మిత్రుల కోసం! 2 142

మిరపతోట
మిరపతోట అనే ఈ కథ 2004లో జరిగిన రియల్ స్టోరీ. గమనిక:- కొందరి life లో జరిగిందని, మన life లో కూడా try చేద్దాం అని చెయ్యకండి. అందరూ అలాంటి వాళ్ళుకాదు,అన్ని పరిస్థితులు ఒకేలా ఉండవు. జాగ్రత్త..!
పది సంవత్సరాలా తర్వాత మొదటిసారి అక్క వాళ్ళ ఇంటికి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నా, మాకు, మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆస్తి పంపకాలో గొడవలు వల్ల అందరం దూరం అయిపోయాం, ఇప్పుడు నా పెళ్లికుదిరింది.నా పెళ్లి కార్డ్ అక్కకి ఇవ్వడానికి హైదరాబాద్ కి వచ్చాను. ఇప్పుడే రైలు దిగాను, uber cab ఎక్కి అక్కవాళ్ళ ఇంటికి బయల్దేరాను. అలా కార్లో వెళ్తున్నా సమయంలో నా గతం అంతా గుర్తొస్తుంది, అక్కతో గడిపిన ఆ క్షణాలు నా కళ్ళముందు కదిలాయి.
పది సంవత్సరాలా ముందు ( 2012 లో)
నా పేరు విజయ్ ( విజ్జు) వయస్సు 18 , మా అక్క పేరు రమాదేవి ( రమా) వయస్సు 20. రమా అక్క మా పెద్దనాన్న కూతురు, అందమైన మరియు మంచి వయసులో ఉన్నా అమ్మాయి, తన లాంటి అందమైన అమ్మాయి మా ఊరిలోని లేదు.నా వయసున్న అబ్బాయిలు అక్క సళ్ల గురించి ,గుద్ద గురించి మాట్లాడుకుంటూంటే చాటుగా వినేవాన్ని, నాకు మాత్రం అక్కమీద ఎలాంటి feelngs లేవు. నా పొరుగున ఉన్న అబ్బాయిలా మాటలు విన్నా తర్వాత కొంచెం నాలో మార్పు వచ్చింది. అది ఎలాంటి మార్పు అని నేను ఇప్పుడే చెప్పలేను.
ఒక రోజు మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ మిరపతోటలో మొక్కలకి యూరియా వెయ్యాలి అని అనుకున్నాడు.కానీ అదే రోజు పక్క టౌన్ లో ఉన్నా మా అత్తకి accident అయ్యింది అని కబురొచ్చింది.అది విన్న పెద్దనాన్న ,పెద్దమ్మ ఉరికి బయలుదేరారు. వెళ్తూ వెళ్తూ రమా అక్క తో ఇలా అన్నాడు.
పెద్దనాన్న:- నువ్వు వెళ్లి మిరపతోటకి యూరియా వెయ్య అమ్మ
రమా:- నేను ఒకదాన్నే వెళ్లలా..??
పెద్దనాన్న:- విజయ్ గాడిని తోడుగా తీసుకెళ్లు
రమా:- హ్మ్, సరే
అలా అక్కతో చెప్పి పెద్దనాన్న వాళ్ళు వెళ్లిపోయారు. ఇప్పుడు పెద్దనాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో కళ్ళుకనబడని నాన్నమ్మ ఇంకా రమాక్కా ఇద్దరే ఉన్నారు. ఆ రోజు ఉదయం పది గంటలకు నేను మా ఇంట్లో టీవీ చూస్తున్నా, రమాక్కా నా దగ్గరికి వచ్చింది.
రమా:- ఒరేయ్ విజ్జు, నాకు నీ help కావాలారా..!
విజ్జు:- ఏంటి అక్క, ఎమ్ help చెయ్యాలి
రమా:- మేము చెలక పొలంలో మిరపతోట వేశాం కదా
విజ్జు:- అహ..
రమా:- ఇప్పుడు ఆ మిరపతోట కి యూరియా వెయ్యాలి రా, మనమిద్దరం కలిసి చేనుకు మందువేసి తొందరా వచ్చేదాం, నీకు సరే నా?
విజ్జు:- ఆ, చేనుకు మందు ఆహ్..!! నేను వెయ్యాలా..!!
నా వల్ల కాదు.
రమా:- ఒరేయ్ అలా అనకురా , నేను ఒక్కదాన్నే చేనుకు వెళ్ళాలి అంటే భయం రా, నువ్ వచ్చి ఊరికే కూర్చున్నా సరే, నేనె వేసుకుంటా..
విజ్జు:- అయినా ఈ రోజు కష్టం అక్క, నేను రాలేను.
రమా:- ఎందుకు రా??
విజ్జు:- ఈ రోజు టీవీలో ‘వర్షం’ సినిమా వస్తోంది, నేను దాన్ని చూడాలి అని fix అయ్యాను.
రమా:- నీ అక్క కంటే, సినిమా ఎక్కువ నా రా?? నువ్ వస్తే నీకు పదిరూపాయలు ఇస్తా…
విజ్జు:- నిజంగా..
రమా:- ఆహ్.. నిజంగానే..
విజ్జు:- సరే, ఇప్పుడే పొద్దాం పద అక్క
రమా:- పైసలు ఇస్తా అనగానే వస్తున్నావ్ కదా రా
విజ్జు:- ఛ.. చా.. అదేం లేదు అక్క, నా అక్కకోసం, నా అక్కను నేనే చూసుకోవాలి కదా
రమా:- నీకు చాలా పెరిగిపోయాయి రా
విజ్జు:- ఏంటి అక్క అవి??
రమా:- తెలివితేటలు..
అని ఇద్దరమూ నవ్వుకుంటూ బయల్దేరామ్, అలా చేనుకి వచ్చాము. ఒక సంచిలో యూరియా తీసుకొచ్చమ్ extra గా ఇంకో సంచీ తీసుకొచ్చమ్, చేను మొద్దట్లో నిండు సంచీ పెట్టి, ఖాళీ సంచి అక్క తన నడుముకు కట్టుకుంటుంది.
విజ్జు:- అక్క, నేను కూడా యూరియా వేస్తానే
రమా:- నువ్ కూర్చోరా, నేను వేస్తాలే
విజ్జు:- నేను వెయ్యలేదున్ని ఇంటికెళ్లాక పైసలు ఇయ్యను అంటే..
రమా:- ఒరేయ్ బాబు, నువ్ వేసినా వెయ్యకపోయినా నీకు పదిరూపాయలు పక్క ఇస్తా రా
విజ్జు:- ఉమ్, అయినా నేను కూడా వేస్తా అక్క
రమా:- ఎందుకు రా ??