ఆనందం స్పష్టం గా కనిపిస్తుంది ఇంతలో నాన్న వచ్చారు ఆనంద్ కూడా స్నానం చేసి వచ్చాడు అందరం భోజనం చేేేసి బయట కూర్చున్నాం వాడునేను ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ బాగా. దూలెెక్కిిిపోతున్నాం ఎపుడెపుడా అని ఎదురు
చూస్తున్న సమయం రానే వచ్చింది…

రాత్రి పది అవుతుంది పదండి పడుకుందాం
అని అమ్మ అనేసరికి నేను ఆనంద్. లేచి లోపలికి వెెళ్తూ.ఒకరినొకరు చూసుకున్నాము
ఇద్దరు లోను ఒక్కటే ఆత్రుత ఎప్పుడేేపుడు
మా దూల తీర్చుకుందామని నేను మధ్య గది లోంచి నా గది లోకి వెళ్లిపోయాను మా అమ్మ
మధ్య గదిలో అనంద్క కి మడతమంచం వేస్తుంది ఇంతలో ఆనంద్ ఫ్యాన్ తిరగడం లేదు అనేసరికి నేను మద్య గది లోకి వెళ్లి చూసాను వాడు స్విచ్ బోర్డు దగ్గర చూస్తున్నాడు ఇంతలో నాన్న కూడా వచ్చి చెక్
చేసారు ఆయనకు అర్థం అవలేదు సరెలే రేపు
కరంటోడు వస్తాడులే అక్క గదిలో పడుకో అనే
సరికి అలాగే పెద్ద నాన్న అంటూ మడతమంచం తీసుకుని నా గదిలోకి వెళుతూ నా వంక చూసి కళ్ళు ఎగరేసాడు అప్పుడు అర్ధం అయింది నాకు ఇదంతా వాడి ప్లాన్ అని ఈ అక్కని దెంగడానికి వాడు ఎంత
తొందరపడుతున్నాడో అనుకునేసరికి నాకు
ఇంకా దూల పెరుగిపోతుంది నేను కూడా నా గది లోకి వెళ్లాను అమ్మ వచ్చి పక్కన బట్టలు
వేసి వెళుతూ తలుపులు దగ్గరగా వేసింది పక్క గదిలో లైట్ వెలగడం వలన ఒకరినొకరు
చుసుకుంటున్నాం ఇంతలో అమ్మ మళ్ళీ వచ్చి
మంచి నీరు చెంబుతో తెచ్చి గదిలో పెట్టి వెళుతూ తలుపు గెడ పెట్టెయండి పిల్లి వస్తుంది అనే సరికిి ఏమిటి అన్ని ఇలా కలిసి వస్తున్నాయి అనుకుంటూన్నా,ఇంతలో ఆనంద్ లేచి వెెళ్లి తలుపు గెడపెట్టేసి
మెల్లగా నా దగ్గర కు వస్తుంటే నాశరీరమంతా వణుకుతుంది ఏమి చేస్తాడా అని చుస్తున్నా
వాడు వచ్చి నా పక్కన పడుకుని నావైపు కి తిరిగి నామీదకి ఎక్కేసాడె అనేసరికి కమల పార్వతి ని గట్టిగా హత్తుకుని తన మీదకి బలంగా లాగేసరికి పార్వతి కి అర్థం అయింది
కమల శరీరం వేడిగా దూలెక్కిపొయిందని వెంటనే కమల నోట్లో నోరు పెట్టి తన సళ్ళ తొ
కమల సళ్ళని గట్టిగా వత్తుతూ తనుకూడా
దూలెక్కిపోతుంది పార్వతి ,,కమల కూడా
రాత్రి ఏమి జరిగిందో కూడా పూర్తిగా వినకుండానే తనకి ఏదో కావాలి ఆగలేని
అంత్రంతో ప్లీజ్ పారు మొన్నటి లా చేేయి నాకు పిచ్చెకిపొతుంది అని పార్వతి పిర్రల
మీద వేసి తన మీదకు లాగుతుంటే, పార్వతి
ఏమె ఇంత దూలెక్కిపోతున్నావే రాత్రి ఆనంద్
నన్ను ఎలా చెసాడో చెప్పకుండా అని కమల కళ్ల లొకి చుసింది కమల కళ్ళు కామంతో నిండిపోయాయి అప్పుడు అర్థమైంది పార్వతి
కి దీనికి నా కంటే దూలేక్కువని ,చెప్పు పారూ
ఎలా చేసాడు బాగా చేసుకున్నారా చెపుతూ
నన్ను కూడా ఏమైనా చేయవే అని పార్వతి కి
మొఖమంతా ముద్దులు పెడుతుంది ఇంతలో గుమ్మం దగ్గర ఏదో అలికిడి వినిపిస్తే ఇద్దరూ
కంగారుగా ఓకేసారి అటు చూసారు అంతే
ఇద్దరికి ఒక్క సారి గుండె ఆగినంత పనిఅయింది అక్కడ వున్నది ఎవరో కాదు పార్వతి తమ్ముడు ఆనంద్ పార్వతి కొంచెం
తేరుకుని హమ్మయ్య అనుకుని ఊపిరి పీల్చుకుంది కమల.కి మాత్రం కంగారు తగ్గలేదు కానీ భయం అయితే లేదు ఆనంద్
గురించి, పార్వతి గురించి తెలుసు కాబట్టి పార్వతి కమల వంక చూసి కంగారు పడకు
ఆనంద్ గాడేలే ఏమే వాడితో చేయించుకుంటావా అనే సరికి కమల కి ఏమి
చెప్పాలో అర్ధం అవటం లేదు కానీ తన శరీరం
మాత్రం ఏమి కోరుకుంటూందో తనకి తెలుసు
పార్వతి ఇంకా తన మీదే పడుకొని వుంది
అటు గుమ్మం దగ్గర నుంచున్న ఆనంద్ వైపు
చూసింది తన వంకే చూస్తూన్నాడు కామంతొ

3 Comments

Add a Comment
  1. Why so delay for next part

  2. Wow wow wow balle undi. Pls continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *