కొడుకుతొ 2 354

అంటూ కిందకి జరిగి లంగా ని పైకి లేపి కాళ్లు రెండు వెడం చేసి రారా నాకరా అనేసరికి ఆనంద్ గాడు వాడి అక్క పూకు చూస్తూ అబ్బా బలేవుంది అక్కా నిన్న సరిగ్గా కనిపిచలేదంటూ పార్వతి కాళ్ల మధ్యలో కూర్చుని ముందుకు వంగి తన చేతివేల్లతో
అక్క పూకుపై తాకేసరికి పార్వతి ఆ..్్,,,్్్్్్స్్్్్్స్్్్్్సస్ ఆ్్్
అంటూ కమలని తన మీదకు లాగేసరికి కమల సళ్ళని పార్వతి సళ్ళతో వత్తుతూ పార్వతి పెదాలను ముద్దాడుతూ మరింత రెచ్చిపోతుంది కమల వాడు మెల్లగా తన అక్క
పూకుపై ఒక ముద్దు ఇచ్చాడు చప్పుడు వచ్చేలా అంతే పార్వతి తన మెత్తని పైకి లేపుతూ కమల పెదాలను చీకుతూ ఊ..్్
అంటూ ముక్కు తో మూలుగుతూ కమల నడుం గట్టిగా వత్తుకుంటుంది కమల వల్లంతా
వేడిగా కాలిపోతుంది ఇంతలో ఆనంద్ నాలుక తొ పూకుని కిందనుంచి పైకి గట్టిగా నాకేసరికి పార్వతికి ఆకాశంలోతేలినట్టుుంది ఒక పక్క
కమలకి ఈ సుఖం చూపించాలని వున్న తన
పూకు దూల దురదెక్కిపోతుంది వాడు తన నాలుకను అక్క పార్వతి పూకులోపలికంటూ
పెట్టి నాకేసరికి పార్వతి మరింత ఊద్రేకంతో….ఊ…. అబ్బా… స్్్్్్ అంటూ ములుగుతూ తన నడుం ని పైకి లేేపుతుంటే కమల పార్వతి ఆవేశాన్ని చూసి కొంచెం తల పైకెత్తి కిందకి చూసింది అక్కడ ఆనంద్ తన అక్క పూకుని నాకుతూంటే వాడి నునూగు మీసాలు పూరసాలతో తడిసి మెరిసిపోతున్నాయి అది చూస్తున్న కమలకీ
పిచ్చెక్కిపోతుంది ఇంతలో పార్వతి కమలని ఏమేయ్ ఇలా రా నేను నీది నాకుతా అని కమల నడుం మీద చేేయి వేేసి పైకిలాగుతుంటేే
కమలకి అర్థమైంది అసలే పూకు కాకమీద వుంది కొంచెం ముందుకు జరిగి తన లంగాని
పైకి లేపుకుని పార్వతి మొఖం పై అటొ కాలు ఇటొ కాలు వేసి తన పూకు ని పార్వతి నోటి దగ్గరగా పెట్టి తన రెండు చేతులు గోడ పై వేేసి ఆ…బ్బ పారూ అంటూ తన మొత్తని కిందకి దింపేసరికి పార్వతి కి కింద ఊపిరి ఆడటం లేదు వెంటనేే తన రెండు చేతులతో
కమల పిర్రల్ని పట్టుకుని కొంచెం పైకి లేపి తన పెదాలతో కమల పూపెదాలని బందించే సరికి
కమల తట్టుకోలేక ఊ……స్. స్్్్పారూ. …స్…హా.అంటూ …తన పూకుని పార్వతి మొఖానికి గట్టిగా రుద్దుతుంటే కమల పూకు లొ మెల్లగా తన నాలుకను పెట్టి నాకుతూ ఒక పక్క కమల పిర్రల్ని పిసుకుతూ కింద తమ్ముడు పూకు నాకుతుంటే తన నడుం ని
పైకి లేపుతూ ఈ లోకాన్నే మరిచిపోతుంది కింద ఆనంద్ మాత్రం అక్క పూకు నాకుతూ పైకి చూడగానే అక్కడ కమల అందమైన పిర్రలు దర్శనమిచ్చాయి అంతే ఆనంద్ గాడు వెర్రెక్కిిపోతున్నాడు మామూలు అందమా కమలది తన చేతులని ముందుకు పోనిచ్చి కమల పిర్రల్ని తాకుతూ అక్క పూకు నాకుతూ కమల పెద్ద జడ తాచుపాము లా పార్వతి సళ్ళ పై అటూ ఇటూ కదులుతుంటే
తన అందమైన సేపులు చూస్తూ చేతులని పైకి పోనిచ్చి కమల నడుం మీద పామేసరికి కమల తన నడుం మీద చేయవేసింది ఆనంద్ అని తెలిసి తన చేత్తో వాడి చేతిని పట్టుకుని గట్టిగా వత్తుతూ వెనక్కి తిరిగి వాడి వంక చూసింది కసిగా ఆ చూపుకి ఆనంద్ గాడు తట్టుకోలేేక పార్వతి పూకు నాకడం
మానేసి పైకి లేచి వచ్చి పార్వతి తల దగ్గర కూర్చుని కమలని చూస్తూ ఒక సన్ను ని పిసుకుతూ ఒక సన్నుని ముద్దాడుతూ కమల తొడలను చూస్తూ రెచ్చచిపోతుంటే కిింద పార్వతి పూకు నాకుతూ తన పిర్రల్ని పిసుకుతుంటే కమల పూకులో జిల బాగా పెరిగి పూరసాలు మెల్లగా బొట్టు బొట్టు గా కారడంతో కమల ఆనంద్ గాడి తల పట్టుకుని
తన సళ్ళ మీదకి వత్తుకుంటూ పూకుని పార్వతి మొఖం పై రుద్దుతూ పూనకం వచ్చినదానిలా ఊగిపోతుంది కింద పార్వతి కి
అర్థమవుతుంది తన వల్ల కావడంలేదు కమల బరువంత తన మొఖం పై పడేసరికి ఇంక ఆలస్యం చేయకూడదు అని బలవంతంగా రెండు చేేతులతో కమల పిర్రల్ని పట్టుకుని పైకి లేపి ఇంక లెగండి అనేే సరికి ఆనంద్ గాడు కమల సళ్ళని వదిలేసి అక్క మొహం లోకి చూస్తున్నాడు ఇంత లో కమల పైకి లేస్తూ పార్వతి వంక చూస్తుంది నిరుత్సాహం గా ఏమైందే ఇద్దరూ అలా పెట్టారు మొహాలు ఇప్పుడేేేమీ వెళ్లి పోవడంలేేేదు కదా అని పక్కన వోణి తీసుకుని
చూడు ఎలా చేసావో అంటూ తన మొఖాన్ని తుడుచుకుంటూ కమల వంక చూస్తూ నవ్వుతుంటే కమల సిగ్గు పడుతూ ఆనంద్
వంక చూసి వాడి మొడ్దని చూసింది వాడి మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతోంది వెళ్లి వాడి మీద పడిపోయి వాడిది పూకులో పెట్టేసుకోవాలన్న
కసి పెరిగిపోతోంది కమలలొ కానీ ధైర్యం సరిపోవడం లేదు ఇంక ఆనంద్ గాడు కూడా
కమలను కింద పడేసి పూకుని దెంగాలని చూస్తున్నాడు ఇద్దరు అందమైన అమ్మాయిలు
జాకెట్ లు లేకుండా లంగాలతో మాత్రమే వున్నారు వారి సళ్ళను చూస్తూ గుటకలు మింగుతున్నాడు పార్వతి కి కూడా ఇదే పరిస్థితి తమ్ముడు నాకుడికి పూకంతా జిలజిల
గా తయారయింది తన లంగా తోనే తుడుచుకుంటూ కమల వంక చూస్తూ లేచి నవ్వుతూ తన వోణీ ని కింద వున్న సంచి పై పరిచి కమల చేయి పట్టుకుని రావే అని కింద కమలకి చోటు ఇచ్చి ఆనంద్ పక్కన కూర్చుంది కమల వచ్చి పార్వతి పక్కన కూర్చుని ఏమి చెెపుతుందా అని చూస్తుంది ఆశగా పార్వతి కమల వైైపు తిరిగి నా తమ్ముడు చేేతులు పడగానేే ఎలా బలుపెక్కువాయో చూడు అని కమల సళ్ళను
తన చేతితో పిసుకుతూ కమల ఎర్రటి పెదాలపై ఒక ముద్దు పెట్టే సరికి కాకమీద వున్న కమల పార్వతి ని దగ్గరగా హత్తుకొని ఆనంద్ వంక చూసేసరికి వాడు వాడి అక్క కిి దగ్గరగా వచ్చి పార్వతి సళ్ళని పిసుకుతూ మెడ వెెెనకాల ముద్దులు పెడుతున్నాడు ముగ్గురు లోను గుల రేగిపోతుంది కమల పార్వతి నోట్లో నోరుపెట్టి జుర్రుకుంటూ కింద ఆనంద్ గాడి మొడ్డని చూసి ఆగలేక దానిని
పట్టుకుని మెల్లగా పిసుకుతూ ఊ…స్.్్్్
అంటూ ముక్కుతో మూల్గుతూ పార్వతి మీద పడిపోతుంది , పార్వతి మెల్లగా కమల లంగాని పట్టుకుని పైకి లాగుతూ నడుం వరకు లాగి కమల తొడలను తడుముతూ పైకి వస్తుంటే కమల వాడి దడ్డు ని గట్టిగా పట్టుకుని
ఊపుతుంది ఆనంద్ గాడికి వెంటనే కారిపోతుంది అనిపించి కమల చేయ పై చేయి వేసి ఆపుతున్నాడు ఇంతలో పార్వతి కమల నున్నటి తొడలను పాముతూ కమల దిమ్మ పై వేసే సరికి కమల పాంటీ అంతా తడిగా తగిలింది ఒక వేలుతో కమల పూ చీలిక ను కింద నుంచి పైకి రాసేసరికి కమల రెండు కాళ్లు విడదీసి పార్వతి పెదాలని ,ఆనంద్ గాడి మొడ్డని ఒకేసారి వదిలేసి వెనక్కి
జారిపోయి పార్వతి వంక చూస్తుంది కసిగా పార్వతి కొంచెం కింద కి జరిగి కమల పాంటీ ని కిందకి లాగేసింది ఆనంద్ గాడు మాత్రం కమల మెరిసిపోతున్న తొడలను చూస్తూ కమల పూకుని చూడాలన్న ఆత్రం తో కిందకి వెళ్తుంటే
కమల కి కొంచెం సిగ్గు అనిపించినా దానిలో వాడి మొడ్డ పెట్టుకొవాలన్న విపరీతమైన కోరికతో చూస్తూ వూరుకుంది ఆనంద్ గాడు కమల పూకు ని చూస్త్తూ కాళ్ల దగ్గర కూర్చుని
కమల కన్నె పూకుని చూస్తూంటే వాడికి కారిపోతుందేమె అనిపిస్తుంది కమల దిమ్మ పై
ఆతులు కొంచెం తడిసి మెరుస్తున్నాయి పూ పెదాలు ఎర్రగా అబ్బబ్బబ్బా. అనుకుంటూ కమల కళ్ళల్లో కి చూసాడు కమల వాడినే చూస్తుంది కళ్ళంతా కామంతో నిండిపోయినాయి తననే చూస్తున్న ఆనంద్ గాడిని చూస్తూ మరింత దూలతో నాలుక బయట పెట్టి నాకరా అన్నట్టు సైగ చేసేసరికి
ముందుకు వంగి అక్క పార్వతి వంక చూసాడు పార్వతి వెంటనె కమలను కిందకి జరిగి పడుకొ అనగానే కమల కిందకి జరిగి పడుకుంది ఆనంద్ గాడు కమల కన్నె పూకుపై
చప్పుడు వచ్చేలా ఒక ముద్దు ఇచ్చాడు అంతే
కమలకు ప్రాణం గాలిలోతేేలినట్టనిపిచ్చెస్తోంది
పార్వతి ని దగ్గరగా లాగుతూ తన మెత్తని పైకి ఆనంద్ గాడి మొఖానికి రుద్దుతుంటే పార్వతి అవన్నీ ఎప్పుడైైనా చేసుకుందాం టైమ్ లేేదు పెట్టరా అనేసరికి కమల లొ టెెంక్స్కన్ మొదలైైంది పార్వతి చేేతిని గట్టిగా
పిసుకేసరికి పార్వతి కమల మొహం లోకి చూసి ఏమీ కాదు అన్నట్టు చూస్తూ ఆనంద్ గాడు కమల కాళ్ళ మధ్యలో కూర్చుని తన చేతితో కమల దిమ్మ పై దట్టంగా వున్న ఆతుల ని పాముతూ ఒక వేలుని పూకులొ తోస్తుంటేే కమల శరీరం దూలతో కంపిచుపోతుంది పార్వతి ఒక పక్క తమ్ముడి
మొడ్డను చూస్తూ కసెక్కిపోతూనే ముందర కమల ని దెంగించాలని కమల పూకు దగ్గర తల పెడుతూ పెట్టరా త్వరగా రెండు రోజుల్లో రెండు కన్నె పూకులను దెంగుతున్నావురా అంటూ వాడి మొడ్డను పిసుకుతూ కమల పూకు వైపు లాగుతుంటే ఆనంద్ మెల్లగా తన ముందుకు వచ్చి కమల కళ్ళల్లోకి చూస్తున్నాడు కమల మాత్రం తల కొంచెం పైకి ఎత్తి తన పూకుపై నాట్యం ఆడుతున్న వాడి మొడ్డని చూస్తూ రెండు కాళ్లు ఎడం చేసి తొలిసారి తన పూకు లోకి ఒక మగాడిని ఆహ్వనిస్తుంది ఆ సీన్ చూస్తున్న పార్వతి కమల పూపెదాలని చేతివేల్లతొ విడతీస్తు ఎప్పుడెప్పుడు అందమైన కన్నే పూకులొ దూరిపోవాలా అని ఎదురుచూస్తున్న వాడి
మొడ్డని కమల పూకు లో పెట్టి తోయరా మెల్లగా అని వాడి పిర్రల మీద చేతిని వేసి
కమల వైపు చూస్తూ కమల సళ్ళ ని ముద్దాడుతూంటే ఆనంద్ గాడు మెల్లగా తన సుల్లిని కమల పూకులోకి తోస్తుంటే చాలా టైట్
గా ముందుకు పోతుంది కమల కి మాత్రం కొంచెం నొప్పి వస్తున్నా వాడిది మింగేయాలన్న
ఆత్రంతో ఊ…స్….అబ్బా.. పారూ.. అంటూ తన కాళ్లను ఇంకా వెడం చేస్తూ పార్వతి తలని తన సళ్ళకు వత్తుకుంటూ ఆనంద్ గాడి వంక చూసి ఊ…చెయ్…రా….స్….్్్్్్్్్్. అంటూ మూలుగుతూ వాడిిి ని రెచ్చగోడుతుంటే వాాడు తట్టుకోలేక ఒక్క తోపు గట్టిగా లోపలికిి తోసే సరికిి కమల పూ కండరాలని చీల్చుకుంటూ లోపలికి పోయింది వాడి మొడ్డ అంతే కమల మంట హాయి ఒకేసారి చూసింది అబ్బా ఆ….హ…య్్………ఊ…..స్్్్్్్్్్్్……..స్్్్్్్్్ఱహ..
అంటూ పార్వతి ని పక్కకి నెట్టి ఆనంద్ గాడిని

3 Comments

Add a Comment
  1. Why so delay for next part

  2. Wow wow wow balle undi. Pls continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *